Tekstboks: Rytter Slægten Stenstrup, Rostup SognTekstboks: Tekstboks:

2xtipoldeforældre

Tekstboks: Tekstboks:

3xtipoldeforældre

Tekstboks:

1xtipoldeforældre

Tekstboks:

4xtipoldeforældre

Tekstboks:

Meget tyder på at Jens Sørensen Rytter fæster Lundgaard efter sin morfar Jens Jensen Lassen efter sin død i 1755, måske i samarbejde med sin far Søren Jensen Rytter.

Nyere foto af Lundgaard

Tekstboks: Tekstboks: Tekstboks:

Oldeforældre

Marinus Sørensen

og hans hustru

Nanna Marie Holst

Gårdene i Stenstrup før udflytning i 1800-tallet

Stensgaard i Rostrup

Willestrup Gods i dag

Tekstboks:

Villestrup (Willestrup) er en herregård i Astrup Sogn, Hindsted Herred, Region Nordjylland, Mariagerfjord Kommune. Hovedbygningen er opført i 1538-1542, ombygget i 1757 og igen i 1812-1819.

I 1757 fik Werner Rosenkrantz gården ophøjet til baroni (Baroniet Villestrup). Erektionspatentet bestemmer, at lenet, dvs. baroniet, forspildes ved ægteskab med en borgerligt født, samt at af sønner skal den succedere, der ikke allerede besidder et len. Endelig bemærkes det, at baroniet ikke opnår skattefriheden på 100 tønder hartkorn, da godsets størrelse ikke levede op til mindeste kravet for et baroni. Werner Rosenkrantz' sønnesøn Christian fik 1811 kongelig tilladelse til at substituere baroniet med en fideikommiskapital på 200.000 rigsdaler, hvorefter Christian Rosenkrantz solgte godset i 1812.

I en årrække var der offentlig adgang til slottets barokhave, ligesom det har dannet rammen om Villestrup-spillene.

Villestrup Gods er på 1407 hektar.

 

Søren Jensen Rytter (1648-1732)

Efter tilnavnet Rytter at dømme, havde enten Søren eller måske hans far været rytter-soldat (dragon).
Fra før 1680 var Søren fæster af halvdelen af den gård, Gammel Nr. 1 på 7 tdr. hartkorn i Stenstrup by i Rostrup sogn, der senere blev delt. En fjerdedel af gården kom til at udgøre halvdelen af den nuværende Stenstrupgaard, mens Sørens halvdel blev til "Ryttergaarden", der blev udflyttet og kaldet Stensgård.

Gården gl. nr. 1 i Stenstrup by var ved matrikuleringen 1664 fæstet af Poul Andersen, der til ejeren Carsten Hansen, forpagter på Vibygaard på Sjælland, årligt skulle udrede en landgilde bestående af 3 sk. leding, 1 ørte rug, 1 svin, 1 lam, 1 gås, 2 høns, en halv fjdr. smør, 9 mk. gæsteri, alt omregnet til 3 tdr. 7 skpr. 1 1/7 alb. hartkorn afgiften leding, ses at gården i senmiddelalderen havde været i selveje. Søren nævnes 1680 og 1688 sammen med Poul Andersen som fæster af gården, der da siges at have været ejet af Fru Mette Grubbe, senere af Knud Gjedde (Gedde), men fra før 1688 hørte gården under Villestrup. I 1688 blev gårdens hartkorn forandret fra de nævnte knap 4 tdr. til hele 7 tdr. 1 skp. 2 fjkr. 

Stenstrup bestod i 1688 af fem gårde og et bol, deraf hørte alt under Villestrup med undtagelse af den ene gård, der som anneksgård tilhørte præstekaldet Astrup, Rostrup og St. Arden. Jordebogen 1725 for Villestrup gods fremgår det, at der i årene efter 1688 var sket mange forandringer i bestræbelsen for at gøre godsets gårde i byen lige store.

For det første var Villestrups fire gårde og et bol blevet til fem gårde, to halv-bol (d.v.s. oprindelig et dyrket jordstykke til underhold for en husstand) og et hus, idet bolet var delt i 2 og en af gårdene, nr. 4, var blevet til et hus, mens jorden var delt mellem to mænd i byen. For det andet havde de enkelte gårde, på nær nr. 2, fået helt andre hartkorns-størrelser.

Søren Jensen Rytter:

Begravet: 30 november 1732.

Søren Jensen Rytter blev gift i 1670. Sørens hustrus navn og herkomst kendes ikke. Hun var født omkring 1648. ”Jens Sørensen Rytters gamle mor i Stenstrup døde i 1734 og begravet den 27. juni, 86 år gammel”. Børn:

+Jens Sørensen Rytter, født før 1676, Stenstrup, Rostrup sogn Hindsted Herred, d. 1742, Stenstrup, Rostrup sogn Hindsted Herred.

