Tekstboks: Sofus Knudsen

Sofus Knudsen bliver født den 23. december 1891 som yngste søn af Inger Hansen & Jens Frederik Knudsen fra Agerspris, Torrig. Han gik i Birket Skole. Allerede som 9-årig mistede Sofus sin far og han måtte derfor tidligt vise et stort ansvar for familiens landbrug. Han fik aldrig sit stor ønske om at tage landbrugs-uddannelsen på grund af 1. verdenskrig, hvor han var indkaldt til militærtjeneste bl.a. ved infanteriet ved Trekroner i København. Da hans farbroder allerede i 1917 ville sælge nabogården Solgården købte Sofus den gamle slægtsgård, som havde været i sin fars slægt siden starten af 1800 tallet. Gården var meget misligholdt og det siges at da han overtog gården var der kun tilsået 4 af de i alt 46 1/2 tønder land. Sofus Knudsen fik hurtigt sat skik på Solgården og i løbet af få år havde han en fin høst som de andre landmænd på egnen. I 1917 blev Sofus gift den 11. juli med Ottence Pedersen, født den 8.3 1892. Datter af  bagermester Hans Nielsen Pedersen (20.9 1851 - 1941) & Jørgine Albertine Elisabeth Mogensen, (f. 4.7 1858 på Fejø) Torrig. Hans mor Inger Hansen lod opføre et hus mellem de to gårde Agerspris og Solgården og det unge par flytter ind i huset, hvor de bor indtil de i 1941 flytter op på Solgården. Som sin bror Hans får Sofus tidligt interesse for det offentlige hverv.  Sofus Knudsen var sognefoged i 26 år i Birket Sogn og samtidig havde han en række bestyrelsesposter i bl.a. Vestlollands Landboforening, Hagl-Skadesforsikringen, Lollands Tidende og i Slagteriets bestyrelse blev han valgt uden modkandidat. I  23 år var Sofus Knudsen formand for menighedsrådet og i 24 år var han formand for Birket Gymnastikforening. Han dyrkede gymnastik til han var langt over 50 år. I næsten 25 år arbejdede Sofus Knudsen i Sparekassens filial som assistent. Grunden var at Sofus havde problemer med brok og derfor ikke kunne løfte så meget, men i alle årene passede han sine dyr.

 

Sofus Knudsen var en meget levende person,  der havde let til latter. Han havde givet udtryk for at en sognefogeds første opgave er at behandle andre som han selv ønsker at blive behandlet. I et portræt ved hans 60 års fødselsdag i Lollands Tidende skrives der bl.a.: "Det siger en del om denne mands menneskelige indstilling. Og sådan kender hele egnen ham. En mand, der aldrig søger sit eget, men i alle livets forhold er præget af frisind og social forståelse, men også af den selvhjulpne borgers krav om arbejdsomhed og ansvarsfølelse. - En glad mand med et frejdigt livssyn. En god dansk mand".

 

Efter at farbroderen Carl Julius døde var det meget nødvendigt at renovere Solgården, men i 1941  brændte Solgården, næsten som de var klar til at flytte ind. Sofus & Ottense havde kun  fået det halve af forsikringen udbetalt. Det var næsten ved at knække familien, der var tæt på at gå fra gården. Det lykkedes dog at få bygget gården op, men der gik yderligere et par år, og  denne gang var det med dårlige krigsmaterialer. Det var Ottense og Sofus Knudsen, der døbte gården Solgården, på grund af stuehusets sydvendte vinduer. Men venner og bekendte mente at det var på grund af familiens lyse sind og alle der havde været på Solgården kunne mærke den varme som familien gav.  Også Ottense Pedersen var et udadvendt menneske og  i mange år engageret i Birket Husholdnings-forening. I begyndelse af 60`erne fik Sofus problemer med blodomløbet og han blev indlagt på sygehuset i Maribo, hvor han skulle have amputeret det ene ben. Sofus havde været i godt humør, da hans børn havde besøgt ham dagen før. Men Sofus Knudsen dør, inden han skal på operationsbordet,  27. oktober 1964. Sofus blev 72 år. Derefter fortsatte  Ottense den tidligere  indgået forpagtning med Svend Nielsen, Ludvigslund. I slutningen af 1970`ern kom Ottense på Birket Plejehjem  og der husker de fleste hende som "Solstrålen". Et kælenavn, som hun fik af personalet, på grund af sit høje humør. Ottense døde den 7.  januar 1982. Solgården blev solgt til Svend Nielsens søn Claus i 1986, efter at børnene havde stået for forpagtningen. Begge ligger begravet på Birket Kirkegård. Ottense og Sofus fik fire børn: Else Bodil Knudsen (f. 8. maj 1918), Erik Knudsen (8. maj 1920), Inger Elisabeth Knudsen (14.10 1925) og Poul Henning Knudsen (18.2 1935)

Sofus Knudsen, her som 3-4-årig blev født på Agerspris den 23.12 1891.

På grund af første verdenskrig og den lange værnepligt, får Sofus ikke opfyldt sin drøm om landbrugsskole og højskole-ophold

Sofus Knudsen var kun 25 år, da han i 1917 købte Solgården af sin farbroder Carl Julius. Gården var meget misligholdt...

Ottense & Sofus med deres tredje barn Inger Knudsen født i 1925....

Sofus Knudsen nåede lige at få 25 års jubilæum som sognefoged i Birket Kommune. Han blev udnævnt i 39, hvor dette billede stammer fra.....

Ottense & Sofus til deres yngste søn Poul Henning Knudsens bryllup i 1962. 

Ottense ved sin 85 års fødselsdag den 8. marts 1977......

Ottense & Sofus foran køkkenvinduet engang i 50`erne.

     Solgården, Torrig

23. december 1891 -  27. oktober 1964

Tekstboks: Tekstboks: Tekstboks: 	Sofus & Ottense   Else Knudsen	Erik Knudsen	Inger Knudsen	   Poul Henning Knudsen     Ottense & Sofus	Stamtræ

Oversigt

Ludvigshøj

Slægten

1-10 generation

slægtstræ

Sidste

Nyt

Røde Links

1-5 generation

Solgården

1764-1988

Oluf Nielsen

Hovmand

Rasmus

Hovmand Knudsen

Bodil

Olesdatter

Jens Frederik

Knudsen

Michel

Nielsen

Maren

Michelsdatter

Røde Links

1-5 generation

Agerspris

1735-1998

Inger

Hansen

Erichsen

Slægtens anetræ

Lars

Erichsen

Else

Larsdatter

Birthe Sofie

Mortensdatter

Skafte

Slægten

Hans

Rasmussen Møller

Ladegårds

Slægtens anetræ

Røde Links

1-5 generation

Rasmus Nielsen

Ploug

Peder

Hansen

Karen Emilie

Rasmussen

Albrechtsen

Slægten

Blå Links

6. generation

Hans

Knudsen

Hans Knudsens

Aner

Margrethe Hansen

Margrethe Hansens aner

Sofus

Knudsen

Ottense

Pedersen

Grønne Links

7. generation

Jens Otto

Knudsen

Kytte

Frederiksen

Asta

Knudsen

Edmund

Jørgensen

Else

Knudsen

Erik

Knudsen

Inger

Knudsen

Poul Henning

Knudsen

Ulrik V.

Knudsen