Tekstboks: Foldager - Fræer SlægtenFra 6xtip Niels Andersen Foldager til  Kirstine Sørensen

Karen Marie Sørensen var en respekteret og omsorgsfuld dame der formentlig døde af en blodprop i 1930, 62 år gammel. Herunder hendes mand Christen Sørensen….

Tekstboks:

Fræer Kirke

Tipoldeforældre

3xTipoldeforældre

Tekstboks: Tekstboks:

2xTipoldeforældre

Tekstboks: Tekstboks:

I kirkebogen for Fræer Sogn står: Ungkarl gårdforvalter Søren Andersen af Aarestrup - viet til enkekone Christiane Jensdatter den 1. maj 1831…..

Tekstboks: Tekstboks:

4xTipoldeforældre

5xTipoldeforældre

Tekstboks: Tekstboks: Tekstboks: Tekstboks:

6xTipoldeforældre

Tekstboks:

Landbruget præger stadig landsbyen

 

Kilde: Helge Qvistorff

 

 

Ernst Heinrich von Schimmelmann, forbindes med stavnsbåndets ophævelse 1788 og ledede statens finanser ved statsbankerotten 1813. Von Schimmelmann var en dansk tysk greve, der havde beklædt en række embeder i centraladministrationen under Struense, men blev afskediget af Ove Høeg Guldberg i 1783. Han deltog i kuppet mod Guldberg og blev derefter finansminister og senere i 1813 statsminister. Modtog i 1790 Elefantordenen…..

Ernst Heinrich von Schimmelmann

Tegning fra

midten af 1800-tallet

Lindenborg

Gregers Krabbe var storgodsejer i Nordjylland og ejede flere store herregårde, bl.a. Torstedlund….

Fræer Kirkebog:

Den 27. October blev Enkemanden Laurs Jensen og Anders Mikkelsens Pige Karen Christensdatter af Fræer Trolovede. Forlovere: Skoleholder Jens Foldager og Anders Mikkelsen….

Tekstboks:

Navnet ”Foldager” kendes helt tilbage til 1500-tallet og hentyder til et område i Aarestrup Sogn,  der blev kaldt for ”Fold Agge”, hvilket betyder at området var meget bakket med mindst 19 gravhøje.

 

I 1550 kom godsejeren Joen Madsen fra Torstedlund i strid med Iver Lykke på Burupholm om et område mellem Torsted og Rostrup og det endte med at han fik 190 tønder land og man ved fra et gammelt skelbrev fra 1563 at Jep Johansen skulle være områdets første fæster.

 

I 1595 nævntes Carsten Johansen og 7 andre som 8 dannebrogsmænd, som gjorde skel mellem Bravlstrup og Torsted. I Torstedlunds jordebog for 1661 i Rigsarkivet  var Foldager en halvgård på 6 tdr. 2 skp. og 3 alp.  Og fæsteren var Niels Andersen Foldager. Han skulle svare flg. i landgilde:

1 ørte rug - 1 ørte byg - 1 ørte havre - 1 pund smør - 1 svin - 1 fornød - 1 lam - 1 gårs - 2 høns og ½ rigsdaler i gæsteri.

 

Niels Andersen Foldager får mindst 4 børn: Christen (fæster gården efter sin far)  Jens (5xtip), Kirsten og Niels Nielsen, der sandsynligvis overtager fæstningen af Foldagergaard efter sin storebror Christen Nielsen Foldager……

 

Der er flere ”Foldager slægter” i det område og kan spores næsten tilbage til vor tid, men det er ikke lykkedes at finde en sammenhæng med de andre slægter…...

 

FOLDAGER

Skoleholder

Jens Sørensen Foldager

Se også Foldager & Rostrup Slægten

1766 - 1.6 1822

Fræer Sogn

 

De to ældstes mor døde i 1808, hvorefter Jens blev gift den 19.7 1808 med Maren Larsdatter  (1774-1851) og de fik tre børn:

 

Peder Jensen - f. 20.3 1809

Laurs Jensen - f.  8.10 1810

Ellen Marie Jensdatter, f. 11.5 1814

Jens Sørensen Foldager

 

var skoleholder i Fræer, men det vides ikke hvornår han ansættes, men nævnes i Nygaards Sedler som skoleholder i Fræer, og var skolelærer ved folketællingen i 1801.

