Tekstboks: Birket Sogn

Torrig Station før & nu.  Stationen var den næstsidste inden endestationen i Kragenæs.  Nakskov—Kragenæs blev banen  bygget i 1915-17 og eksisterede indtil 1967….

Luftfoto af Lindet, med kirken lige i midten af billedet.

Birket Centralskole blev indviet i 1954 og kostede lidt over en halv million. Skolen blev bygget for penge fra Signe Stub Legatet. Bygningen er tegnet af arkitekt Christensen, Maribo. Han var begyndt på tegningerne i 1941,  og havde licitation i 1942, men så kom restriktionerne og sagen blev henlagt. Skolen lukkede til august 2008.

Birkets største arbejdsplads er Funch Turistfart der bl.a. har busruterne fra Nakskov—Kragenæs & Maribo—Kragenæs. Derudover køres total busser i det gamle Ravnsborg Kommune...

Birket Alderdoms Hjem blev bygget i 1934. For mange år siden blev alderdomshjemmet lukket. I dag er Birket Lunden  stadig for de ældre med beskyttede lejligheder. Birket  Lokal Historisk Arkiv har også adresse i Birket Lunden, nemlig på hovedbygningens første sal…..

Som så mange andre landsbyer havde Birket alle slags forretninger: Ovenover er det den gamle gartnerforretning og nederst bageriet, som lukkede i slutningen af 1990.

Signe Stub Sognegård er placeret der hvor det gamle forsamlingshus lå. Sognegården blev købt af Lola Løg som brugte det gamle forsamlingshus til kantine for fabrikkens arbejdere. Lola Løg ligger der hvor Rasmussen A/S i dag ligger (se billede nederst på siden)

Signe Stubs Hus” ligger selvfølgelig på Signe Stubsvej. Huset købte hun og sine søskende efter at de havde solgt deres barndomshjem. I dag er der rejst en skulptur af et par træsko til minde om Signe Stub på en plads oppe ved Birket Kirke.

Kragenæs Station var endestation for Lollands Banens strækninger fra Nakskov til Kragenæs og for  Maribo til Kragenæs (kun 17 år da strækningen blev nedlagt  i 1947)

Birket Boldklubs ”berømte” klubhus. Klubhuset er en ombygget togvogn som klubben fik af den daværende ejer af Kragenæs Kro. Boldklubben er siden flyttet længere ned og har til huse i den tidligere børnehaveklasse på skolen…..

Kragenæs Købmandshandel blev genåbnet i begyndelsen af 2008 og lukket igen et år senere…...

Tekstboks:

Landsbyen Torrig er nævnt i kronens skøder tilbage i 1447 som "Thorwigh" - i 1688 som "Tårrig Bye".

Efter svenskekrigen opregner landsbyen de skader gårde og huse har lidt som følge af svenskernes hærgen. De kongelige vurderingsmænd vil dog ikke godtage bøndernes liste, idet de mener, at en del af skaderne skyldes bøndernes misligholdelse og ikke krigen. 18 bønner og 10 husmænd betegnes som værende ved magt - et udtryk for at gården er i nogenlunde stand, og at de kan klare sig selv. 4 gårde kaldes brøstfældige og manden forarmet. Et par af gårdene var helt ødelagte, og jorden overtaget af andre.

I en jordebog fra 1671 er nævnt 24 bøndergårde og 10 husmænd i Torrig.

På et kort fra ca. 1795 ses byens gårde liggende tæt sammen med hver deres kålhave, og de mange strimler jord tæt op til gården.

I 1844 matriklen, der for Birket sogns vedkommende er opmålt i 1833, er antallet faldet til 16 bøndergårde og husmændenes antal steget til 25.

Før udskiftningen lå gårdene nogenlunde på rad. Det var derfor muligt at udstykke jorden op til gårdene, og kun matr. nr. 12, 13 og 14 blev flyttet ud.

Mange af gårdene ligger i dag som de gjorde dengang. I forbindelse med etableringen af Kragenæsbanen i 1915/17 skete der dog en del forandringer i det centrale Torrig

Oversigt

Ludvigshøj

Slægten

1-10 generation

slægtstræ

Sidste

Nyt

Røde Links

1-5 generation

Solgården

1764-1988

Oluf Nielsen

Hovmand

Rasmus

Hovmand Knudsen

Bodil

Olesdatter

Jens Frederik

Knudsen

Michel

Nielsen

Maren

Michelsdatter

Røde Links

1-5 generation

Agerspris

1735-1998

Inger

Hansen

Erichsen

Slægtens anetræ

Lars

Erichsen

Else

Larsdatter

Birthe Sofie

Mortensdatter

Skafte

Slægten

Hans

Rasmussen Møller

Ladegårds

Slægtens anetræ

Røde Links

1-5 generation

Rasmus Nielsen

Ploug

Peder

Hansen

Karen Emilie

Rasmussen

Albrechtsen

Slægten

Blå Links

6. generation

Hans

Knudsen

Hans Knudsens

Aner

Margrethe Hansen

Margrethe Hansens aner

Sofus

Knudsen

Ottense

Pedersen

Grønne Links

7. generation

Jens Otto

Knudsen

Kytte

Frederiksen

Asta

Knudsen

Edmund

Jørgensen

Ingemann

Knudsen

Knud Aage

Knudsen

Lise

Hansen

Lilla Links

8-10. Generation

Fætre &

Kusiner

Lars H.

Knudsen

Marianne

Møller

Claus H. Knudsen

Per H.

Knudsen

Kim H.

Knudsen

Sorte Links

Diverse

Gårde

Huse

Gravstene

Kirker

Fæstebonden

Byggestil &

udstykning

Ludvigshøj

Slægten

Lindevang

Slægten