Tekstboks: Christen Sørensen SlægtenChristen Sørensen Slægten - Karen Marie Sørensens farTekstboks:

3xstipoldeforældre

Oldeforældre

Simested Kirke

Tekstboks:

4xstipoldeforældre

Tekstboks: Tekstboks: Tekstboks: Tekstboks:

         Karen Marie & Christen Sørensen         Christen Sørensen Slægten             Rostrup Slægten           Fræer Slægten     Fragdrup Slægten         Rytter Slægten

Tekstboks: Tekstboks: Tekstboks:

3xstipoldeforældre

Simested Kirke

Testrup Kirke

Tekstboks: 4xtip til oldeforældre (1713-1942)

Christen Sørensen

* 1713 - 10.6 1787

Torup, Simested Sogn

Læs mere om Simested Slægten

Tekstboks: Tekstboks:

Christen Sørensen

* 18.1 1869 - 5.4 1942

Stenstrup, Rostrup Sogn

Karen Marie Sørensen

* 22.1867 -  19.3 1930

Stenstrup, Rostrup Sogn

Bedsteforældre

Kirstine Sørensens

slægt

 

Oldeforældre

Christen & Karen Marie

Portræt

 

Tipoldeforældre

Christen Sørensen

Slægten

 

Tipoldeforældre

Søren Christensen, f. 1831

Portræt

 

3xtipoldeforældre

Søren Sørensen

Rostrup Slægten

 

3xtipoldeforældre

Jens Sørensen Foldager

Fræer Slægten

 

5xtipoldeforældre

Jens Sørensen Rytter

Rytter Slægten

 

6xtipoldeforældre

Jens Laursen

Fragdrup Slægten

 

6xtipoldeforældre

Jens Christensen Lassen

Lassen Slægten

Sophie Nielsdatter

* 1721 - 1795

Torup, Simested Sogn

Efter sin mands død i 1787 boede Sophie hos sin søn Søren og svigerdatter Ane Marie

 

Søren Christensen

* 8.12 1754 - 23.12 1821

Torup, Simested Sogn

 

Gift den 2.10 1785 i Simested Kirke

 

Søren gift anden gang med Else Gundesdatter. De fik flg. børn:

 

Niels f. 1804, Anne Marie, f. 1805, Gunder, f. 1802,  Jacob, f. 1808,  Karen Marie, f. 1810 og Johannes Sørensen, f. 1812

 

 

 

Ane Marie Jakobsdatter -

* 1765 - 3.5  1801

Torup, Simested Sogn

 

I deres ægteskab var der flg. børn

Christen Sørensen, f. 24.2 1801

Sofie Sørensdatter, f. 1793

Christen Sørensen, f. 1787 (døde før 1801)

 

Ane Marie døde i barselssengen ved

Christens fødsel i 1801

 

Forældre kendes ikke

 

 

 

Husmand m/jord

i Aalestrup

Niels Knudsen

* 1767 i Fjeldsø

 

Gift i Øster Bølle Kirke 9. april 1797

 

Niels døde den 29. maj 1845 i Øster Bølle,

Viborg Amt

Søn af husmand & hyrde Knud Nielsen (1733-1792) og Anne Johanne Pedersdatter, (? - 1818) Klostrup, Fjeldsø Sogn. 

Bedsteforældre kendes ikke

Anna Thomasdatter

* 1767 - 1830

 

Anna døde den 25.12 1830  i Aalestrup, Fjeldsø

 

Datter af Thomas Christensen (?-?) & Karen Jensdatter (1736-?)  Vi ved intet om hvor Anna Thomasdatters forældre kommer fra og kender derfor heller ikke hendes bedsteforældre.

