Tekstboks: Birket KirkeBirket Kirke. Foto: Per H. KnudsenKlokketårnet ved Birket Kirke. Foto: Per H. Knudsen

Birket Kirke set fra Lyngmosevej er bygget omkring 1350 i gotisk stil. Den er noget yngre en de mange landsby kirker som typisk er fra 11-1200 tallet.

Omkring Birket Kirke ligger der en del gravhøje og ved Kirken er klokketårnet bygget oven på en jernaldergrav.

Billedet af Birket Kirke er fra ca. 1910

Klokketårnet har flere gange fået ny beklædning som her på billedet fra 1974.

 

For nogle få år siden er der bygget en kopi af klokketårnet fra Birket på Bornholm

 

 

At klokketårnet  ved Birket Kirke er berømt vidner om at klokketårnet er bygget som kopi af medarbejdere på Bornholms Middelaldercenter. Klokketårnet er placeret ovenpå en jernaldergrav som endnu ikke er udgravet, medens den på Bornholm er bygget på 9 store  kampesten.

Et kik ind i Birket Kirke, hvor man bagerst oppe på balkonen kan se orgelet, bygget af Knud Gudme, Svendborg i 1866….

Kirkens døbefont er en gotlandsk kalkstenfont fra omkring 1200. På den ottekantede kumme ses fabeldyr...

Birket Kirke blev kraftigt ombygget omkring 1500 og alle de nuværende hvælv er fra den periode. På billedet til venstre ses et billede af Birket Kirke fra omkring 1910. Få år før lykkedes det at afdække kalkmalerier fra omkring 1520.

Tekstboks:

I kirkens kor ses et brudstykke af kalkmaleri – med et billede af Jesus i Getsemane have med disciplene Peter, Jakob og Johannes – tillige med Judas, der vinker ad vagten. Øverst ses en pelikan, der hugger sig i brystet og mader ungerne med sit blod.

Kirkens gamle altertavle findes på Nationalmuseet, som et af museets klenodier – den nuværende altertavle er malet af Georg Wahl omkring år 1800 – og forestiller Jesu gravlæggelse. I koret er indmuret tre ligsten – vedr. begravelser fra 1600-tallet. Prædikestolens ældste dele stammer fra beg. af 1500-tallet – men ældst er  døbefonten med fabeldyrrelieffer  fra 1300-tallet. Endvidere ejer kirken to kirkeskibe: et tremasters orlogsskib ”Constitutionen” fra 1850 og en fregat ”Ruth” fra 1916.

Oversigt

Ludvigshøj

Slægten

1-10 generation

slægtstræ

Sidste

Nyt

Røde Links

1-5 generation

Solgården

1764-1988

Oluf Nielsen

Hovmand

Rasmus

Hovmand Knudsen

Bodil

Olesdatter

Jens Frederik

Knudsen

Michel

Nielsen

Maren

Michelsdatter

Røde Links

1-5 generation

Agerspris

1735-1998

Inger

Hansen

Erichsen

Slægtens anetræ

Lars

Erichsen

Else

Larsdatter

Birthe Sofie

Mortensdatter

Skafte

Slægten

Hans

Rasmussen Møller

Ladegårds

Slægtens anetræ

Røde Links

1-5 generation

Rasmus Nielsen

Ploug

Peder

Hansen

Karen Emilie

Rasmussen

Albrechtsen

Slægten

Blå Links

6. generation

Hans

Knudsen

Hans Knudsens

Aner

Margrethe Hansen

Margrethe Hansens aner

Sofus

Knudsen

Ottense

Pedersen

Grønne Links

7. generation

Jens Otto

Knudsen

Kytte

Frederiksen

Asta

Knudsen

Edmund

Jørgensen

Ingemann

Knudsen

Knud Aage

Knudsen

Lise

Hansen

Lilla Links

8-10. Generation

Fætre &

Kusiner

Lars H.

Knudsen

Marianne

Møller

Claus H. Knudsen

Per H.

Knudsen

Kim H.

Knudsen

Sorte Links

Diverse

Gårde

Huse

Gravstene

Kirker

Fæstebonden

Byggestil &

udstykning

Ludvigshøj

Slægten

Lindevang

Slægten