Tekstboks: Valdemar HansenKaren Jørgine & Hans Peter HansenMariendal

Hans Peter Marcus Hansen var søn af Frederik Marcus Hansen & Lisbeth Marie Jensen, født den 19.10 1859 i Lille Snøde på Langeland. Han havde 11 søskende. Han flyttede til Lolland, det samme som mange af han søskende gjorde, og han forpagtede Mariendal (nabogård til Ludvigshøj) i Tårs ved Sandby - Efter et par købte han Mariendal og blev dermed proprietær. Karen Jørgine var hans husjomfru og Maren Rasmussen (f. 1860 i Kappel) var tjenestepige.  Gården havde omkring 100 tønderland. Hans Peter blev viet med kongelig bevilling den 2. april 1890 til

 

Karen Jørgine Frederiksen (26.11 1866 - 3.5 1898). Karen Jørgine Marie Frederiksen var datter af Frederik Christensen og Ane Pedersdatter i Stokkemarke. Karen Jørgine havde 3 søstre: Caroline, f.  1852, Hansine, f. 1855, Petrea Kirstine, f. 1857 (blev gift på Bornholm). Karen Jørgine var derfor en efternøler, men alligevel overlevede begge hendes forældre hende. Hendes far døde i 1912 og moderen i 1914.

 

Hans Peter og Karen fik fire børn: Frederik (født i 1890), Valdemar (1892), Ingeborg Emilie (født i 1895) og Axel Thorvald (født i 1896). Hans Peter oplevede den store sorg at miste sin kone og de to yngste børn indenfor et år. Axel Thorvald døde den 20. juni 1897 af brystsvaghed, Ingeborg Emilie den 1. august 1897 af hjernebetændelse og Karen Jørgine af lungetæring den 3. maj 1898.

 

Hans Peter Hansen ansatte en husbestyrerinde og hun har siden sagt at hun havde reddet de to drenges liv, fordi hun sørgede for, at de hver dag fik rigeligt med mad og drikke. Omkring 1912 giftede Hans Peter sig med husbestyrerinden Maren Larsen (f. 8.4 1874 - 27.5 1963) Maren var lidt speciel og hun led  af rengøringsvanvid og når man besøgte hende havde hun sivsko stående som de besøgende skulle tage på hvis de ville ind i huset.

 

Da Hans Peter ikke orkede mere, solgte han gården til sin ældste søn Frederik. Hans Peter delte gården op således at de to gårde,  som sønnerne havde, blev næsten lige store. Valdemars Ludvigshøj fik tildelt 29 tønder land og kom op på 62 tønderland. "Hansen", som Maren altid kaldte sin mand, byggede derefter Egelykke oppe i Sandby. Det var åbenbart  en tradition i familien at afvikle deres gårde tidligt, for så at bygge et hus. I Søllested boede flere af hans søskende og kører man dertil kan man se flere næsten ensartet huse.

 

Hans Peter døde den 15. december 1933 og begravet i Sandby Kirke den 21. december og Maren i 1968. Maren var en flink dame, der boede i Egelykke i 10 år inden hun flyttede tættere på sin familie i Soesmarke. Maren blev begravet ved siden af Hans Peter i Sandby Kirke.......

Hans Peter med sine to drenge: Valdemar (t.v.) og Frederik

Mariendal  -  Hans  Peters gård i Tårs..

Hans Peters første kone Karen Jørgine døde som blot 32-årig i 1898

Tekstboks:

Maren Larsen - Hans Peters anden kone. Hun var husbestyrerinde, da Hans Peter mistede sine to yngste børn.

Langelands Museum

Kort over Rudkøbing fra 1696

Tekstboks:

Langelands Broen

Tekstboks: Forældre ukendte
Tekstboks: Tekstboks: Tekstboks:

6xTipoldeforældre

6xTipoldeforældre

Lindelse Mølle

Als Kirke

I Sandby Kirke har familien et gravsted. Når de gamle sten bliver fjernet bliver de  sat pænt til side.  Disse gravsten tilhører Hans Peter, Jørgine og Maren Hansen......

Tekstboks:

Augusta Margrethe

Wardinghausen

f. i 1680 i Rudkøbing,

d.  17.5 1743

 

Datter af Hans Christopher  Wardinghausen (1635-1695) og Marie Dorthea Nissen (1642-1712)

 

Forældrene stammede fra  Holsten, Tyskland

Bedsteforældre

Kirstine Sørensens

slægt

 

Oldeforældre

Christen & Karen Marie

Portræt

 

Tipoldeforældre

Christen Sørensen

Slægten

 

Tipoldeforældre

Søren Christensen, f. 1831

Portræt

 

3xtipoldeforældre

Søren Sørensen

Rostrup Slægten

 

3xtipoldeforældre

Jens Sørensen Foldager

Fræer Slægten

 

5xtipoldeforældre

Jens Sørensen Rytter

Rytter Slægten

 

6xtipoldeforældre

Jens Laursen

Fragdrup Slægten

 

6xtipoldeforældre

Jens Christensen Lassen

Lassen Slægten

3xTipoldeforældre

Tekstboks: Tekstboks: Tekstboks: Tekstboks:

4xTipoldeforældre

Tekstboks: Tekstboks:

4xTipoldeforældre

Parti fra Lindelse

Egelykke i Sandby som Hans Peter byggede og flyttede op i, efter at han havde solgt gården til sønnen Frederik...

Mariendal herover og allernederst til venstre Ludvigshøj....

