Tekstboks: Lassen SlægtenGl. Damsted Gaard, BrøndbjergTekstboks:

4xtipoldeforældre

Tekstboks: Tekstboks:

5xtipoldeforældre

Tekstboks: Tekstboks:

6xtipoldeforældre

Tekstboks:

Malkekøer på marken i Brøndbjerg

Tekstboks:

”Store Jens” Christensen Lassen

Oplysningerne stammer fra "Slægten Rytter fra Vebbestrup"

Jens Christensen - kaldet Store Jens Lassen) - var fra omkring 1675 fæster under Villestrup (Se også Rytter Slægten) af den gård i Brøndbjerg i Rostrup sogn på knap 2 tdr. hartkorn, som sønnen Jens Jensen, kaldet Lille Jens Lassen, senere overtog.

Jens Christensen må være identisk med den Jens Christensen, der sammen med en Niels Christensen i 1688 var fæster af gård nummer 2 under Villestrup: Gårdens hartkorn blev da forandret fra 3 tønder, 3 skæpper 1 fjerdingkar  2 2/7 album til 2 tønder 5 skæpper & 1 album

Før 1725 var Jens Christensens halvdel af nummer 2 nemlig 1 tønder 2 skæpper 2 fjerdingkar ½ album hartkorn, overgået til sønnen Jens Jensen, der tillige var fæster af 4 skæpper 1½ album hartkorn af nummer 4, han havde altså i alt 1 tønder, 6 skæpper. 2 fjerdingkar 2 album hartkorn i fæste.  I 1688 var gård nr. 4, hvis hartkorn da blev forandret fra 1 tønder 5 skæpper. 2 fjerdingkar 2 5/7 album til 2 tønder 2 fjerdingkar og øde, det vil sige fæsteledig. Familien her stammede altså fra gård nummer 2 i Brøndbjerg, som det dog ikke har været muligt at følge tilbage.  I matriklerne 1680 og 1664 er gården ikke til at identificere, da syv af byens gårde var lige store, bl.a. nummer 2. Jens Christensen levede endnu 1724, da hans kone døde i Brøndbjerg og kunne måske være identisk med den Jens Lassens fader af Rostrup, der døde 1731, 81 år gammel.

Tekstboks: Tekstboks:

Gammel Damsted Gaaard i Brøndbjerg

Gammel Nummer  2  =  Gl. Damsted Gaard

Om fæstegården er det nævnt at Jens Christensen Lassen døde i 1731 på Gammel Nr. 2 - senere Gammel Damsted Gaard. Gammel Damsted Gaard var altså delt op i flere fæste gårde, men blev engang i begyndelsen eller midt i  1700-tallet samlet til Ny & Gammel Damsted Gård. Gammel Damsted Gaard blev i 1880 frikøbt af Niels Christian Christensen, hvis kone Kirsten var  efterkommer af Store Jens. Niels Christian Christensen var oldebarn til Christen Jensen RytterEfter Niels Christian overtages gården af først den ene søn og fra 1948 den anden søn Valdemar Christensen. I 1930 blev der solgt 30 tønder land til staten. Da havde gården følgende besætning: 11 køer + opdræt og  65 svin. Stuehuset var fra 1898. Lade bygningerne brændte i 1956.

Jens Christensen Lassen var gift med Mette NN og de fik 4 børn:

Christen Jensen Lassen, f. 1675 - Gift med Maren Jacobsdatter og overtager senere Gammel nr. 4 & 7. De fik sønnen Jens Christensen Lassen i 1722 (død i 1775). Christen og Maren døde begge i 1760.

Jens Jensen Lassen, f. 1676 (Lille Jens) - Gift med Maren Andersdatter. De får 5 børn: Karen, f. 1715, Anders, f. 1717, Jens, f. 1719, Niels, f. 1722 og Mette, f. 1725.

NN Jensdatter Lassen, f. - Hendes skæbne kendes ikke

Niels Jensen Lassen, 1690 - Hans skæbne kendes heller ikke.

