Tekstboks: Karen Marie SkotteTekstboks: Christian Hansen Skottes aner

Vi følger her Skotte slægten fra Christian Hansen Skotte, som er den første, der officielt hedder Skotte til efternavn. For de foregående generationer var navnet et kalde/tilnavn.

 

Den første Skotte var Lars Hansen (1730-1812) boede på Bulbrovej 15 ved Horslunde og var gårdmand/fæster og var gift med Margrethe Elisabeth Henriksdatter (1744-1826) Lars Hansen Skottes første hustru kendes ikke, men hun er begravet i 1765 i Utterslev Kirke. I Januar 1766 blev Lars gift igen med Margrethe og de fik sønnen Hans Larsen Skotte  1774.

Skotte slægten var tallige i og omkring Nøbbet. Jørgen Rasmussen Skotte, f. 1700 (5xtipoldefar) kom til Nøbølle i 1728, hvor han blev indskrevet i Horslunde Sogn fra Halsted Sogn,  menes at nedstamme fra skotten Jacob Skotte - hans rigtige navn skulle være James Forbes (f. 1608 i Aberdeenshire - døde i 1680, ca. 72 år gammel i Ullerslev. Forbes` efterslægt kan spores flere steder på Lolland. Forbes/Forbus-navnet er skotsk og skulle have tilknytning til bl.a. Forbes Castle, Pitsligo Castle og Tolquhon Castle, Scotland. Denne slægt har linjer tilbage gennem skotske konger og til Vilhelm Erobreren. Man ved dog ikke med sikkerhed hvilken gren Jacob Skotte stammede fra og det er heller ikke lykkedes at forbinde ham med brdr. Hans Jacobsen Forbus (Kroholder i Stokkemarke - far til borgmester i Nakskov Johannes Hansen Forbus) og Niels Jacobsen Forbus, Søllested, som han skulle være far til.

 

Læs mere på bl.a.  www.randibush.dk og  Krag Slægten

 

Tekstboks: Tekstboks:

Gårdejer

Hans Knudsen Hansen

12.1 1800 - 2.2 1849

(døbt den 18.1 1800)

Vindeby

Kaldenavn: Skotte

 

Gift den 27.5 1826

i Birket Kirke

 

 

 

 

 

 

Karen Kirstine Marie

Carstensdatter

9.2 1804-28.11 1881

 

I ægteskabet var der 11 børn:

 

Maren Hansdatter, f. 24.2 1827

Rasmus Hansen Skotte, 6.9 1828

Dorthe Marie Hansdatter, f. 1831

Peter Hansen, f. 26.12 1832

Henrik Hansen Skotte, f. 10.4 1835

Niels Hansen, f. 24.9 1826

Hans Carl Hansen, f. 28.8 1838

- faldt under krigen i 1864

Se mindetavle fra Nyk. F. Kirke

længere nede til højre

Karen Johanne Hansdatter, f. 7.5 1840

C. H. Skotte, f. 12.10 1852

Lars Hansen, f. 3.5 1845

Anne Sophie Hansen, f. 8.9 1846

Tekstboks: Tekstboks:

Marie Jeppesen

f. 4.9 1848 - eft. 1911

Halsted

(døbt den 8.10 1848)

I deres ægteskab er der 7 børn:

 

Sophie Kirstine, f. 9.4 1872

Maren Johanne, f. 4.9 1873

Hans Christian, f. 26.7 1875

Jeppe Anton, f. 22.12 1877

Carl Martin, f. 18.1 1880

Karen Marie, f. 27.10 1885

Jeppa Mathilde, f. 5.12 1886

 

Marie Jeppesen aner

Købmand

Christian Hansen Skotte

12.10 1852 - 1923

Vindeby

Gift med

 

 

Kastager Bye

 

 

Navneændring iflg.

bevilling af 19.1 1906:

Skotte

 

 

 

 

Oldeforældre

Tipoldeforældre

Tekstboks: Tekstboks:

Gårdfæster

Hans Larsen

1774-4.6 1847

Bulbroe -

Kaldenavn: Skotte

 

Gift 12.10 1799

i Horslunde Kirke

 

Gift anden gang med Kirsten Rasmusdatter den 26.11 1819

 

I deres ægteskab var der

To x tvillinger:

 

Maren Kristine & Grethe Sofie

f. 18. juli 1820

(Grethe Sofie døde 5 år gammel)

 

Rasmus & Grethe Sofie

19.3 1827

 

Maren Hansdatter

1771 - 15.7 1819

Horslunde

Gift den 12.10 1799 i Horslunde

 

I deres ægteskab var der 3 børn:

 

