Tekstboks: Karen Jørgine & Hans Peter HansenMariendal - Tårs

Hans Peter Marcus Hansen født den 19.10 1859 i Lille Snøde på Langeland og var søn af møllebygger og gårdejer Frederik Marcus Hansen & Marie Lisbeth Jensen. Han havde 11 søskende. Forældrene  flyttede til Lolland, hvor faderen købte en gård i Vester Karleby i 1880`erne. Det gjorde  mange af deres børn også, deriblandt også Hans Peter, som forpagtede en gård i Sletnæs i 1888 og sidenhen  Mariendal (nabogård til Ludvigshøj) i Tårs ved Sandby - Efter et par købte han Mariendal og blev dermed proprietær. Karen Jørgine var hans husjomfru og Maren Rasmussen (f. 1860 i Kappel) var tjenestepige.  Gården havde omkring 100 tønderland. Hans Peter blev viet med kongelig bevilling den 2. april 1890 til

 

Karen Jørgine Marie Frederiksen (26.11 1866 - 3.5 1898). Karen Jørgine Marie Frederiksen var datter af gårdejer Frederik Christensen og Ane Pedersdatter i Stokkemarke. Karen Jørgine havde 3 søstre: Caroline, f.  1852, Hansine, f. 1855, Petrea Kirstine, f. 1857 (blev gift på Bornholm). Karen Jørgine var derfor en efternøler, men alligevel overlevede begge hendes forældre hende. Hendes far døde i 1912 og moderen i 1914.

 

Hans Peter og Karen fik fire børn: Frederik Marcus (født i 9.7 1890),  Hans Valdemar Hansen (24.4 1892 - 17.10 1973), Ingeborg Emilie (født i 1895) og Axel Thorvald (født i 1896). Hans Peter oplevede den store sorg at miste sin kone og de to yngste børn indenfor et år. Børnene Axel Thorvald døde den 20. juni 1897 af brystsvaghed og Ingeborg Emilie den 1. august 1897 af hjernebetændelse. Karen Jørgine Frederiksen døde af lungetæring den 3. maj 1898 kun 31 år gammel.

 

Hans Peter Hansen ansatte en husbestyrerinde Maren Larsen (f. 8.4 1874 i Soesmarke, Majbølle sogn - 27.5 1963). og hun har siden sagt at hun havde reddet de to drenges liv, fordi hun sørgede for, at de hver dag fik rigeligt med mad og drikke. Omkring 1912 giftede Hans Peter sig med husbestyrerinden Maren Larsen, som var datter af gårdforpagter Jørgen Larsen og Johanne Larsdatter, Soesmarke.  Maren var lidt speciel og hun led  af rengøringsvanvid og når man besøgte hende havde hun sivsko stående,  som de besøgende skulle tage på hvis de ville ind i huset.

 

Da Hans Peter ikke orkede mere, solgte han gården til sin ældste søn Frederik.  Valdemars Ludvigshøj, som han købte i 1927,  fik tildelt 29 tønder land og kom op på 62 tønderland. "Hansen", som Maren altid kaldte sin mand, byggede derefter Egelykke oppe i Sandby. Det var åbenbart  en tradition i familien at afvikle deres gårde tidligt, for så at bygge et hus. I Søllested boede flere af hans søskende og kører man dertil kan man se flere næsten ensartet huse., næsten magen til Egelykke i Sandby.

 

Hans Peter døde den 15. december 1933 og begravet i Sandby Kirke den 21. december.  Maren var en flink dame, der boede i Egelykke i 10 år inden hun flyttede tættere på sin familie i Soesmarke. Maren Larsen  døde på Nykøbingvej 54, Rørbæk, Sakskøbing Landsogn, den 27. maj 1963 og  begravet ved siden af Hans Peter i Sandby Kirke. Hun blev 89 år gammel.

Hans Peter med sine to drenge: Valdemar (t.v.) og Frederik

Mariendal  -  Hans  Peters gård i Tårs..

Hans Peters første kone Karen Jørgine døde som blot 31-årig i 1898

Maren Larsen - Hans Peters anden kone. Hun var husbestyrerinde, da Hans Peter mistede sine to yngste børn.