Tekstboks: Tekstboks:

Christen Sørensen,

* 24.2 1801 -  25.7 1862

Guldager, Simested Sogn

I deres ægteskab var der 6 børn:

Søren, f. 1831, Niels Christian, f. 1833,

Anne Marie, f. 1835, Anne, f. 1838,

Andrea, f. 1840 og Christiane, f. 1844

Maren Nielsdatter -

 * 8.5 1808 -   7.7 1869

 

Gift anden gang med

Niels Christian Sørensen, f. 1824 i Farsø

Tekstboks: Tekstboks:

Tipoldeforældre

Søren Christensen 

* 1.12 1831 -  1884

Aalestrup,  Østerbølle Sogn

Gift anden gang med Ane Kirstine Svenningsdatter,

 

Døde 12. juni 1884, 52 år gammel i Simested Sogn

 

Karen Marie Jacobsdatter

* 1826 - 1872

Aalestrup,  Østerbølle Sogn

Født i Fragtstrup, Farsø Sogn og datter af husmand Jacob Christensen (f. 1773) og Anne Christensdatter, (f. 1786)

 

 

 

 

 

Her ser du vores slægt fra Kirstine Sørensens side.

Her følger vi hendes fars gren, kaldet "Christen Slægten". Meget tyder på at Christen Sørensen, hvis far hedder Søren Christensen i Aalestrup er fra samme slægt,  og passer de med vores Christen er vi tilbage  1450.  Denne Christen var forfatter og havde skrevet flere tidsskrifter Han var født i 1685 på Testrupgård. Hans mor Mette Christensdatters (29.6 1657-26.12  1739) slægt  havde haft selvejergården i flere generationer.

 

Læs videre om Jep Røver længere nede på siden.....

Tekstboks: Tekstboks: Tekstboks:

Bedsteforældre

Tekstboks:

Hans Valdemar Hansen

* 24.4 1892 - 17.10 1973

Ludvigshøj

Kirstine Sørensen

 * 14.10 1895 -  27.10 1965

Karen Ingeborg

Hansen

 

* 28.7 1928 - 22.10 1967

Anna Lise

 Hansen

 

* 28.2 1930

Hans  Markus

Hansen

 

* 4.2 1934

Tekstboks: Rinds HerredTekstboks: Tekstboks: Tekstboks: Tekstboks: Kirsten Andersdatter
* 1525- † 1577

Datter af Anders Nielsen & Kirsten Pedersdatter

(se rød stjerne herunder)Tekstboks: Tekstboks: Tekstboks: Tekstboks: Tekstboks: Tekstboks: Tekstboks: Tekstboks: Tekstboks: Tekstboks: Tekstboks: Tekstboks: Tekstboks:

Christen Sørensen Thestrup købte Lille Restrup sammen med Morten Kirketerp i 1737, men blev kort tid efter eneejer og det forsømte Lille Restrup gennemgik over en tiårig periode gennemgribende forandringer. Christen Thestrup var den første ikke adelige ejer af Lille Restrup…..

Byrial Christensen ejede den største gård Vestergaard  i Klotrup….

Tekstboks:

 

Vi har fulgt Karen Marie Sørensens far Christen Sørensens aner, kaldet "Christen Slægten", men vi har ikke kunnet komme videre end til Christen Sørensen (1713-1787).  Vi ved at der er flere slægter i og omkring Testrup, Simested og Aalestrup sogne, som kunne være bindeled til vores Christen Sørensen og som skiftevis gennem flere generationer hed Søren Christensen og Christen Sørensen.

 

Noget kunne tyde på at Christen Sørensen Thestrup, hvis far hed Søren Christensen er fra samme slægt,  og passer det med vores Christen er vi tilbage  1450.  Denne Christen var forfatter og havde skrevet flere tidsskrifter Han var født i 1685 på Thestrupgaard. Hans mor Mette Christensdatters (29.6 1657-26.12  1739) slægt  havde haft selvejergården i flere generationer.

Selvejergårdmand

Byrial Christensen

* 1510-  1577

 

Søn af  gårdejer af to gårde i Bygum Østerbølle Christen Jensen (1470-1546), Der igen var søn af Jens af Hvam (1440-1500)

 

Se Jens af Hvam

Herredsfoged & Kancelli råd

Christen Sørensen

Thestrup

* 29.9 1685 - 4.1 1761

 

Foged på Lerchenfeld og herredsfoged i Vesterris

Kirkeværge

Niels Jepsen

* 1455-1540

 

Niels Jepsen var søn af Kirkeværge i Ulbjerg  Jep Røver

 

Se også Jep Røver i forlængelse af portræt-tet om Christen Sørensen Thestrup...

