Tekstboks: Hans Valdemar Hansen

              Kirstine Sørensen            Valdemar & Kirstine               Børn:                Valdemars Slægt    

Barndom & ungdom

Hans Valdemar Hansen er født på Mariendal i 1892 en gård på små 100 tønderland. Hans forældre var Hans Peter Hansen & Karen Jørgine  Frederiksen. Valdemar havde fire søskende hvoraf Ingeborg døde som fireårige og Thorkild døde som 2-årige, så Valdemar havde kun sin storebror Frederik (f. 1890) tilbage. Frederik og Valdemars mor døde allerede som 32-årig, da de kun var henholdsvis 8 og 6 år. Skoletiden foregik i Sandby Skole. I 1912 kom Valdemar ind i Infanteriet i København  og aftjente sin værnepligt.  Efter at have afsluttet  kom han tilbage til Lolland, hvor han i 1917 købte nabo ejendommen "Ludvigsgård" af Ludvig Jørgensen. Valdemar omdøbte gården til Ludvigshøj, fordi der i haven var en mindre høj. Valdemar var kun 25 år da han købte Ludvigshøj og var dermed den yngste gårdejer i Sandby Sogn. Ludvigshøj var på 33 tønderland, men blev kort tid efter udvidet til 62,  da hans far solgte gården til Frederik og Valdemar fik sin andel af arven. Derefter flyttede Valdemars far til Sandby hvor han byggede Egelykke. I 1920 kom der en ung husbestyrerinde til Ludvigshøj - Kirstine Sørensen fra Stenstrup i Nordjylland. I 1928 bliver de gift i Hillested Kirke den 29. januar.

 

Læs mere om Hans Valdemar Hansen her:

Hans Valdemar Hansen blev født på Mariendal i 1892 - Nabogården......

Valdemar og Frederik sammen med deres far Hans Peter Hansen.....

Valdemars mor døde som 32-årige i 1898 af tuberkulose. Samme år mistede han også sine to små søskende på 2 & 4 år - ligeledes af  tuberkulose.

Ludvigshøj fra engang i 30`erne. Valdemar byggede både laden og stuehuset. Den øvrige del var flere hundrede år gammelt.......

              Kirstine Sørensen                   Valdemar & Kirstine                         Børn:                 Valdemars Slægt      

Tekstboks: Tekstboks:

Bedsteforældre

Kirstine Sørensens

slægt

 

Oldeforældre

Christen & Karen Marie

Portræt

 

Tipoldeforældre

Christen Sørensen

Slægten

 

Tipoldeforældre

Søren Christensen, f. 1831

Portræt

 

3xtipoldeforældre

Søren Sørensen

Rostrup Slægten

 

3xtipoldeforældre

Jens Sørensen Foldager

Fræer Slægten

 

5xtipoldeforældre

Jens Sørensen Rytter

Rytter Slægten

 

6xtipoldeforældre

Jens Christensen Lassen

Lassen Slægten

Ludvigshøj

24.4 1892 - 17.10 1973

Forside

Slægts-

oversigt

Adresse &

Telefonliste

Bedste &

oldeforældre

Kirstine

Sørensen

Christen

Sørensen

Karen Marie

Sørensen

Bedste &

oldeforældre

Hans Valdemar

Hansen

Hans Peter

Hansen

Karen Jørgine

Frederiksen

Forældre

Karen Ingeborg

Hansen

Richard

Svejdal

Annalise

Hansen

Knud Aage

Knudsen

Hans Christen

Hansen

Grethe Christiansen

Fætre &

kusiner

Tage Hansen

Lone Hansen

Niels Hansen

Carsten Hansen

Lars H.  Knudsen

Claus H. Knudsen

Per H.  Knudsen

Kim H. Knudsen

Anni Svejdal

Jens Svejdal

Slægts-

oversigt

Forside

Agerspris