Snøde Fattiggård

Oprettet 1845

Gårdmand

Niels Godfredsen

f. 1719 i Lindelse på Langeland

Gift juni 1750 i Vindeby Kirke på Langeland

Lollesgaard, Snøde

Zindel Pedersdatter

21.5 1730 -  1805

Lindelse Sogn

 

I deres ægteskab var der flg. børn:

 

Maria Dorthea Nielsdatter

Godfred Nielsen,

Dorthea Kirstine Nielsdatter

Frederikke Nielsdatter

Christiane Nielsdatter

 

Hans Marcussen

f. 1709

Lille Snøde

Karen Povelsdatter

 

I deres ægteskab var der 1 søn:

 

Marcus Hansen

 

 

Datter af Poul NN  &

Sidsel Michelsdatter

(død i Tressebølle 13. juni 1743)

Sidsel blev gift anden gang med

Rasmus Hansen

 

Marie Dorthea Nielsdatter

1752 - 11.12 1818

Lille Snøde

 

I deres ægteskab var der 4 børn:

Karen Marcusdatter, f. 1781

Hans Marcussen, f. 1783

Christian Marcussen, f. 1786

Niels Marcussen, f. 1790

 

Gårdmand

Marcus Hansen

1746 - 21.1 1806

Snøde

2xTipoldeforældre

Tekstboks: Tekstboks:

Gårdmand

Hans Marcussen

1783 - 20.9  1844

Snøde

Zinger Margrethe Hansdatter

1792 - 27.5 1856

Snøde

 

I deres ægteskab var der  6 børn:

Marcus Hansen, f. 25.10 1814

Hans Hansen, f. 25.5 1816

Niels Hansen, f. 8.8 1818

Dorthe Marie Hansdatter, f. 1.3 1821

Frederik Hansen, f. 12.8 1823

Frederikke Hansdatter, f. 16.2 1828

Tekstboks: Tekstboks:

Tipoldeforældre

Møllerbygger

Frederik

Hansen

f. 12.8 1823 Lille Snøde

Langeland

Marie Lisbeth

Jensen

f. 11.7 1833

Lille Snøde

 

Gift i Snøde Kirke i 9.4 1853

 

I deres ægteskab var der 11 børn

 

Datter af Møllerbygger i Tullebølle Lars Hansen (1800 - 1874) og Mette Marie Rasmusdatter (1795-1864)

Sejerlund er kun en mindre nabogård, men den er særlig bemærkelsesværdig ved, et den i 125 år har været ejet af den ældgamle slægt Godtfredsen, der siden 1701 har været selvejere på denne egn. Stamfaderen for denne linje af slægten er Niels Godtfredsen i Humble, der blev ’ihjelskudt af fjenderne’ i Svenskekrigen 1659.

 

 

Læs mere om Godtfredsen (4xtipoldeforældre)

Sinde Pedersdatter

f. 1628 på Als

 

Døde i alder af 100 år den 3.10 1728 i Lindelse

Forældre ukendte

Det er efter hende at flere i slægten hedder Sinde, Zindel eller Z(S)inger….

Gårdfæster

Michel Hansen

1628 - 1716

Lindelse, Langeland

Proprietær

Niels Iversen

f. 21. januar 1668 i Illebølle

Guldborggård, Lindelse

Gift i 1701

Niels Iversen døde den 25.1 1744 i en alder af 76 år….

Tekstboks: Tekstboks: Tekstboks: Tekstboks:

Oldeforældre

Karen Jørgine Marie

Frederiksen

1866 - 1898

Mariendal

 

 

 

 

 

 

 

 

Datter af

Frederik Christensen og

Ane Pedersdatter, Stokkemarke

Hans Peter Hansen

1859 - 1933

Mariendal

 

Zinger Marie Hansen, f. 18.7 1857

Hans Peter Marcus Hansen

Laurits Julius Hansen, f. 23.12 1861

Karl Christian Hansen, f. 16.1 1864

Frits Emilius Hansen, f. 23.12 1866

Anine Christine Hansen, f. 13.21869

Karoline Hansen, f. 20.1 1871

Kristian Hansen, f. 18.2 1873

Katrine Olivia Hansen, f. 2.5 1875

Inger Hansine Hansen, f. 13.4 1876

Marcus Hansen, f. 13.11 1880

Tekstboks: Tekstboks:

Sandby Kirke

Valdemar Hansen

1892 - 1973

 

Thorvald Hansen

1894-1898

 

Ingeborg Hansen,

1896-1898

 

Begge døde af tuberkulose og begravet i Sandby Kirke

Frederik Hansen

f. 1890

Sandby Kirkebog 1890

Sandby Kirkebog 1933

Forside

Slægts-

oversigt

Adresse &

Telefonliste

Bedste &

oldeforældre

Kirstine

Sørensen

Christen

Sørensen

Karen Marie

Sørensen

Bedste &

oldeforældre

Hans Valdemar

Hansen

Hans Peter

Hansen

Karen Jørgine

Frederiksen

Forældre

Karen Ingeborg

Hansen

Richard

Svejdal

Annalise

Hansen

Knud Aage

Knudsen

Hans Christen

Hansen

Grethe Christiansen

Fætre &

kusiner

Tage Hansen

Lone Hansen

Niels Hansen

Carsten Hansen

Lars H.  Knudsen

Claus H. Knudsen

Per H.  Knudsen

Kim H. Knudsen

Anni Svejdal

Jens Svejdal

Slægts-

oversigt

Forside

Agerspris