Tekstboks: Asta Knudsen

Asta Knudsen (Datter af Margrethe & Hans Knudsen, Agerspris, Torrig L.) bliver født den 19.12 1919. Hun gik på Birket  Skole og derefter tog hun handelsskolen eksamen  i Nakskov. Hos Fa. Trentemøller (landmåler) kom hun i lære og tog en kontoruddannelse.

 

Den 3.6 1944 bliver hun gift med Edmund Jørgensen, født den 3. februar 1922 (søn af Ellen Marie Due Nielsen og Marius Johannes Jørgensen, der kom fra Svinsbjerg). Edmund bliver uddannet som karetmager hos Karetmager Peter Due Nielsen (morbror) i Svinsbjerg. De flyttede til Nakskov, hvor de boede i en lejlighed. Edmund arbejdede for en tømmer, medens Asta fortsat arbejdede hos Fa. Trentemøller. Asta var så uheldig at hun faldt ned af en trappe og slog sin ryg meget slemt. Mens hun gik sygemeldt boede de hos Astas mor og far på Agerspris i Torrig fra 1945 til 1946, hvor Asta blev opereret for discprolaps.

 

Da det var vel overstået, flyttede de til Krårup ved Hunseby. Der startede Edmund som selvstændig karetmager og Asta Knudsen fik arbejde på Fællesvask i Maribo, hvor hun arbejdede indtil gik på efterløn. Sideløbende med karetmagerværkstedet arbejdede Edmund Jørgensen som postmand og i 1953 blev han fastansat som postmand, hvor han samtidig afviklede sit værksted. Fra midten af tresserne kom Edmund Jørgensen til Maribo Fællesvask, hvor han kørte som chauffør indtil han gik på efterløn i 1982.

 

Asta & Edmund fik en datter Gitte Jørgensen, født den 20. december 1947. Edmund fik en hjerneblødning, som betød at Edmund havde talebesvær og svært ved at gå i slutningen af firserne. Edmund Jørgensen døde efter længere tids sygdom den 27. juni 1992. Asta Jørgensen fik konstateret cancer og efter kort tids sygdom døde Asta  den 4. juni 1996. Begge er bisat i Hunseby.

 

Asta Jørgensen var en meget dygtig bogholder og var meget værdsat hos Maribo Fællesvask. Hun var samtidig en utrolig gæstfri og behagelig person, der med sit venlige væsen altid tænkte på alle andre, før hun tænkte på sig selv. Edmund Jørgensen var en "skæg fætter", der elskede at lave sjov. Edmund var hurtig på aftrækkeren og havde altid en sjov bemærkning til alle og han var i sit "es", når han sad ved præmiewhistbordet. Men Edmund var også meget interesseret i samfundsspørgsmål og  han havde ofte meninger, som han gerne diskuterede.  Asta og Edmunds store hobby var kortspil og de var med i præmiewhist klubben i Hunseby. Edmund og Asta var også med i Hunseby Forsamlingshus, hvor Asta var kasserer og Edmund med i bestyrelsen. En overgang var han formand for forsamlingshuset. Asta var meget sportsinteresseret og spillede meget badminton som ung, inden hun fik dårlig ryg. Asta fulgte meget med i sport og specielt badminton og håndbold.

Edmund Jørgensen var både karetmager, postmand og chauffør. Her med datteren Gitte.

Asta & Edmund i hyggelig samvær i hjemmet i Krårup ved Hunseby.

Edmund Jørgensen var en humoristisk person der altid havde en kvik bemærkning og hans store hobby var præmiewhist.

På billedet lige under ses Asta og Edmund sammen med Gitte og svigersønnen Alex og deres datter Pernille.

Asta & Edmund ses her fra et billede fra sidst i firserne, og nederst med deres barnebarn Pernille.

Edmund Jørgensen og Asta Knudsen, der er født og opvokset i Torrig, hvor hun gik i skole på Birket Skole. Hun havde tre brødre: Knud Aage, Ingemann og Jens Otto Knudsen.

Asta Jørgensen blev gift med Edmund Jørgensen i 1944.

Edmund Jørgensen stammede fra Svindsbjerg og Nøbbet.

Asta & Edmund Jørgensen blev gift i 1942 i Birket Kirke.

I 1947 fik Asta & Edmund en datter Birgit - deres eneste barn.

Asta og Edmund flyttede til Maribo, efter at Edmund blev syg. Her ses Asta med Gitte og Pernille i starten af 90`erne.

Øverst til venstre Asta med sin mor  Margrethe Knudsen, datter Gitte og barnebarnet Pernille Numelin (født i 1972).

19. december 1919 - 27. juni 1996

     Krårup - Agerspris

Tekstboks:
Tekstboks:

Asta og Edmund ,med barnebarnet Pernille i midten. Bagerst Gitte og Alex.

Oversigt

Ludvigshøj

Slægten

1-10 generation

slægtstræ

Sidste

Nyt

Røde Links

1-5 generation

Solgården

1764-1988

Oluf Nielsen

Hovmand

Rasmus

Hovmand Knudsen

Bodil

Olesdatter

Jens Frederik

Knudsen

Michel

Nielsen

Maren

Michelsdatter

Røde Links

1-5 generation

Agerspris

1735-1998

Inger

Hansen

Erichsen

Slægtens anetræ

Lars

Erichsen

Else

Larsdatter

Birthe Sofie

Mortensdatter

Skafte

Slægten

Hans

Rasmussen Møller

Ladegårds

Slægtens anetræ

Røde Links

1-5 generation

Rasmus Nielsen

Ploug

Peder

Hansen

Karen Emilie

Rasmussen

Albrechtsen

Slægten

Blå Links

6. generation

Hans

Knudsen

Hans Knudsens

Aner

Margrethe Hansen

Margrethe Hansens aner

Sofus

Knudsen

Ottense

Pedersen

Grønne Links

7. generation

Jens Otto

Knudsen

Kytte

Frederiksen

Asta

Knudsen

Edmund

Jørgensen

Ingemann

Knudsen

Knud Aage

Knudsen

Lise

Hansen

Lilla Links

8-10. Generation

Fætre &

Kusiner

Lars H.

Knudsen

Marianne

Møller

Claus H. Knudsen

Per H.

Knudsen

Kim H.

Knudsen

Sorte Links

Diverse

Gårde

Huse

Gravstene

Kirker

Fæstebonden

Byggestil &

udstykning

Ludvigshøj

Slægten

Lindevang

Slægten

EDMUND

JØRGENSEN

Asta  & Edmund Jørgensen 

Gitte Jørgensen

Gittes Stamtræ

Sadolin Slægten

Due Slægten

Lauritsen Slægten

Griff Slægten   

Oversigt