Slægts-oversigt       Kontakt           Adresse & telefonliste                Agerspris                Ludvigshøj      Fætter & kusine fest          

Denne hjemmeside tager udgangspunkt i de daværende ejerne af Ludvigshøj, Kirstine født Sørensen & Valdemar Hansen. Nederst deres tre børn, Karen, Lise & Hans.

 

 Blå Links: Så følger du Valdemars slægt.

 

Røde Links: Så er det Kirstines slægt.

 

Grønne Links: Børn & Børnebørn

Slægten fra Ludvigshøj

    Lise

Kirstine SørensenValdemar Hansen

1896-1965

1892-1973

Tekstboks: Tekstboks:

 

SIDSTE NYT

 

 

Lise Knudsen er stille sovet ind. Hun blev 86 år.

 

Læs mere  (nekrolog)

 

Læs meget nyt om Hans Peter Marcus Hansens slægt i Snøde på Langeland. Blandt andet blev vores 7xtipoldefar kaldt for Langelands Gyngehøvding på grund af sin indsats i svenskekrigen….

 

Læs mere

1866-1898

Se også:

Tullebølle & Snøde

Slægterne

1859-1933

Se også

LudvigshøjLudvigshøj

Opdateret den 22.4 2018

1869-1942

Se også:

1867-1930

Se også:

Fræer & Rytter

Slægterne

Slægts-oversigt       Kontakt           Adresse & telefonliste                Agerspris                Ludvigshøj               Fætter & kusine fest