 

”Lille Jens” Jensen Lassen

Jens Jensen var, vel fra giftermålet 1714, fæster under Villestrup af sin fødegård i Brøndbjerg i Rostrup sogn. Gården var på knap 2 tdr. hartkorn. Jens Jensen, der blot ved sin ældste datters dåb, kaldes Jens Jensen, men ellers Lille Jens Lassen, overtog før 1725 fæstet af sin fødegård i Brøndbjerg.

I 1725 siges Jens Jensens gård på 1 tønder 6 skæpper 2 fjerdingkar 2 album hartkorn at være sammensat af 1 tønde 2 skæpper ½ album (halvdelen) af gård nr. 2 og 4 skæpper 1½ album af gård nr. 4. Senere hen i 1700-tallet - 1787 - kom Brøndbjerg til at bestå af 10 lige store gårde med 2 tønder 2 skæpper 3 fjerdingkar 1 1/3 album hartkorn til hver, men Jens Jensens gård har det ikke været muligt at følge frem i tiden.

Gl. Damsted Gaard

Ny Damsted Gaard

Gammel & Ny Damsted Gårde i Rostrup må have været naboer. Niels Christian Christensen blev gift med datteren fra Ny Damsted, Kirsten og det er meget sandsynligt at han har ejet begge gårde….

Hindsted Herreds våben og herunder Hindsted Herreds segl fra henholdsvis 1610 og 1648

ROSTRUP KIRKE

Forside på prædikestol med relief af en munk, der nu var præst i den nye kirke, hvad der ikke har været noget særsyn. Rostrup Kirke ved Hobro, omkring 1544…..

Aalborg Amt var et amt fra 1793 til 1970, hvor det blev sammenlagt med Hjørring Amt til Nordjyllands Amt. Fra 1. januar 2007 hedder det Region Nordjylland.

Villestrup

Ove Iversen Juul ejede Willestrup på det tidspunkt hvor Store Jens (Christensen Lassen) fæstede en gård , der hørte til godset i slutningen af 1600-tallet…..

Beliggenhedsplan fra 1814 over Willestrup

Villestrup Gods ca. 1920

Villestrup Å er en ca. 20 km lang å der løber i Himmerland, med udspring i Store Arden Skov, som er den sydøstlige del af Rold Skov. Lidt syd for skoven får den flere tilløb, bl.a. fra den vandrige Store Blåkilde.

         Karen Marie & Christen Sørensen         Christen Sørensen Slægten             Rostrup Slægten           Fræer Slægten     Fragdrup Slægten         Rytter Slægten

 

Gårdfæster

Jens Christensen

Lassen

1650 - 1731

 

Til/kaldenavn:

Store Jens

 

Gift i 1675

 

Brøndbjerg

 

Jens døde i 1731,

81 år gammel

Mette NN

i 1724

 

I deres ægteskab var der fire børn:

Christen Jensen Lassen, f. 1675

Jens Jensen Lassen, f. 1676

NN Jensdatter Lassen, f. ?

Niels Jensen Lassen, f. 1690

Gårdfæster

Jens Jensen

Lassen

1676-1755

 

Til/kaldenavn:

Lille Jens

 

Gift i Brøndbjerg Kirke

I 1714

Gårdfæster i Brønbjerg

i Rostrup Sogn

 

Maren

Andersdatter

(1678-1737)

 

I deres ægteskab var der 5 børn:

 

Karen Jensdatter, f. 1715

Anders Jensen, f. 1717

Jens Jensen, f. 1719

Niels Jensen, f. 1722

Mette Jensdatter, f. 1725

Gårdfæster

Søren Jensen

Rytter

f. 1713 i Stenstrup

 

Gift i Rostrup Kirke den 27.6 1734

 

Ryttergården

 

Søren dør i 1790 og begravet den 39. april i Rostrup Kirke

 

Søren Jensen Rytter var søn af Jens Sørensen Rytter og Anna Jensdatter

Karen Jensdatter

f. 1715 i Brøndbjerg

I deres ægteskab var der 11 børn:

