Tekstboks: Rasmus Nielsen PlougPloug Slægten - Helene Margrethe Hansens anerTekstboks: Tekstboks: Tekstboks: Tekstboks:  Tekstboks: Tekstboks: Tekstboks: Tekstboks:  Tekstboks: Tekstboks:

I mange år troede man at stamfaderen på Agerspris var Lars Erichsen. Nu viser det sig i midlertidig at det ikke er tilfældet, fordi vores stamfader på Agerspris skal findes igennem Hans Knudsens hustru Margrethe Hansen. Endda i lige linje fra hendes farfar John Hansens side til Rasmus Nielsen Ploug(Se også Peder Hansen)

 

Kort fortalt så kom Rasmus Nielsen Ploug til Agerspris i 1735 og han fæstede gården. Ved slægten Reventlows overtagelse af godset efter Peder Brandt i 1725, hørte der til godset nogle få bøndergårde i Torrig. Disse gårde blev i forbindelse med udskiftningen af jorden i 1782 mageskiftet med Juellinge. Vi finder derfor Rasmus Plougs fæstekontrakt indført i fæsteprotokollen for Christianssædes vestre distrikt, og skiftet efter ham i nabogodset Juellinges skifteprotokol. Fæsteprotokollen mangler desværre for perioden 1725 til 1743, men den 8. feb. 1757 finder vi en indtegnelse hvor Rasmus Ploug fra Torrig "fæster den gaard samme sted, som han for nu ungefær 22 aar siden blev tilladt". Han har således fæstet gården, der er på 4 td. hartkorn, allerede i 1735 og slipper da også for at betale indfæstningsafgift på ny.

Rasmus var barnebarn af Hans Jensen Plow (født 1630 i Horslunde) som drev en trelænget gård med 34 fag og ifølge protokoludskrifter fra 1707, at tingene var "vel ved magt" hos Hans Jensen Plow. Det var en rimelig stor gård, idet der på matrikel nr. 13, var noteret hartkorn: 7-3-1-1. Han havde mange dyr, bl.a. 10 heste og 6 køer. Han fik desuden en vorned (Det betyder at han havde arbejdskraft ejet af godset). Gården hørte under Halsted Kloster. Rasmus Nielsen Plougs far Niels Hansen Plow var ligeledes fæstebonde i Horslunde, og han boede på en firelænget gård (44 fag) med 8 heste, 4 kører, 2 ungkreaturer, 6 får og 4 svin. Vi kender hverken Rasmus Nielsen Plougs mor og farmor. Bemærkelsesværdigt er det, at både Rasmus og hans far bliver 95 år. 

 

Rasmus Nielsen Ploug var gift to gange, første gang med en Pedersdatter og de fik 5 børn, deriblandt Hans Rasmussen. Rasmus` første kone døde i 1770`erne og han blev derefter gift med Else Carlsdatter fra Kragenæs. Hun var født 16.2 1946 og er datter af Carl Nielsen og Maren Rasmusdatter (gift den 21.6 1745). De fik to børn, hvoraf den yngste søn Peder Rasmussen Ploug fik han som 83-årig. Rasmus Ploug døde den 24. nov. 1795 - 95 år gammel og allerede dagen efter møder skifteforvalteren fra Juellinge op for at foretage registrering og vurdering af indboet til påfølgende skifte mellem arvingerne. Alt blev gennemgået både ude og inde og vurderingspriser anført. Højest sættes henholdsvis en sort hoppe og et stueur med 8-dags værk til hver 12 rigsdaler. Men også de mange mindre værdifulde ting var vurderet. Således en gravespade til 8 skilling, en huggeblok til 4 skilling og en gammel jerngryde til 4 mark. Hele skifteforretningen fylder 6 sider i skifteprotokollen, og omfatter naturligvis også en redegørelse for alle arvinger med en opgørelse af, hvordan arven skal fordeles.  Efter Rasmus Nielsen Plougs død driver enken Else Carlsdatter gården videre indtil hun i 1797 giftede sig med Lars Erichsen, fra Hauggård, Utterslev. Lars Erichsen måtte betale 70 rigsdaler i indfæstningsafgift. Rasmus` søn Hans Rasmussen blev fæster på en gård i Hjelmholt, da han giftede sig med enken efter Hans Fugls datter Bodil Hansdatter. Gården blev kaldt for Plougenborg og var på hartkorn 5 - 0 - 0 - 0. De fik 2 drenge: Peder Hansen Ploug og Hans Hansen.

