Tekstboks: AgersprisTekstboks: "Agerspris"Fæstegård under Halsted KlosterMatr. nr. 6a - TorrigAreal: 49,5 tønderland - Hartkorn: 6 td. -  2 sk. - 1/2 Alp.

Nok det sidste billede af Agerspris med det gamle stuehus,  inden det brændte i sommeren 2006…...

Ploug Gården blev i 1927 omdøbt af Hans Knudsen til Agerspris, som er dannet af ordet ager:  bruges i nutidsdansk sædvanligvis i lighed med mark og vang om et afgrænset stykke agerjord, hvor der dyrkes én afgrøde. Selvom ordet oftest betragtes som synonymt med mark og vang er det dog nok kun ordet mark, der også kan bruges om et areal, der anvendes til græsning. Historisk har ordet ager også haft en  tydelig forskellighed fra mark og vang.

I 1735 var fæsteren Rasmus Nielsen Ploug, født i Vesterborg omkring 1700, søn af Niels Ploug. Gårdene i Torrig var fæstegårde tilhørende Halsted Kloster. Rasmus Nielsen Plougs første hustru kendes ikke, men der var 4 børn i ægteskabet, de 2 af børnene var Maren (født i 1738) og Niels (født i 1751)

 

I 1770 døde hans første hustru og Rasmus Nielsen Ploug blev gift med Else Carlsdatter fra Kragenæs. Hun er født i 1746 og der var 2 børn i deres ægteskab, det andet barn var en søn Peter, som Rasmus Nielsen Ploug fik da han var 83 år.

 

I 1795 døde (24. november) Rasmus Nielsen Ploug (95 år), og gårdene i Torrig var nu blevet udskiftet, således at jorden var samlet ved bygningerne.

 

Enken Else Carlsdatter blev i 1797 gift med Lars Erichsen (født den 7. april 1755, søn af Erich Hansen, Nakskov og Abelone Larsdatter, Nøbbet), og han fæstede gården. Lars Erichsen, der havde arbejdet på Hauggård i mange år, tager desuden navnet Ploug til sit efternavn. Gården bliver derfor i mange år kaldt for ”Ploug-Gården”. Der var ingen børn i ægteskabet.

 

Den 11. august 1812 døde Else Carlsdatter, hvorefter Lars Erichsen Ploug giftede sig med Birthe Sophie Mortensdatter (25/7 1792 - 29/1 1873) fra Vesterborg. De fik en datter den 1. oktober 1813, der blev opkaldt efter Lars Erichsen Plougs første kone: Else Larsdatter, og en søn Erich Nakskov Larsen (f. 1822)

 

Den 31. august 1831 dør Lars Erichsen hvorefter enken drev gården videre indtil datteren Else Larsdatter i 1834 blev gift med Jens Pedersen Klinke fra Nordlunde, som var tjenestekarl under Lars Erichsen (se også Klinke slægten under Birthe Sophie Mortensdatter).  Birthe Sofie Mortensdatter blev den 30.8 1834 gift med Knud Rasmussen  (1767 - 22/7 1835) fra Horslunde og da han døde  blev hun et par efter gift (22/8 1837) med Claus Christensen Vibolt, (1812 - 1880).  Jens Pedersen Klinke indtrådte nu som fæster på gården (Juellinge Fæsteprotokol den 24. august 1834: Jens Pedersen Klinke fra Nordlunde fæster den gård som enken efter Lars Erichsen Ploug godvillig til ham afstår”. De får 6 børn: Anne Sofie Jensen (19.11 1834 - 21.3 1867), Ellen Marie Jensen (22.8 1836)  Lars Jensen (f. 19.9 1838), Hans Jensen (f. 1840), Marie Johanne Jensen (f. 24.9 1841) Petrine Jensen (f. 15.8 1843) og Marie Jensen (f. 1.10 1845).

 

Jens Pedersen Klinke drev gården i 13 år indtil sin død den 14. september 1847 og i 1849 giftede enken Else Larsdatter sig med Hans Rasmussen Møller (f. 22.7 1820) fra Ravnsby (Søn af Rasmus Jørgensen Møller og Johanne Jørgensdatter, Ladegård i Ravnsby), der herefter drev gården videre. Se Ladegårds Slægten

 

Den 8. november 1850 fødte Else Larsdatter deres  eneste barn - en datter: Inger Hansen. Ved folketællingerne i 1850 var der opført 3 tjenestemænd og 1 tjenestepige.

 

Else Larsdatters ældste datter Anne Sofie Jensen blev den 9. januar 1863 gift med Hans Rasmussen Møllers halvbror Rasmus Andersen Stryhn. Da hun døde blev hendes lillesøster Ellen Marie Jensen gift med sin tidligere svoger. De fik 5 børn, hvoraf den ene Johanne Jensine Stryhn blev gift med Hans Jørgen Stub. De fik en datter, Else Stub, der senere blev gift med Helmer Hannson  fra Sverige. Else Hannson var derfor Hans Knudsens halvkusine. Helmer døde tragisk,  da han prøvede at redde en tjenestekarl op fra en algebeholder, men begge omkom.

 

I 1888 giftede Inger Hansen sig i en alder af 38 år med 43-årige Jens Frederik Knudsen Rasmussen, ældste søn af Rasmus Hovmand Knudsen og Bodil Olesdatter fra nabogården Solgården. Ligeledes det år blev Agerspris frikøbt af Hans Rasmussen Møller fra Halsted Kloster. Se Hovmand Slægten

 

I 1889 døde Hans Rasmussen Møller og Jens Frederik Knudsen Rasmussen og Inger Hansen arvede gården. Samtidig blev der første barn født: Hans Knudsen Rasmussen (13. december) og i 1891 blev Sofus Knudsen Rasmussen født (23.12)

 

I 1901 dør Jens Frederik Knudsen Rasmussen og hans enke Inger Knudsen Rasmussen drev gården videre frem til 1916.