Jens Sørensen Rytter, 1735-

Maren Sørensdatter, f. 1736

Jens Sørensen Rytter, f. 1738

Christen Sørensen Rytter, 1740- 1744

Anna Sørensdatter, f. 1741

Christen Sørensen Rytter, f. 1744

Else Sørensdatter, f. 1746

Karen Sørensdatter, f. 1748

Mette Sørensdatter, f. 1753

Niels Sørensen Rytter, f. 1756

 (overtager fæstningen af gården efter fadderens død)

Anders Sørensen Rytter, f. 1758

Bedsteforældre

Kirstine Sørensens

slægt

 

Oldeforældre

Christen & Karen Marie

Portræt

 

Tipoldeforældre

Christen Sørensen

Slægten

 

Tipoldeforældre

Søren Christensen, f. 1831

Portræt

 

3xtipoldeforældre

Søren Sørensen

Rostrup Slægten

 

3xtipoldeforældre

Jens Sørensen Foldager

Fræer Slægten

 

5xtipoldeforældre

Jens Sørensen Rytter

Rytter Slægten

 

6xtipoldeforældre

Jens Laursen

Fragdrup Slægten

 

6xtipoldeforældre

Jens Christensen Lassen

Lassen Slægten

Rostrup er en landsby i det sydlige Himmerland med 269 indbyggere (2012). Rostrup er beliggende syv kilometer sydøst for Arden og 13 kilometer nordvest for Hadsund. Nærmeste by er Astrup seks kilometer mod nord. Landsbyen ligger i Region Nordjylland og hører til Mariagerfjord Kommune. Rostrup er beliggende i Rostrup Sogn.

I landsbyen ligger bl.a. Rostrup Kirke og Rostrup Skole.

Kilde: Wikipedia

Mariagerfjord: Kommunens største byer

Nr

By

Indbyggere

Fra/til

2011

2012

1

Hobro

11.635

11.710

+75

2

Hadsund

5.040

4.994

-46

3

Mariager

2.555

2.589

+34

4

Arden

2.466

2.444

-22

5

Assens

1.556

1.537

-19

6

Valsgård

1.040

1.066

+26

7

Als

932

938

+6

8

Øster Hurup

749

750

+1

ROSTRUP KIRKE

I Rostrup Kirke kan man se en stor sjældenhed af en prædikestol. Den er i en overgangsstil mellem gotik og renæssance og har rige ornamentik-skæringer. I et felt sidder en munk med en skriftrulle dateret 1544.

Altertavlen er en fløjtavle fra 1575 med indsatte alabast-relieffer fra en ældre nederlandsk tavle. Der er fremstillet bebudelsen, Kristi dåb, nadveren, Getsemane, korsbæringen og opstandelsen.

 


AltertavlenAltertavle - detaljeAltertavlen er en fløjtavle fra 1575 med indsatte alabast-relieffer fra en ældre nederlandsk tavle. Der er fremstillet bebudelsen, Kristi dåb, nadveren, Getsemane, korsbæringen og opstandelsen.

Kirken har romansk skib og kor, sengotisk tårn, en udbygning fra 1700-tallet og våbenhus fra 1869.

Region Nordjylland pr. 2013

Regionsforvaltning

Aalborg Øst

Areal

7.910 km²

Indbyggere

580.272 (2013)

Befolkningstæthed

73,35 pr. km²

Regionsrådsformand

Ulla Astman

Websted

www.rn.dk

Forside

Slægts-

oversigt

Adresse &

Telefonliste

Bedste &

oldeforældre

Kirstine

Sørensen

Christen

Sørensen

Karen Marie

Sørensen

Bedste &

oldeforældre

Hans Valdemar

Hansen

Hans Peter

Hansen

Karen Jørgine

Frederiksen

Forældre

Karen Ingeborg

Hansen

Richard

Svejdal

Hans Christen

Hansen