Langelands Broen

Tekstboks: Forældre ukendte
Tekstboks: Tekstboks: Tekstboks:

6xTipoldeforældre

6xTipoldeforældre

Lindelse Mølle

Als Kirke

I Sandby Kirke har familien et gravsted. Når de gamle sten bliver fjernet bliver de  sat pænt til side.  Disse gravsten tilhører Hans Peter, Jørgine og Maren Hansen.

Augusta Margrethe

Wardinghausen

f. i 1680 i Rudkøbing,

17.5 1743

 

Datter af Hans Christopher  Wardinghausen (1635-1695) og Marie Dorthea Nissen (1642-1712)

 

Forældrene stammede fra

 Holsten, Tyskland

3xTipoldeforældre

Tekstboks: Tekstboks: Tekstboks: Tekstboks:

4xTipoldeforældre

Tekstboks: Tekstboks:

4xTipoldeforældre

Parti fra Lindelse

Egelykke i Sandby som Hans Peter byggede og flyttede op i, efter at han havde solgt gården til sønnen Frederik.

Mariendal

Snøde Fattiggård

Oprettet 1845

Gårdmand

Niels Godfredsen

f. 1719 i Lindelse på Langeland

Gift juni 1750 i Vindeby Kirke på Langeland

Lollesgaard, Snøde

Zindel Pedersdatter

21.5 1730 -  1805

Lindelse Sogn

 

I deres ægteskab var der flg. børn:

 

Maria Dorthea Nielsdatter

Godfred Nielsen,

Dorthea Kirstine Nielsdatter

Frederikke Nielsdatter

Christiane Nielsdatter

 

Hans Marcussen

f. 1709

Lille Snøde

Karen Povelsdatter

 

I deres ægteskab var der 1 søn:

 

Marcus Hansen

 

 

Datter af Poul NN  &

Sidsel Michelsdatter

(død i Tressebølle 13. juni 1743)

Sidsel blev gift anden gang med

Rasmus Hansen

 

Marie Dorthea Nielsdatter

1752 - 11.12 1818

Lille Snøde

 

I deres ægteskab var der 4 børn:

Karen Marcusdatter, f. 1781

Hans Marcussen, f. 1783

Christian Marcussen, f. 1786

Niels Marcussen, f. 1790

Gårdmand

Marcus Hansen

1746 - 21.1 1806

Snøde

2xTipoldeforældre

Tekstboks: Tekstboks:

Gårdmand

Hans Marcussen

1783 - 20.9  1844

Snøde

Zinger Margrethe Hansdatter

1792 - 27.5 1856

Snøde

 

I deres ægteskab var der  6 børn:

Marcus Hansen, f. 25.10 1814

Hans Hansen, f. 25.5 1816

Niels Hansen, f. 8.8 1818

Dorthe Marie Hansdatter, f. 1.3 1821

Frederik Hansen, f. 12.8 1823

Frederikke Hansdatter, f. 16.2 1828

Tekstboks: Tekstboks:

Tipoldeforældre

Møllerbygger og Gårdejer

Frederik

Hansen

f. 12.8 1823 Snøde Sogn

Langeland

16.9 1895 i V. Karleby,  Herredskirke sogn

Marie Lisbeth

Jensen

f. 11.7 1833

Stoense Sogn

 

Gift i Snøde Kirke i 9.4 1853

 

I deres ægteskab var der 11 børn

 

Datter af 2xtipoldeforældre  Møller-bygger i Tullebølle Lars Hansen (1800 - 1874) og Mette Marie Rasmusdatter (1795-1864)

Tekstboks: Tekstboks:

5xTipoldeforældre

Tekstboks: Tekstboks: NN

5xTipoldeforældre

Marcus Hansen

11.5 1730

Lille Snøde

Marie Dorthea Nielsdatter

f. 1698 i Herslev

 

Gift den 16.10 1720

 

 I deres ægteskab er der 8 børn.

 26.3 1756

begravet i Lindelse Kirke

Gårdfæster Lollesgaard

Peder Michelsen

f.  1682 i Herslev,

Lindelse Sogn, Langeland

4.11 1755

 

begravet i Lindelse Kirke

den 21.11 1755

Sinde Pedersdatter

f. 1628 på Als

 

 100-årig den 3.10 1728

i Lindelse

Forældre ukendte

 

Det er efter hende at flere i slægten hedder Sinde, Zindel eller Z(S)inger….