Hans Knudsen Hansen, f.  1800

Niels Hansen, f. 14.7 1802

Bodil Hansdatter, f. 5.5 1804

 

Maren Hansdatter blev begravet den 20.7 1819, 48 år gammel

2xTipoldeforældre

3xTipoldeforældre

2xTipoldeforældre

Tekstboks: Tekstboks:

Gårdmand

Carsten Rasmussen

f. 1770 i Birket

 

Torrig By

Matrikel nr. 2 Taarig

Juellinge Fæsteprotokol

 

Gift 1. gang med

Ane Rasmusdatter

den 6.6 1796 i Birket Kirke

Ingen børn. Ane  døde i 1803

 

Carsten døde den 22. oktober 1849, 79 år gammel

Johanne Rasmusdatter

f. 1770 i Horslunde

 

Gift i Birket Kirke 1803

 

I deres ægteskab var der 4 børn:

 

Karen Kirstine Marie, f. 1804

Rasmus Carstensen, 1806-1806

Niels Carstensen, f. 1808

Rasmus Carstensen. f. 1811

 

Folketælling i 1845:

Karsten Rasmussen, 75 år

Johanne Rasmusdatter, 75 år

 

Johanne døde den 10. februar 1847, 77 år gammel

Tekstboks:

3xTipoldeforældre

Tekstboks: Tekstboks:

Rasmus Carstensen

f. 1743-

Birket

 

Gårdmand/Fæstebonde

I Hejringe

Gift 4 gange

 

2 = Karen Jørgensdatter

den 20.5 1777 - Ingen børn

 

3 = Maren Hansdatter

Den 26.12 1780 - Ingen børn

 

4 = Birthe Pedersdatter

9.11 1781

Børn: Peter, f. 1781

Maren, f. 1786

 

Forældrene ukendte

Ukendt

NN

 

I deres ægteskab var der en søn: Carsten Rasmussen

Birket Kirke

Tekstboks:

Maren Thuesdatter

1704 - 5.11 1770

 

I deres ægteskab var der 3 børn:

Bodil Henrichsen, f. 1739

Birthe Marie, f. 1750

Peiter Henrichsen, f

 

Maren er datter at Thue Nielsen

Maren kan være søster til Niels & Anders Thuesen  (d. 1765) - sidstnævnte var skovfoged på Vintersborg

Tekstboks:

Gårdfæster

Henrich Peitersen

1700 - 6.6 1770

 

Gift den 6.12 1737

I Utterslev Kirke

Henrich er nævnt i Vintersborg fæsteprotokol for 1760-99, folie 180

 

4xTipoldeforældre

Utterslev Kirke

Tekstboks:

Lisbeth NN

f. 1667– 1757

 

I deres ægteskab var der 6 børn:

 

Claus Peitersen, f. 1698

Claus blev gift med Maren Eilersen og de fik  en stor efterslægt i Utah, USA efter at et oldebarn udvandrede i begyndelsen af 1800-tallet.

 

Henrich, f. 1700

 

Margrethe Peitersen, døbt 2.7 1702

Margrethe, døbt 27.4 1704

Friderich Peitersen, døbt 5.4 1706

Mathe Peitersen, døbt 7.4 1709

Johan Peitersen, døbt 2.8 1711

Udøbt datter, begr. 29.5 1712

 

 

Lisbeth blev begravet den 11. december 1757 i Utterslev Kirke. Lisbeth blev 90 år gammel

 

Forældre ukendte

Tekstboks:

Gårdmand

Peiter Hollaender

f. 1658 i Utterslev

 

Gift i 1697

 

Arbejdede på Vintersborg

(Utterslevgård)

 

Begravet i Utterslev Kirke den 3.4 1747

 

Forældre ukendte

 

 

5xTipoldeforældre

Tipoldeforældre

Tekstboks: Tekstboks:

 

Maren Olsdatter

f. 16.6 1814

I Vesterborg

 

Gift den 22.6 1833 i

Vesterborg Kirke

 

I deres ægteskab var der 6 børn:

Malene, f. 1834

Kristen, f. 1844

Elisabeth f. 1836

Karen, f. 1839

Maren, f. 1841

Marie, 1848

Gårdmand

Jeppe Christensen

f. 22.3 1796

Vesterborg

 

Gift 2. gang med

 

Halsted By

 

Gift første gang med Hanne Hansdatter i Halsted Kirke i 1829

I Nykøbing Falster Kirke har de lokale våbenbrødre opsat på skibets sydvæg den 18. april 1866 to zinkskjolde med navnene på fjorten soldater, der faldt i de to slesvigske krige. Senere forsvandt skjoldene, men erstattedes af et stort mindesmærke i marmor.