 

Peder Hansen Ploug blev ligeledes fæstebonde, men må nøjedes med et husmandssted og han var desuden også konstabel. De får 8 børn, 7 piger og en dreng. Nummer 5 er Cathrine Pedersdatter (født den 14.5 1807). Cathrine bliver den 20.11 1812 gift med en sømand fra Fejø: Hans Jørgen Hansen. De fik to børn Peder Hansen og John Hansen. Sidstnævnte er Helene Margrethe Hansens farfar.  Margrethe Hansen blev gift med Lars Erichsen og Birthe Sofie Mortensdatters oldebarn Hans Knudsen Rasmussen.

 

 

 Peter Hansen

 

fra Fejø (8.generations oldefar) var i lige linje i  slægt med den første kendte fæster på Agerspris Rasmus Nielsen Ploug. Det var nemlig hans 2xtip oldefar. Fire af dem er oldefædre, mens det kun var hans farmor, der var kvinde. Rasmus Nielsen Ploug var 8. generations 5xtip oldefar.

Rasmus Nielsen Ploug var fæster på Agerspris fra 1735 til 1795. Derfor blev gården i mange år kaldt for Plouggården.

1 rigsdaler svarer til 2 kroner, det vil sige at Lars Erichsen måtte betale 140 kr. i indfæstnings-afgift.

 

I øvrigt vejede en rigsdaler 29 g, hvoraf 25-26 g var rent sølv. Pr. 1. januar 1875 skiftede man møntfod og rigsdaler blev til kroner.

Tekstboks:

 

Se også   1. - 10 Generation  stamtræ 

Et bornholmerur eller blot bornholmer er et standur i form af en høj trækasse. Det drives af lodder og blev fremstillet på Bornholm fra 1745 til 1900. Gangen reguleres af et pendul. Det Bornholmske urmageri begyndte, efter et hollandsk skib, som havde stueure i lasten, strandede ved Bornholm natten mellem den 15. og 16. november 1744. Urene kan sagtens have været af engelsk oprindelse, for afsenderen, fransk konsul konsul Jean Georg Hansen, drev omfattende handel. De blev sendt til reparation ved en rokkedrejer ved navn Poul Ottesen Arboe i Rønne som gennem hans istandsættelse af dem fik nok viden om ure til at begynde at lave sine egne. Med de billige priser blev bornholmerurene hurtigt populære over hele Danmark. Familien Arboe er kendt som de bedste fabrikanter. Peter og Otto Arboe fremhæves. Værkerne sattes i bornholmske urkasser; barokkasser, Louis XVI-kasser og sen Louis XVI. Empireure, der har en lige overlinie, kaldes en hanbornholmer eller mand. Frøkener og koner er ure, der har sirlige hovedtøj på. Den bornholmske kvindedragts nøller nævnes som inspiration.

Efterspørgslen på antikke bornholmerure er stigende efter nogle års stilstand.

Bornholmerure fremstilles stadig hos en urmager i Rønne efter de gamle procedurer

8xTipoldeforældre 

Hans Jensen Plow

f. 1630 i Horslunde

Fæstebonde

Matrikel nr. 13 Hartkorn 7-3-1-1

3-længet gård 34 fag

 

& NN

7xTipoldeforældre

Niels Hansen Plow

f. 1660 - 1755 i Horslunde

Fæstebonde fra 1788

8 heste, 4 kører, 2 ungkreaturer

6 får & 4 svin i 1707

4-længet gård 44 fag

 

& NN

4xTipoldeforældre

Hans Rasmussen

1743 - 1818

Fæstebonde i Hjelmsholt

31.10 1766 (arvefæste)

 

gift med

 

Bodil Hansdatter

f. 1740 - 1780

3xTipoldeforældre

Peder Hansen Ploug

1774 - 13.6 1833

Fæstehusmand med jord i Hjelmsholt

Konstabel

 

gift med

 

