Tekstboks:  
Hans KnudsenTekstboks: 					Hans Knudsens Offentlige liv:	Landbruget:	Private dokumenter:
Tekstboks: 50`erne

Margrethe & Hans Knudsen blev gift i Søllested Kirke den 4. november 1916. Lise Knudsen fortæller at bryllupsrejsen gik til København nogle dage. Endvidere fortælles, at inden de blev gift og Hans Knudsen var soldat, så de ikke hinanden så tit. Men de kunne dog vinke til hinanden på Søllested Station, mens de sad i hvert sit tog. Hans Knudsen for at tage  til kasernen i Næstved (H.K. blev senere overflyttet til Næstved fra Nyborg)  og Margrethe, der gik på Rødkilde Højskole var på vej hjem til weekend.

Hans Knudsens legitimationskort  fra 2. verdenskrig. Hans Knudsen erhvervede sig aldrig kørekort......

Hans Knudsen køber Agerspris i 1927. Den offentlige vurdering var 61.000,-  og  prioritetsgæld på 16.500,00

Hans Knudsens selvangivelse fra 1927: Årsindkomst - 5.237,- kr. og havde en nettoformue på 51.969,-. Værdien af redskaber er 3.781,00 kr.

Dokumentet der officielt fortæller at Rasmussen er blevet sløjfet i 1946....

Hans Knudsens tro væbner gennem mange år, kommunekasserer Johannes Hansens indledning til Hans Knudsens 50 år fødselsdag.......

Børn & Børnebørnenes sang til Margrethe og Hans Knudsen i anledning af deres guldbryllup den 4. november 1966.

Margrethe & Hans Knudsens testamente, der sikrede deres børn ligeligt. Den længstlevende skal have lov til at bo i uskiftet bo på Agerspris. Det var Hans Knudsens ønske at gården ikke skulle sælges før de begge var døde, sådan som det skete i hans forældres tilfælde. Men børnene  overtalte deres far til at sælge til Knud Aage Knudsen. Dette hang sammen med at Knud Aage var ved at blive for gammel til at få nogle specielle ungdoms lån. Knud Aage var 43 år,  da han overtog gården 1.1 1973.

Hans Knudsen døde den 23. december 1972 og blev begravet den 29. december i Birket Kirke. Hans Knudsen havde skrevet i sin samle bog, hvad han ønskede at der skulle synges til sin begravelse: At sige verden ret farvel, Dagen går med raske fjeld, Lyksalig, lyksalig hver sjæl, som har fred! og Herrens venner ingen sinde....

    Private dokumenter

13. december 1889 - 23. december 1972

Tekstboks:

              Hans Knudsen    Skole:      Sagt om:    Avisudklip:    Billeder:     Diverse:         Stamtræ   

Tekstboks:

                                        Hans Knudsens Offentlige liv:        Landbruget:      Private dokumenter:

Tekstboks:

              Hans Knudsen    Skole:      Sagt om:    Avisudklip:    Billeder:     Diverse:         Stamtræ   

Tekstboks:

                                        Hans Knudsens Offentlige liv:        Landbruget:      Private dokumenter:

Oversigt

Ludvigshøj

Slægten

1-10 generation

slægtstræ

Sidste

Nyt

Røde Links

1-5 generation

Solgården

1764-1988

Oluf Nielsen

Hovmand

Rasmus

Hovmand Knudsen

Bodil

Olesdatter

Jens Frederik

Knudsen

Michel

Nielsen

Maren

Michelsdatter

Røde Links

1-5 generation

Agerspris

1735-1998

Inger

Hansen

Erichsen

Slægtens anetræ

Lars

Erichsen

Else

Larsdatter

Birthe Sofie

Mortensdatter

Skafte

Slægten

Hans

Rasmussen Møller

Ladegårds

Slægtens anetræ

Røde Links

1-5 generation

Rasmus Nielsen

Ploug

Peder

Hansen

Karen Emilie

Rasmussen

Albrechtsen

Slægten

Blå Links

6. generation

Hans

Knudsen

Hans Knudsens

Aner

Margrethe Hansen

Margrethe Hansens aner

Sofus

Knudsen

Ottense

Pedersen

Grønne Links

7. generation

Jens Otto

Knudsen

Kytte

Frederiksen

Asta

Knudsen

Edmund

Jørgensen

Ingemann

Knudsen