Menig ved 5. Infanteriregiment, 1. kompagni, nr. 46 Hans Carl Hansen (Skotte), født 28. august 1839 i Vindeby, Vindeby sogn, død af tyfus på Flensburg lazaret 2. februar 1864, begravet på Sankt Mariæ kirkegård 12. februar. Søn af gårdejer Hans Knud Hansen Skotte (1800-1849) og Karen Marie Carstensdatter (1804-1881) - tipoldeforældre. Mindetavlen sætter dødsfaldet til 18. april 1864. Cohen 1864/109: Hans Carl Hansen Vindeby

Tekstboks: Tekstboks:

Margrethe Elisabeth

Henriksdatter

1744-24.10 1826

Født i Bøget, Utterslev

 

I deres ægteskab var der

1 søn: Hans Larsen

 

Horslunde Kirke

Begravet 3.11 1826

 

Lars Hansen

1730-1812

Horslunde

Kaldenavn: Skotte

Fæster Matr. Nr. 15

Bulbrovej 15, Horslunde

 

Gift 1. gang med NN - (begravet i 1765 i Utterslev Kirke)

2 børn: Anne Dorthe, f. 1763

Jeppe, f. 1765

 

Gift anden gang den  24. januar 1766 i Utterslev Kirke

 

Lars blev begravet i

Horslunde Kirke den 13.7 1812,

82 år gammel

 

Lars` mor blev begravet den 19.2 1769 - Skulle være 90 år gammel

Tekstboks:

(W)Vintersborg

 

Se artikel herunder

Helmuth Otto lensbaron von Winterfeld (1617 – 17. februar 1694 i Odense) var en tysk adelsmand og dansk gehejmeråd.

Han var søn af Caspar von Winterfeld til Wardow og Cobrow og Sophie f. von Leisten, tilbragte sin ungdom ved Christian IV's hof og tog derefter tjeneste hos ærkebisp Frederik af Bremen (den senere Frederik III). Efter at have deltaget i flere felttog vendte han 1648 tilbage til Mecklenburg og blev hofmarskal hos hertug Gustav Adolph af Mecklenburg-Güstrow, hvilken stilling han fratrådte før 1663.

I dansk tjeneste udnævntes han 1664 til overskænk og overstaldmester, 1667 blev han amtmand over Frederiksborg og Esrom Amter, fra 1672 tillige over Kronborg Amt. Han nedlagde 1678 disse poster, men overtog året efter embedet som stiftamtmand over Fyn og Langeland samt amtmand over Odense, Dalum og Skt. Knuds Amter og forblev i denne stilling til sin død. Winterfeld stod i høj gunst hos kong Frederik III og dennes efterfølger på tronen. I juli 1670 udnævntes han til overhofmarskal (indtil 1679), optoges året efter i friherrestanden og fik det hvide bånd. Af Utterslevgård på Lolland og Sæbygård, som han erhvervede 1673, oprettede han baroniet Wintersborg. 1679 udnævntes han til gehejmeråd. Winterfeld døde 17. februar 1694 i Odense, men hans lig førtes til Wustrow i Mecklenburg.

von Winterfeldts våbenskjold

www.randibush.dk står der om Jacob Skotte/James Forbes blandt andet:

 

James Forbes rejser en del i sine unge år, hvor han forsøger at gøre karriere i London, siden rejser han også til det europæiske kontinent  og når Italien, derefter retur gennem Spanien og Frankrig”.

Under disse rejser er det meget sandsynligt, at James var blevet påvirket religiøst, og at han efter hjemkomsten til Skot-land kommer til at ”tjene” hos den religiøse familie Gilbert Broun. Sammen med Broun og hans  søn bliver James tvangs hvervet til Kejserkrigen i Europa under et natligt raid i 1625, solgt til Kaptajn George Ogilvie for 40 £ pr. hoved, og trans-porteret til Tyskland til krigs-tjeneste for Christi.-an IV’s tropper i Kejser-krigen.

I bogen ”the House of Forbes” nævnes ud over James’ breve til Lord Forbes, at James og hans yngre brødre dør uden efterkommere.  Da James  ikke vender tilbage til Skotland,   er han således heller ikke nævnt i nogle testa-menter eller skifte-handlinger i sit hjem-land, idet hans fader dør i fattigdom og uden midler ca. 1622.

James var muligvis også den ”kaptajn Forbidt”, der var omtalt i ”Kancelliets Brev-bøger” i 1645, og som havnede som fæstebon-de på Lolland i Halsted Sogn, først i Meltofte og senere i Ullerslev. Han dør her i september 1680”.