Fræer er et af de steder, hvor der meget tidligt var ordnede skoleforhold for landsbyens børn. I slutningen af 1780-erne opførte lensgreve Ernst Heinrich von Schimmel-mann fra Lindenborg en skole med gode og rummelige skolestuer og husflidsrum samt bolig til skoleholderen. Man skulle næsten tro, at hans forordning var skrevet i dag, for det er moderne tanker, der lå til grund for skolen. Der står, at børnene skal undervises, så de søger skolen af lyst, og at de ikke skal udsættes for unødig hårdhed eller plage med at lære uforstående ting udenad. Der var skolepligt fra børnene var seks til de var tretten år, og der var seks timers skolegang hver dag. Drenge og piger blev undervist sammen.

Gårdfæster

Niels Andersen

Foldager

Aarestrup

 

Foldager, Niels Andersen, 8 tdr, 1 skp, 3 fjk, 1 6/7 alb var gårdfæster og nævnes i 1664 for at tjene Dorte Daa (ejede Torstedlund og var enke efter Gregers Krabbe og datter af Claus Daa) 

 

Niels Foldagers hustru kendes ikke.

NN

 

I deres ægteskab var der flg. børn:

 

Christen Nielsen Foldager

Jens Nielsen Foldager 1695-1744

Kirsten Nielsdatter, f. 1681

Niels Nielsen Foldager 1683-174.

 

Den yngste søn  Niels Nielsen Foldager var gårdfæster af Foldagergaard og det er hans efterkommere der drev Foldagergaard i mindst 100 år.

Gårdfæster

Jens Nielsen

Foldager

1695-1744

 

Gård nr. 9: Torsbjerggaard

Matrikel nr. 10

Thomas Poulsen var fæster og nævnt på gården i 1656, 1664 og 1683. Jens Foldager var fæster allerede i 1724. I et fæstebrev ses det, at Jens Foldagers enke af alder og skrøbelighed frasagde sig gården i 1761. Den 11. december 1744 opgjorde birkedommer Jens Kier boet efter Jens Nielsen Foldager, da han døde i november 1744 i en alder af 49 år. Enken hed Mette Sørensdatter og de havde en søn Søren på 19 år og 2 døtre. Mette døde i 1774 i en alder af 71 år gammel.

 

Mette

Sørensdatter

1703-1774

 

I deres ægteskab var der tre børn:

 

Søren Jensen Foldager

 

- og to døtre

Søren Jensen Foldager

f. 1725

Ved folketællingen for Fræer i 1787 var Søren Jensen Foldager 62 år og var bonde og gårdbeboer. Sønnen Christen er hjemmeboende og er 25 år.

 

Ved folketællingen i 1801 står Søren og Inger til at være inderste og nyde ophold hos sønnen Christen Sørensen Foldager (boelsmand og bonde)

Inger Laursdatter

f. 1725

 

I deres ægteskab var der flg. børn:

Christen Sørensen Foldager, f. 1762

Jens Sørensen Foldager, f. 1766

 

Inger var datter af Laurs Olesen og nævnt i folketællingen for 1787 som enkemand,  96 år og født i 1691, hvor han nyder ophold hos datteren…..

Maren

Kjeldsdatter

1761 - 1.5 1808

Fræer Sogn

 

Christiane Jensdatter, f. 26.2 1797

Søren Christian Jensen - f. 19.8  1804

(Fra Nygårds Sedler ved vi at Søren i 1834 var 30 år, ugift og tjenestemand på en gård )

 

Familie 44  boede i 1801 i Fræer og da var datteren  5 år og desuden havde de en tjenestepige Maren Povlsdatter

Søren 

Andersen

(Søren blev kaldt for Foldager)

f. 28.6 1795 i Aarestrup - 24.1 1854

Fræer Sogn

Gift den 1. maj 1831

(se kirkebogen herunder til højre)

I deres ægteskab var der en søn:

Simon Sørensen, f. 13.2 1832

Gift anden gang den 10. august 1833 med Maren Sørensdatter, (f. 1813)

De fik en datter

Christine Sørensdatter, f. 30.9 1833

 

Søren Andersen er født i Aarestrup og var søn af Anders (måske Kinch) og Dorthe Sørensdatter

 

Christiane

Jensdatter

26.2 1797 -  30.5 1832

Fræer Sogn

 

Gift første gang med Simon Mikkelsen

(1796-15.1 1831) den 5.10 1828.