Birthe Marie Fredericsdatter

1778 - 30.6 1852

 

Se også  Albretsen Slægten

2xTipoldeforældre

Cathrine Pedersdatter

f. 1807

 

gift den 12.2 1832 med

 

Hans Jørgen Hansen

f. 1788 på Fejø

Sømand

 Oldeforældre

Peter Hansen

20.4 1861 - 1936

Fattiggårdsbestyrer Fejø & Nybølle

 

gift den 30.10 1885

 

Karen Emilie Rasmussen

10.2 1868 - 1838

Tipoldeforældre

John Hansen

f. 2.11 1838 på Fejø

Husmand & Sømand

 

gift 1857 på Fejø med

 

Karen Johanne Eriksdatter

f. 19.11 1828

Se også Fejø Slægten

Bedsteforældre

Helene Margrethe Hansen

11.6 1892 - 25.1 1976

Fejø

 

gift den 4.11 1916

 

Hans Knudsen Rasmussen

1889-1972

Agerspris

Johanne Marie Hansen, 7.2 1886

Betty Rasmine Hansen, 22.4 1887

 Julie Hansine Hansen, 25.3 1889

Margrethe Hansen, 11.6 1892

Christine Hansen, 29.12 1894

Alberta Oline Hansen, 18.10 1896

Anna Hansen, 19.12 1898 - 19.8 1988

Hilda Hansen, 31.10 1901

Karl Hansen, 6.10 1903

 

Det omtalte stueur med 8 dages værk gik i arv og i dag står bornholmeren hos Lars Hovmand Knudsen på Bandholmvej 1 i Torrig. Bornholmeren blev tit omtalt for at være lige så gammel som gården, altså fra 1735, men det kan ikke være rigtig, da bornholmeren først blev fremstillet efter 1740......  (bornholmeren på billedet er ikke den originale)

1700 - 24.11 1795

     Gårdfæster på Agerspris fra 1735-1795

Tekstboks: 	Oversigt

              Peder Hansen & Karen Emilie Hansen          Rasmus Nielsen Ploug             Margrethe Hansen             

Tekstboks: 	Oversigt

              Peder Hansen & Karen Emilie Hansen          Rasmus Nielsen Ploug             Margrethe Hansen             

Tekstboks:
Tekstboks:

5xTipoldeforældre

Rasmus Nielsen Ploug

1700 - 1795

Fæstebonde på Agerspris

 

gift første gang med

 

Pedersdatter

 

(gift anden gang med Else Carlsdatter, der senere blev gift med Lars Erichsen)

Oversigt

Ludvigshøj

Slægten

1-10 generation

slægtstræ

Sidste

Nyt

Røde Links

1-5 generation

Solgården

1764-1988

Oluf Nielsen

Hovmand

Rasmus

Hovmand Knudsen

Bodil

Olesdatter

Jens Frederik

Knudsen

Michel

Nielsen

Maren

Michelsdatter

Røde Links

1-5 generation

Agerspris

1735-1998

Inger

Hansen

Erichsen

Slægtens anetræ

Lars

Erichsen

Else

Larsdatter

Birthe Sofie

Mortensdatter

Skafte

Slægten

Hans

Rasmussen Møller

Ladegårds

Slægtens anetræ

Røde Links

1-5 generation

Rasmus Nielsen

Ploug

Peder

Hansen

Karen Emilie

Rasmussen

Albrechtsen

Slægten

Blå Links

6. generation

Hans

Knudsen

Hans Knudsens

Aner

Margrethe Hansen

Margrethe Hansens aner

Sofus

Knudsen

Ottense

Pedersen

Grønne Links

7. generation

Jens Otto

Knudsen

Kytte

Frederiksen

Asta

Knudsen

Edmund

Jørgensen

Ingemann

Knudsen

Knud Aage

Knudsen

Lise

Hansen

Lilla Links

8-10. Generation

Fætre &

Kusiner

Lars H.

Knudsen

Marianne

Møller

Claus H. Knudsen

Per H.

Knudsen

Kim H.

Knudsen

Sorte Links

Diverse

Gårde

Huse

Gravstene

Kirker

Fæstebonden

Byggestil &

udstykning

Ludvigshøj

Slægten

Lindevang

Slægten