Wintersborg eller Utterslevgård

 

 

Dens historie går tilbage til Dronning Margrethe`s dage og har været omskiftelig. Fra en beskeden begyndelse voksede Utterslevgård sig stor og mægtig og blev hjemsted for rige og ansete adelsslægter. En af disse, Geheimeråd Helmut Otto von Winterfeldt, oprettede i 1673 af Utterslevgård og Sæbyholm ved Nakskov, det første baroni i Danmark. Det fik navnet Baroniet Wintersborg og dette navn har fortrængt det oprindelige Utterslevgård.

 

Baron Winterfeldt var stiftamtmand på Fyn og opholdt sig sjældent på godset. Efter baron Winterfeldt`s død 1694 gik det ned ad bakke, nogle var overmode ødsle, andre havde ikke evnen til at drive et gods. I 1772 kom Grev Gustav Holch-Winterfeldt, han havde både held og økonomiske evner. Han var oprindelig officer og som sådan kom han og en yngre bror i forbindelse med den sindssyge Kong Christian den syvende, på hvem de utvivlsomt har haft en uheldig indflydelse. Idet det var dem, der førte an på de så meget omtalte natlige udflugter i København, der til sidst udartede til de vildeste drikkeorgier og udskejelser med efterfølgende slagsmål.

7.10 1885-19.7 1968

Clausholm

Tekstboks:

Hollændere var mejerister på godserne. De forpagtede en besætning til mælkeforarbejdning og professionaliserede produk-tionen fra foderproduktion til salg af slutprodukterne smør og ost. Hollænderne i Danmark havde ofte rødder i de slesvig-holstenske, hhv. mecklenborgske hollænder-familier og er derfor vanskelige at spore.

Windebye Bye, en Gaard, 91,

Folketælling 1840:

 

Hans Knud Ziersen Skotte, 40 år

Gift, gårdejer

Karen Marie Karstensdatter, 36 år

hans kone

 

Maren Hansdatter -13 år,  Rasmus Hansen -  12 år,  Dorthe Hansdatter - 9 år,  Peder Hansen - 7 år, Hendrik Hansen - 5 år, Niels Hansen - 4 år og  Hans Carl Hansen - 1 år. Deres børn

 

Jens Nielsen, 25, Ugift, Tjenestefolk,

Johanne Plougs, 35, Ugift, Tjenestefolk,

Stine Jørgensdatter, 21, Ugift, Tjenestefolk

Halsted Bye, en Gaard, 28,

Folketælling 1840:

 

Jeppe Christensen - 45 år gårdmand

Maren Olsdatter - 24 år hans kone

 

Christian Johan Jeppesen - 10 år (søn af første hustru) Malene Jeppesdatter - 6 år, Lisbeth Jeppesdatter - 4 år, Karen Kirstine Jeppesdatter - 1 år, Deres børn

 

Rasmus Johansen - 23, Ugift, Karen Marie Jensdatter - 22, Ugift Tjenestefolk

Oversigt

Ludvigshøj

Slægten

1-10 generation

slægtstræ

Sidste

Nyt

Røde Links

1-5 generation

Solgården

1764-1988

Oluf Nielsen

Hovmand

Rasmus

Hovmand Knudsen

Bodil

Olesdatter

Jens Frederik

Knudsen

Michel

Nielsen

Maren

Michelsdatter

Røde Links

1-5 generation

Agerspris

1735-1998

Inger

Hansen

Erichsen

Slægtens anetræ

Lars

Erichsen

Else

Larsdatter

Birthe Sofie

Mortensdatter

Skafte

Slægten

Hans

Rasmussen Møller

Ladegårds

Slægtens anetræ

Røde Links

1-5 generation

Rasmus Nielsen

Ploug

Peder

Hansen

Karen Emilie

Rasmussen

Albrechtsen

Slægten

VIBOLT

SLÆGTEN

Vibolt Slægten   

Skafte-slægten

Christian Hansen Skottes aner

Marie Jeppesens aner

Krag Slægten

Clausholm Slægten

Oversigt

Lilla Links

8-10. Generation

Fætre &

Kusiner

Lars H.

Knudsen

Marianne

Møller

Claus H. Knudsen

Per H.

Knudsen

Kim H.

Knudsen

Grønne Links

7. generation

Jens Otto

Knudsen

Kytte

Frederiksen

Asta

Knudsen

Edmund

Jørgensen

Ingemann

Knudsen

Knud Aage

Knudsen

Lise

Hansen

Blå Links

6. generation

Hans

Knudsen

Hans Knudsens

Aner

Margrethe Hansen

Margrethe Hansens aner

Sofus

Knudsen

Ottense

Pedersen