Gårdfæster

Michel Hansen

1628 - 1716

Lindelse, Langeland

Proprietær

Niels Iversen

f. 21. januar 1668 i Illebølle

Guldborggård, Lindelse

Gift i 1701

25.1 1744

76 år gammel

Tekstboks: Tekstboks: Tekstboks: Tekstboks:

Oldeforældre

Karen Jørgine Marie

Frederiksen

1866 - 1898

Mariendal

 

 

 

 

 

 

 

Datter af

Frederik Christensen og

Ane Pedersdatter, Stokkemarke

Hans Peter

Hansen

1859 - 1933

Mariendal, Sandby

 

Zinger Marie Hansen, f. 18.7 1857

Hans Peter Marcus Hansen

Laurits Julius Hansen, f. 23.12 1861

Karl Christian Hansen, f. 16.1 1864

Frits Emilius Hansen, f. 23.12 1866

Anine Christine Hansen, f. 13.21869

Karoline Hansen, f. 20.1 1871

Kristian Hansen, f. 18.2 1873

Katrine Olivia Hansen, f. 2.5 1875

Inger Hansine Hansen, f. 13.4 1876

Marcus Hansen, f. 13.11 1880

Tekstboks: Tekstboks:

Sandby Kirke

Valdemar

 Hansen

24.4 1892 - 17.10 1973

 

Thorvald Hansen

1894-1898

 

Ingeborg Hansen,

1896-1898

 

Begge døde af tuberkulose og begravet i Sandby Kirke

Frederik Marcus

Hansen

f. 8.7 1890

Kort over Rudkøbing fra 1696

                 Lille Snøde Slægten    Tullebølle Slægten      Stokkemarke Slægten    Wardinghausen Slægten          Godtfredsen Slægten

Valdemar Hansen

                 Lille Snøde Slægten    Tullebølle Slægten      Stokkemarke Slægten    Wardinghausen Slægten          Godtfredsen Slægten

Tekstboks:

19.10 1859 - 15.12 1933

26.11 1866 - 3.5 1898

Forside

Slægts-

oversigt

Adresse &

Telefonliste

Bedste &

oldeforældre

Kirstine

Sørensen

Christen

Sørensen

Karen Marie

Sørensen

Bedste &

oldeforældre

Hans Valdemar

Hansen

Hans Peter

Hansen

Karen Jørgine

Frederiksen

Forældre

Karen Ingeborg

Hansen

Svejdal

Slægten

Annalise

Hansen

Knud Aage

Knudsen

Hans Christen

Hansen

Grethe Christiansen

Fætre &

kusiner

Tage Hansen

Lone Hansen

Niels Hansen

Carsten Hansen

Lars H.  Knudsen

Claus H. Knudsen

Per H.  Knudsen

Kim H. Knudsen

Anni Svejdal

Jens Svejdal

Slægts-

oversigt

Forside

Agerspris

Bedsteforældre

Kirstine Sørensens

slægt

 

Oldeforældre

Christen & Karen Marie

Portræt

Tipoldeforældre

Christen Sørensen

Slægten

Tipoldeforældre

Søren Christensen, f. 1831

Portræt

3xtipoldeforældre

Søren Sørensen

Rostrup Slægten

3xtipoldeforældre

Jens Sørensen Foldager

Fræer Slægten

 

 

5xtipoldeforældre

Jens Sørensen Rytter

Rytter Slægten

6xtipoldeforældre

Jens Christensen Lassen

Lassen Slægten

Bedsteforældre

Valdemar Hansens

slægt

Oldeforældre

Hans Peter Hansen

Portræt

Tipoldeforældre

Marie Lisbeth Jensdatter

Tullebølle Slægten

Tipoldeforældre

Frederik Marcus Hansen

Snøde Slægten

 

Tipoldeforældre

Frederik Christensen

Stokkemarke Slægten

4xtipoldeforældre

Niels Godfredsen

Lindelse Slægten

7xtipoldeforædre

H.C. Wardinghausen

Wardinghausen slægten

8xtipoldeforældre

Thomas Nissen

Nissen Slægten