En datter, fødselsdato kendes ikke

Jens Sørensen Rytter (1676—1742)

i Stenstrup Rostrup sogn, † 1742 i Stenstrup Rostrup sogn, begravet 24. juni 1742 i Stenstrup Rostrup sogn. Jens Sørensen Rytter blev gift med Anna Jensdatter, den 12. juni 1712 i Vebbestrup (trolovet den 14,2 1712) 

Jens Sørensen,  kaldet Rytter,  var fra før 1725 - sandsynligvis fra giftermålet i 1712 - fæster af fødegården, den gård i Stenstrup by i Rostrup sogn  (3 - 4 tønder hartkorn), der senere blev udflyttet og kaldet Stensgård. Gården,  der hørte ind under Villestrup, blev senere overtaget af sønnen Søren Jensen  med til/kaldenavn Rytter. Jens Sørensen blev nævnt med tilnavnet Rytter ved børnenes dåb i 1725, 1730 og 1737,  samt ved konens død i 1737 og sin egen død 1742.

Jens Sørensen Rytter overtog før 1725 fødegården i Stenstrup by med 4 tønder,  5 skæpper og  1 fjerdingkar og 3/4 album hartkorn.

1 tønde = 8 skæpper = 32 fjerdingkar = 96 album

Se Hartkorn på Wikipedia

Det var nemlig halvdelen af nr. 1  (3 tønder,  4 skæpper og  3 fjerdingkar) og af nr. 3 en fjerdedel  (1 tønder,  2 fjerdingkar og  1 3/4 album)

I løbet af 1700-tallet blev flere gårde i Stenstrup gjort lige store, så i 1787, da Jens Sørensen Rytters sønnesøn Niels Sørensen Rytter var fæster af slægtsgården, var denne,  som to andre gårde i byen på 3 tønder, 5 skæpper og  2 album hartkorn.

1) Søren Jensen Rytter  født 1713 i Stenstrup, † 1790 i Stenstrup. 

 

Søren var døbt 22 januar  1713  i Rostrup Kirke. Han blev båret til dåben af Jens Fragtrups hustru.  Faddere var Jens Poulsen, Jens Sørensen i anneksgården, Esper Bertelsen, Albret Nielsen, Just Gaades pige og Kjeld Andersens datter.

 

Søren Jensen Rytter  blev gift 1734 i Rostrup, trolovet den 14 marts med Karen Jensdatter af Brøndbjerg 1715 - 1792. 

 

Parret fik 11 børn.  Søren Jensen Rytter overtog slægtsgården i Stenstrup, sikkert ved giftermålet eller ved faderens død i 1742. Gården hørte som fæstegård under baroniet Villestrup og arvegangen i gården fremgår af oplysninger fra godsets jordebøger 1725, 1787 og 1803.

 

Stenstrup by, hvis ejendomme alle hørte under Villestrup, bestod omkring 1780 af 7 gårde og 4 mindre ejendomme. Af de 7 gårde var 4 lige store (3 tønder. 5 skæpper og  2 album hartkorn), en enkelt med 1 med godt 3 tønder og  4 skæpper hartkorn og blandt de sidste 3 hørte Rytterslægtens stamgård med 3 tønder,  5 skæpper og 2 album hartkorn. Mellem 1787 og 1803, sandsynligvis  ved byens udskiftning fra fællesskabet i 1789, blev byens 5 største gårde gjort lige store med 3 tønder, 3 skæpper og 2 5/6 album hartkorn til hver.

 

Blandt disse 5 var "Ryttergården", den nuværende Stensgård, som i 1800 tallet blev udflyttet fra byen. Det fremgår i både jordebogen 1787 for  Villestrup og folketællingen samme år. At Søren Jensen (Rytter) havde overladt fæstet til sønnen Niels af gården før 1787,  syntes at være da sønnen blev gift i  1783. (Fra "Slægten Rytter fra Vebbestrup")

 

2) Else Jensdatter, * 1714 i Stenstrup.  Hun blev gift 1738 med Ole Pedersen af Lundgård, nævnt i Hvarre i Vebbestrup sogn fra 1740.

 

3) Jens Jensen Rytter, * 1716 i Stenstrup

 

4) Maren Jensdatter, født i 1717 i Stenstrup, † 1773 i Rostrup by og sogn, begravet 29. september 1773 i Rostrup. 

Hun blev gift med Christen Pedersen (Blegedøy) den 28. oktober 1741 i Rostrup.