 

I 1916 vendte Hans Knudsen Rasmussen hjem efter at have været soldat og blev gift med Helene Margrethe Hansen, Fejø, som datter at Peder Hansen og Karen Emilie Rasmussen. Hans Knudsen Rasmussen forpagtede Agerspris.

 

I 1917 fik Hans og Margrethe deres første søn Jens Otto Knudsen Rasmussen (3.5) og i 1919 blev Asta Knudsen Rasmussen født (19.12)

 

I 1927 dør Inger Knudsen Rasmussen og Hans Knudsen Rasmussen overtog gården, samme år som Ingemann Knudsen Rasmussen blev født (20/2). Samtidig blev den gamle gård, på nær stuehuset revet ned og nogle nye bygget. (Bygget uden om de gamle bygninger)

 

I 1929 blev Knud Aage Knudsen Rasmussen født (22/2) og han var den eneste af Hans og Margrethes børn der interesserer sig for landbruget.

 

I 1945, da Kytte og Jens Otto Knudsen Rasmussens ældste datter Bente Wibolt Knudsen skulle døbes, ønskes Rasmussen sløjfes, således at familien herefter kun hed Knudsen. Godkendelsen kom dog først officielt den 3. april 1946.

 

Den 5. november 1955 giftede Knud Aage Knudsen sig med Annalise Hansen, datter af Valdemar & Kristine Hansen, Ludvigshøj i Sandby. Samtidig flyttede Knud Aage & Lise Knudsen hjem og arbejdede på gården. Se Ludvigshøj Slægten

 

Den 22. marts 1956 blev deres ældste søn Lars Hovmand Knudsen født. Mellemnavnet er efter Rasmus Hovmand Knudsen - Hans tipoldefar. Derefter følger yderligere 3 sønner. Claus Hovmand Knudsen, 4. september 1957, Per Hovmand Knudsen, 13. august 1959 og Kim Hovmand Knudsen, 19. marts 1964.

 

I 1964 forpagtede Knud Aage Knudsen Agerspris, hvis navn var givet af Hans Knudsen.

 

Den 23. december 1972 døde Hans Knudsen efter længere tids sygdom, hvorefter Knud Aage Knudsen overtog gården. Margrethe Knudsen døde i 1976.

 

Den 24. januar 1981 døde Knud Aage Knudsen, efter kort tids sygdom af cancer og hans ældste søn Lars Hovmand Knudsen overtog gården den 31. december 1981.

 

Den 5. juni 1987 blev Lars Hovmand Knudsen gift med Marianne Møller, datter af Valdemar og Kirsten Møller. Janni Knudsen blev født den 27. marts. Se Møller Slægten

 

April 1998 solgte Lars & Marianne Knudsen gården til Poul Theil, Bruunshøj i Birket. Poul Theil sættede bygninger til salg i sommeren 2000. Marianne & Lars Hovmand Knudsen købte Bandholmvej nr. 1 i Torrig, hvor de stadig bor…...

 

I Sommeren 2006 brænder den gamle stuebygning på Agerspris. Derefter blev gården sat til salg og efterkommere kan erhverve de gamle bygninger for den nette sum af kr. 2.000.000,-, men så får man også mulighed for at bygge for næsten 3,6 millioner.  - Sidste Nyt: Bygningerne solgt i 2009 og et nyt stuehus stod færdig i foråret 2010….

    1735-1998

Tekstboks:

                                   Ombygninger på Agerspris             Billeder af gården    Oversigt

Tekstboks:

                                                        Ombygninger på Agerspris             Billeder af gården    Oversigt

193919491957

Herunder flere billeder af Agerspris

Oversigt

Ludvigshøj

Slægten

1-10 generation

slægtstræ

Sidste

Nyt

Røde Links

1-5 generation

Solgården

1764-1988

Oluf Nielsen

Hovmand

Rasmus

Hovmand Knudsen

Bodil

Olesdatter

Jens Frederik

Knudsen

Michel

Nielsen

Maren

Michelsdatter

Røde Links

1-5 generation

Agerspris

1735-1998

Inger

Hansen

Erichsen

Slægtens anetræ

Lars

Erichsen

Else

Larsdatter

Birthe Sofie

Mortensdatter

Skafte

Slægten

Hans

Rasmussen Møller

Ladegårds

Slægtens anetræ

Røde Links

1-5 generation

Rasmus Nielsen

Ploug

Peder

Hansen

Karen Emilie

Rasmussen

Albrechtsen

Slægten

Blå Links

6. generation

Hans

Knudsen

Hans Knudsens

Aner

Margrethe Hansen

Margrethe Hansens aner

Sofus

Knudsen

Ottense

Pedersen

Grønne Links

7. generation

Jens Otto

Knudsen

Kytte

Frederiksen

Asta

Knudsen

Edmund

Jørgensen

Ingemann

Knudsen

Knud Aage

Knudsen

Lise

Hansen

Lilla Links

8-10. Generation

Fætre &

Kusiner

Lars H.

Knudsen

Marianne

Møller

Claus H. Knudsen

Per H.

Knudsen

Kim H.

Knudsen

Sorte Links

Diverse

Gårde

Huse

Gravstene

Kirker

Fæstebonden

Byggestil &

udstykning

Ludvigshøj

Slægten

Lindevang

Slægten