I deres ægteskab var der 1 datter:

Christine Simonsdatter, f. 29.8 1829

 

 

Simon Sørensen

f. 13.2 1832 - 18.4 1893

Fræer Sogn - gift den  3.6 1865

Gift 1. gang med

Christiane Jensdatter

Fræer Sogn (Ingen børn)

 

Herunder uddrag af kirkebogen i 1865,

da Simon og Kirsten blev viet

Tekstboks:

Karen Marie

Sørensen

22.12 1867 - 9.5 1930 (oldemor)

Fræer Sogn

(I midten af 1800 tallet blev det almindeligt at børnene fik samme efternavn som faderen)

         Karen Marie & Christen Sørensen        Christen Sørensen Slægten    Rostrup Slægten             Fragdrup Slægten          Rytter Slægten

         Karen Marie & Christen Sørensen       Christen Sørensen Slægten     Rostrup Slægten             Fragdrup Slægten          Rytter Slægten

Tekstboks: Tekstboks:

Karen Marie

Sørensen

22.12 1867 -

9.5 1930

Christen

Sørensen

18.1 1869 -

5.4 1942

Tekstboks:

Kirstine f. Sørensen

14.10 1896 -

27.10 1965

Oldeforældre

Hans Valdemar Hansen

24.4 1892 -

17.10 1973

Bedsteforældre

Tekstboks:

Kirsten Christensdatter

f. 14.8 1825 - 3.5 1914

 

Kirsten var gift med Niels Nielsen, men han døde i 1862. Der var ingen børn.

 

Gift 2. gang den 3.6 1865 i Rostrup Kirke

 

I deres ægteskab var der en datter:

Karen Marie Sørensen, f. 22.12 1867

 

(Datter af Christen Jensen Rytter &

Karen Sørensdatter)

Forside

Slægts-

oversigt

Adresse &

Telefonliste

Bedste &

oldeforældre

Kirstine

Sørensen

Christen

Sørensen

Karen Marie

Sørensen

Bedste &

oldeforældre

Hans Valdemar

Hansen

Hans Peter

Hansen

Karen Jørgine

Frederiksen

Forældre

Karen Ingeborg

Hansen

Svejdal

Slægten

Annalise

Hansen

Knud Aage

Knudsen

Hans Christen

Hansen

Grethe Christiansen

Fætre &

kusiner

Tage Hansen

Lone Hansen

Niels Hansen

Carsten Hansen

Lars H.  Knudsen

Claus H. Knudsen

Per H.  Knudsen

Kim H. Knudsen

Anni Svejdal

Jens Svejdal

Slægts-

oversigt

Forside

Agerspris

Bedsteforældre

Kirstine Sørensens

slægt

 

Oldeforældre

Christen & Karen Marie

Portræt

Tipoldeforældre

Christen Sørensen

Slægten

Tipoldeforældre

Søren Christensen, f. 1831

Portræt

3xtipoldeforældre

Søren Sørensen

Rostrup Slægten

3xtipoldeforældre

Jens Sørensen Foldager

Fræer Slægten

 

 

5xtipoldeforældre

Jens Sørensen Rytter

Rytter Slægten

6xtipoldeforældre

Jens Christensen Lassen

Lassen Slægten

Bedsteforældre

Valdemar Hansens

slægt

Oldeforældre

Hans Peter Hansen

Portræt

Tipoldeforældre

Marie Lisbeth Jensdatter

Tullebølle Slægten

Tipoldeforældre

Frederik Marcus Hansen

Snøde Slægten

 

Tipoldeforældre

Frederik Christensen

Stokkemarke Slægten

4xtipoldeforældre

Niels Godfredsen

Lindelse Slægten

7xtipoldeforædre

H.C. Wardinghausen

Wardinghausen slægten

8xtipoldeforældre

Thomas Nissen

Nissen Slægten