Tekstboks: Birket Grusgrav

Istidens bræer har modelleret landskabet

ved Kragenæs til det mest kuperede, der er på Lolland. 3 km. fra havnen ligger Lollands højeste punkt, 33 meter over havet. Da gletsjerne smeltede, efterlod de det materiale af sten og grus, som var indlejret i dem. Derfor er der i bakkerne ved Kragenæs en - på det lerede Lolland - usæd-vanlig rig forekomst af råstoffer, grus og sand. Det indvindes.

De gamle grusgrave med den særegne natur, der har etableret sig, udgør spændende moderne landskaber.

Billedet er fra ca. 1930. Birket Grusgrav blev etableret i 1915 af firmaet H. H. Rasmussen. Siden er firmaet vokset og i dag er der mange arbejds-pladser. Virksomheden er ejet af Einar J. Jensen A/S fra Nykøbing F. Billedet er fra Birket Lokalhistorisk Arkiv.

 

Birket grusgrav på det nordvestlige Lolland er undersøgt af flere forfattere. Andersen

(1957b) beskriver området som et dødislandskab med store forekomster af smeltevandsgrus dækket

af moræneler. Fredericia (1979) opfatter denne øvre till som afsat af et ungbaltisk fremstød, idet han

påviser dominans af baltiske klaster. Stærkt foldet till afsat af Hovedfremstødet har tidligere kunnet

beses i grusgraven (Mogensen et al. 2000); men enheden ses nu kun glacialtektonisk inkorporeret i

det baltiske tilldække (Pedersen et al. 2002). Rasmussen (1996) beskriver en baltisk till under afsætningerne

fra Hovedfremstødet, hvilket ikke kunne bekræftes ved inspektion april 2002.

Pedersen et al. (2002) tolker Birket som den største af flere åse dannet under en recessiv fase af

Hovedfremstødet, som efterfølgende er dækket af till fra Ungbaltisk fremstød: Concealed esker.

De fragmentarisk bevarede afsætninger fra Hovedfremstødet korreleres af Rasmussen (1996) til

Midtdanske Till. Pedersen et al. (2002) mener ikke, at det på denne lokalitet er muligt at udskille

tills fra mere end ét ungbaltisk fremstød, og opstiller derfor formationen Lolland Till, som samlet

betegnelse for de to af Houmark-Nielsen (1987) opstillede formationer Østjylland Till og Bælthav

Till. I samme område har Pedersen & Rasmussen (2001) udført en række fabrikmålinger i Lolland

Till, hvoraf 4 peger på isafsætning fra Ø og 2 fra SØ. Der er således fortsat mulighed for at finde

spor efter flere ungbaltiske fremstød i området.

Birket Grus Grav har et stort område mellem Ravnsborgvej og Kragenæsvej.

Tekstboks:

Oversigt

Ludvigshøj

Slægten

1-10 generation

slægtstræ

Sidste

Nyt

Røde Links

1-5 generation

Solgården

1764-1988

Oluf Nielsen

Hovmand

Rasmus

Hovmand Knudsen

Bodil

Olesdatter

Jens Frederik

Knudsen

Michel

Nielsen

Maren

Michelsdatter

Røde Links

1-5 generation

Agerspris

1735-1998

Inger

Hansen

Erichsen

Slægtens anetræ

Lars

Erichsen

Else

Larsdatter

Birthe Sofie

Mortensdatter

Skafte

Slægten

Hans

Rasmussen Møller

Ladegårds

Slægtens anetræ

Røde Links

1-5 generation

Rasmus Nielsen

Ploug

Peder

Hansen

Karen Emilie

Rasmussen

Albrechtsen

Slægten

Blå Links

6. generation

Hans

Knudsen

Hans Knudsens

Aner

Margrethe Hansen

Margrethe Hansens aner

Sofus

Knudsen

Ottense

Pedersen

Grønne Links

7. generation

Jens Otto

Knudsen

Kytte

Frederiksen

Asta

Knudsen

Edmund

Jørgensen

Ingemann

Knudsen

Knud Aage

Knudsen

Lise

Hansen

Lilla Links

8-10. Generation

Fætre &

Kusiner