 

1) Kirsten Jensdatter, * 1720 i Stenstrup.

2) Peder Jensen Rytter * 1722 i Stenstrup, † 1723

3) Anne Jensdatter, * 1725 i Stenstrup.

4) Jens Jensen Rytter, * 1728 i Stenstrup, † 172?

5) Jens Jensen Rytter, * 1730 i Stenstrup.

6) Maren Jensdatter, * 1734 i Stenstrup.

7) Jens Jensen Rytter * 1737 i Stenstrup.

Tekstboks: Tekstboks:

6xtipoldeforældre

Det menes at Rytter er kommet fordi enten Søren eller hans far har været dragon…..

bol, (afledn. af bo), oprindelig et dyrket jordstykke til underhold for en husstand, senere et jordmål (nævnt som sådan 1085). Inddeling i bol kendes især på Øerne og i Østjylland og antages gennemsnitlig at have udgjort ca. 100 tønder land….

Gårdfæster

Søren Jensen

Rytter

1648 - 1732

Ryttergaarden

NN gift Rytter

 

I deres ægteskab var der to børn der kendes:

 

Jens Sørensen Rytter, f. 1676

En datter hvis navn og

fødselsdato kendes

Tekstboks: Tekstboks:

5xtipoldeforældre

Anna

Jensdatter

f. 1691 i Fragtrup

 

I deres ægteskab var der flg. børn:

 

Søren Jensen Rytter, f. 1713

Else Jensdatter, f. 1714

Jens Jensen Rytter, f. 1716

Maren Jensdatter, f. 1717

 

Anna Jensdatter menes at være datter af Jens Laursen og NN hustru, men kan ikke fastslås, da kirkebøgerne fra Vebbestrup ikke går længere tilbage end til 1691. Anna døde i 1737

Gårdfæster

Jens Sørensen

Rytter

f. 1676 i Stenstrup

 

Gift den 12.6 1712

I Vebbestrup Kirke

 

Ryttergården

(hørte til Willestrup)

 

 

Jens døde den i 1742 og begravet den 24.6 1742

Gårdfæster

Søren Jensen

Rytter

f. 1713 i Stenstrup

Gift i Rostrup Kirke den 27.6 1734

 

Ryttergården

 

Søren dør i 1790 og begravet den 39. april i Rostrup Kirke

Karen

Jensdatter

f. 1715 i Brøndbjerg

 

I deres ægteskab var der 11 børn:

 

Jens Sørensen Rytter, 1735-

Maren Sørensdatter, f. 1736

Jens Sørensen Rytter, f. 1738

Christen Sørensen Rytter, 1740- 1744

Anna Sørensdatter, f. 1741

Christen Sørensen Rytter, f. 1744

Else Sørensdatter, f. 1746

Karen Sørensdatter, f. 1748

Mette Sørensdatter, f. 1753

Niels Sørensen Rytter, f. 1756

 (overtager fæstningen af gården efter fadderens død)

Anders Sørensen Rytter, f. 1758

 

Karen var datter af

Jens Jensen Lassen (1676-1755)  &

Maren Andersdatter (1678-1737)

 

Læs mere om

Jensen Lassen Slægten

Jens Sørensen

Rytter

f. 1738

Karen Sørensdatter

 

 

I deres ægteskab var der flg. børn:

 

Christen Jensen Rytter, f. 1779

 

Boede i Lundgård eller rettere nuværende matrikel nummer 1 i Lundgaarde i Rostrup sogn. Gift med Karen Sørensdatter. Sønnen Christen Jensen Rytters efterkom-mere ejede gården frem til 1888

 

Kilde:

 

Familytreemaker  Monika Andersen

Christen Jensen

Rytter

1779 - 21.12 1862

Rostrup Sogn - Stenstrup 12

 

Gift den 3. april 1812 i Rostrup Kirke

 

Ryttergården er udflyttet fra byen og blev omdøbt til

 

Stensgaard

(Billedet)

Karen

Sørensdatter

 1789 - 4.11 1834

 

I deres ægteskab var der 9 børn:

 

Jens Christensen, 

4.4 1813-22.6 1813

Jens Christensen, 

21.3 1814-22.3 1814

Ane Cathrine Christensdatter,

2.4 1817-3.4 1817

Søren Christensen,

22.6 1819-25.8 1849

Jens Christian Christensen,

1821-5.8 1821

Jacob Christensen,

5.7 1823 - 5.7 1823

Kirsten Christensdatter,

f. 14.8 1825

Karen Marie Christensdatter,

20.3 1828-20.3 1828

Niels Christian Christensen,

3.7 1833-11.9 1879

Gårdfæster/ejer

Simon

Sørensen

f. 18.2 1832 - 18.4 1893

Fræer Sogn

 

