Tekstboks: Hans Knudsen

Den 20. december 1954 blev Birket Centralskole indviet. Et projekt som Hans Knudsen nok anså for det største i sine 39 år i sognerådet og han sagde senere at hvis en kommune er i stand til at bygge sådan en skole, så behøvede man ikke tænke på kommune-sammenlægning end-nu.....

Hans Knudsen sad i amtsrådet i 16 år fra 1946, hvor disse udklip er fra. Da fik han 6. flest stemmer af de i alt 69 kandidater der stillede op. Herunder  Amtsrådet som det så ud i 1961. Hans Knudsen sidder i forreste række som nr. 2 fra højre. Hans Knudsen var politisk ordfører for Venstre. Samtidig var han formand for Sygehus udvalget og var primus motor for det store sygehus-byggeri i 50`erne.....

Hans Knudsen på avisudklippet øverst til venstre fra Lollands Tidende i 1953, da Birket GF havde 50 års jubilæum. Han er fotograferet sammen med broderen Sofus. De tillidsposter de to herrer havde, kunne næppe tælles på en, to eller tre hænder. Sofus Knudsen var formand i Birket GF i 17 år. Hans Knudsen var også formand for gymnastikforeningen en kort overgang omkring 1910.  Hans Knudsen dyrkede gymnastik i mange år og stoppede først efter sin 50 års fødselsdag.

Ovenover overskriften i en noget speget sag, hvor en landbrugsmedhjælper, ansat på Agerspris bliver sigtet for tasketyveri i venteværelset hos tandlægen - beløb: 5 tikroners sedler. Hans Knudsen var som der stod en  højt respekteret landmand, sognerådsformand m.m. og hjalp den unge mand. Men det gjorde hans jævnaldrende ikke og det rygtedes hurtigt at han havde været i politiets kløer, at han havde været en tyveknægt o.s.v. og han led alle mulige sjælekvaler. Men senere viste det sig at den rette tyv blev fundet - en klinikdame. Men politiet ville ikke sige undskyld til den unge mand. Derfor blev der rettet henvendelse til Ny Dag, der skrev ovennævnte stykke. Men senere måtte politiet komme krybende og gav den unge mand en undskyldning.......

 

Hans Knudsen måtte, i artiklen til højre,  finde sig i at blive lidt til grin på denne bagside vits i Ny Dag. Knud Åge Knudsen prøvede senere at finde ud af hvordan  og hvorfor, men Ny Dag kunne ikke hjælpe ham.....

     Offentlige liv

Tekstboks: 		Hans Knudsen  Skole:   Sagt om:  Avisudklip:  Billeder:   Diverse:		Stamtræ

13. december 1889 - 23. december 1972

Tekstboks: 						
Tekstboks:

              Hans Knudsen    Skole:      Sagt om:    Avisudklip:    Billeder:     Diverse:         Stamtræ  

                                                Hans Knudsens Offentlige liv:        Landbruget:      Private dokumenter:

Tekstboks: 						
Tekstboks:

              Hans Knudsen    Skole:      Sagt om:    Avisudklip:    Billeder:     Diverse:         Stamtræ  

                                                Hans Knudsens Offentlige liv:        Landbruget:      Private dokumenter:

Oversigt

Ludvigshøj

Slægten

1-10 generation

slægtstræ

Sidste

Nyt

Røde Links

1-5 generation

Solgården

1764-1988

Oluf Nielsen

Hovmand

Rasmus

Hovmand Knudsen

Bodil

Olesdatter

Jens Frederik

Knudsen

Michel

Nielsen

Maren

Michelsdatter

Røde Links

1-5 generation

Agerspris

1735-1998

Inger

Hansen

Erichsen

Slægtens anetræ

Lars

Erichsen

Else

Larsdatter

Birthe Sofie

Mortensdatter

Skafte

Slægten

Hans

Rasmussen Møller

Ladegårds

Slægtens anetræ

Røde Links

1-5 generation

Rasmus Nielsen

Ploug

Peder

Hansen

Karen Emilie

Rasmussen

Albrechtsen

Slægten

Blå Links

6. generation

Hans

Knudsen

Hans Knudsens

Aner

Margrethe Hansen

Margrethe Hansens aner

Sofus

Knudsen

Ottense

Pedersen

Grønne Links

7. generation

Jens Otto

Knudsen

Kytte

Frederiksen

Asta

Knudsen

Edmund

Jørgensen