Gårdmand

Peder Byrialsen

* 1550  - 1623

 

Gårdmand i Aalestrup, Østerbølle

 

Peder var først gift med en adelsdame, hvis navn ikke kendes

Mette Nielsdatter

* 1575 - 1620

Smollerupgaard i Smollerup i Fjends

I deres ægteskab var der 6 børn:

Borri Pedersen

Mette Pedersdatter

Christen Pedersen

Kirsten Pedersdatter

Niels Pedersen

Maren Pedersdatter

Christen

Pedersen

* 1594- 1674

 

Født i Aalestrup, Vesterbølle Sogn

 

Vestre Gaard i Aalestrup

Kirsten

Andersdatter

* 1608-1681

 

I deres ægteskab var der flg. børn:

 

Peder ”Nørlund”

Anders ”Aalestrup”

Christen ”Glerup”

Mette Christensdatter

Gårdfæster

Søren Christensen

* ___ - 1715

 

Testrupgaard

1684-1705

Mette Christensdatter

* 29.7 1657 - 26.12 1740

 

Født på Vestre Gaard i Aalestrup

 

I deres ægteskab var der flg. børn:

 

Christen Sørensen Thestrup

Søren Sørensen Thestrup

 

Herredsskriver

Anders Jensen

Skriver

* 1540 i Søndergaard

Ulbjerg

 

Gårdfæster Vestre Gaard i Aalestrup

 

Rinds Herred

Anders døde i Fjelsø i 1620

 

 

 

 

Inger Jensdatter

* 1565- 1610

Aarupgaard, Vognsild

 

I deres ægteskab var der flg. børn:

 

Anne, Gjertrud, Byrial, Jacob, Else, Jens og Kirsten Andersdatter.

Inger var datter af Jens Laursen

Gårdmand

Jens (Jep) Andersen

* 1520-1580

 

Søndergaard, St. Torup

Ulbjerg

 

NN Børialsdatter

 

I deres ægteskab var der flg. børn:

 

Kirsten Jensdatter, f. 1530

Paul Jensen,1535

Anders Jensen, f. 1540

 

Datter af  Børial Jensen & NN Jensdatter af Hvam

 

Selvejergårdmand

Anders Nielsen

* 1485- 1560

 

Herredsfoged

- gårdejer af Holmmark

 

Gift anden gang med Kirsten Poulsdatter

Kirsten

Pedersdatter

* 1500- 1555

St. Torup

 

I deres ægteskab var der flg. børn:

 

Peder Andersen

Erik Andersen

Kirsten Andersdatter

Jens Andersen

 

 

 

 

 

NN

 

I deres ægteskab var der to børn:

 

Anders Nielsen

Jeppe (Jens) Nielsen

Maren Nielsdatter

Lynderup

* 29.8 1700 - 22.8 1781

 

I deres ægteskab var der flg. børn:

 

Mette Marie, Inger, Maren, Kirsten Birgitte Marie,

Søren Thestrup til Viffertholm Christen Thestrup til Restrup

LUDVIGSHØJ

Forside

Slægts-

oversigt

Adresse &

Telefonliste

Bedste &

oldeforældre

Kirstine

Sørensen

Christen

Sørensen

Karen Marie

Sørensen

Bedste &

oldeforældre

Hans Valdemar

Hansen

Hans Peter

Hansen

Karen Jørgine

Frederiksen

Forældre

Karen Ingeborg

Hansen

Richard

Svejdal

Annalise

Hansen

Knud Aage

Knudsen

Hans Christen

Hansen

Grethe Christiansen

Fætre &

kusiner

Tage Hansen

Lone Hansen

Niels Hansen

Carsten Hansen

Lars H.  Knudsen

Claus H. Knudsen

Per H.  Knudsen

Kim H. Knudsen

Anni Svejdal

Jens Svejdal

Slægts-

oversigt

Forside

Agerspris