(Søn af Søren Andersen & Christiane Jensdatter)

Stensgaard

 

Se Fræer Slægten

Kirsten

Christensdatter

f. 14.8  1825 - 3.5 1914

Rostrup Sogn  - Stenstrup 12

 

Kirsten var gift med Niels Nielsen, og han døde i 1862. Der var ingen børn. Kirsten blev igen gift i 1865

Karen Marie Sørensen

22.1867 - 19.3 1930

Stenstrup, Rostrup Sogn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I deres ægteskab var der flg. børn:

Søren Sinius Sørensen,

f. 7.4 1895

Kirstine Sørensen, f. 14.10 1896

Billederne herunder

Ane Kirstine Jensine,

f. 27.3 1899

Andrea Sørensen,

f. 14.12 1902

Tora Kristine Sørensen,

f. 13.9 1905

Karl Sørensen,

 f. 12.10 1908

Krista Clara Sørensen,

f. 20.4 1912

Marinus Sørensen,

f. 14.8 1908

Christen Sørensen

18.1 1869 - 5.4 1942

Stenstrup, Rostrup Sogn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gift den 14. april 1894 i Rostrup Kirke

 

Gårdejer matrikel nr. 8a Stenstrup i Arden, Rostrup Sogn

Vebbestrup Kirke

Hobro er en købstad i bunden af Mariager Fjord med 11.710 indbyggere (2012) [1], beliggende i Hobro Sogn. Byen hører til Mariagerfjord Kommune og ligger i Region Nordjylland. Hobro er beliggende i kuperet terræn med høje bakker i byens nordlige- såvel som sydlige bydele. Den befinder sig nær den nord-syd gående motorvej E45 og er tillige stationsby mellem Aalborg og Randers. Ca. 2 kilometer vest for byen ligger vikingeborgen Fyrkat, der er en ringborg med datering tilbage til år 980.

Der er ingen sikre kilder til navngivningen af Hobro. En ældre stavemåde af Hobro er med sikkerhed Hobroe, som stadig blev brugt op til slutningen af 1800-tallet. Både tidligere og i dag, bruges den mere lokale udtaledialekt Hobrow. Blandt de forskellige muligheder for navnet "Hobro" kan følgende tre alle betragtes som sandsynlige. Her den ene af de tre muligheder:

”Nord for Mariager Fjord boede en mand ved navn Ho. Han byggede en bro over fjorden. Broen hed deraf ”Hos bro”, som sidenhen er blevet til Hobro

Hobro Kirke

Vebbestrup

         Karen Marie & Christen Sørensen        Christen Sørensen Slægten            Rostrup Slægten     Fræer Slægten         Fragdrup Slægten           

         Karen Marie & Christen Sørensen        Christen Sørensen Slægten            Rostrup Slægten     Fræer Slægten         Fragdrup Slægten           

Tekstboks:

Forside

Slægts-

oversigt

Adresse &

Telefonliste

Bedste &

oldeforældre

Kirstine

Sørensen

Christen

Sørensen

Karen Marie

Sørensen

Bedste &

oldeforældre

Hans Valdemar

Hansen

Hans Peter

Hansen

Karen Jørgine

Frederiksen

Forældre

Karen Ingeborg

Hansen

Svejdal

Slægten

Annalise

Hansen

Knud Aage

Knudsen

Hans Christen

Hansen

Bedsteforældre

Kirstine Sørensens

slægt

 

Oldeforældre

Christen & Karen Marie

Portræt

Tipoldeforældre

Christen Sørensen

Slægten

Tipoldeforældre

Søren Christensen, f. 1831

Portræt

3xtipoldeforældre

Søren Sørensen

Rostrup Slægten

3xtipoldeforældre

Jens Sørensen Foldager

Fræer Slægten

 

 

5xtipoldeforældre

Jens Sørensen Rytter

Rytter Slægten

6xtipoldeforældre

Jens Christensen Lassen

Lassen Slægten

Bedsteforældre

Valdemar Hansens

slægt

Oldeforældre

Hans Peter Hansen

Portræt

Tipoldeforældre

Marie Lisbeth Jensdatter

Tullebølle Slægten

Tipoldeforældre

Frederik Marcus Hansen

Snøde Slægten

 

Tipoldeforældre

Frederik Christensen

Stokkemarke Slægten

4xtipoldeforældre

Niels Godfredsen

Lindelse Slægten

7xtipoldeforædre

H.C. Wardinghausen

Wardinghausen slægten

8xtipoldeforældre

Thomas Nissen

Nissen Slægten