Tekstboks: Jens Frederik Knudsen & Inger Hansen

Jens Frederik Knudsen Rasmussen blev født den 2. marts 1845, som den ældste af 5 søskende af Rasmus Hovmand Knudsen  (se Hovmand Slægten) og Bodil Olesdatter (Olsen) i Torrig på gården Solgården”. (Bandholmvej).

 

Som 21-årige døde hans far Rasmus Hovmand Knudsen  den 1. februar 1867 (begravet i Birket Kirke den 9. februar) og han og hans søskende passede nu gården for sin mor (Bodil Olesdatter) kun afbrudt af soldatertiden. Jens Frederik var i 1. Trampour kompagni fra den 29. juli til 27. november 1868.

I 1873 frikøbte hans mor Bodil Olesdatter Solgården fra Halsted Kloster og der var intet der tydede på at hendes ældste søn  ville gifte sig. Men i 1888 bliver han gift med 38-årige Inger Hansen (8.11 1850 - 27.3 1927) fra nabogården Agerspris. Samme år frikøbes Agerspris fra Halsted Kloster.

Året efter døde hans svigerfar Hans Rasmussen Møller (22.12 1889 og begravet i Birket Kirke den 30. december 1889) og de arver gården. Inger Hansen føder deres første barn den 13. december 1889: Hans Knudsen Rasmussen er opkaldt efter sin morfar. I 1890 vælges Jens Frederik Knudsen Rasmussen ind i Birket Sogneråd, hvor han sad indtil 1897. Inger & Jens Frederik fik yderligere en søn, da Sofus Knudsen, Solgården (1917 - 1964) blev født i 1891.

 

Jens Frederik Knudsen var en spillemand, der i øvrigt som sine søskende spillede violin og det arvede Hans Knudsen, men stoppede som ganske ung med at spille. Allerede som 56-årige dør Jens Frederik Knudsen, formentlig af en blodprop,  den 16. maj 1901. Hans søn på 11 år Hans Knudsen fandt sin far ved en stor sten nede i marken. I mange år måtte denne sten ikke fjernes, da det var blevet til et mindesmærke for J.F.K.R.  Jens Frederik brugte aldrig sit efternavn Rasmussen, men kun Knudsen.

 

Derefter drev Inger Hansen gården videre med forskellige forvaltere fra 1901 indtil hendes ældste søn forpagtede gården i 1916.

Inger Hansen søgte efter tjenestefolk igennem avisernes billet mrk. Inger Hansen var enebarn (datter af Hans Rasmussen Møller og Else Larsdatter. Det siges at Inger Knudsen kun var uden for Agerspris én gang efter sin mands død i 1901, nemlig til et bryllup. Inger Hansen var efter sigende en stille kvinde, modsat sin mand Jens Frederik, som var en spillemands natur, der tog ud og spillede.

Inger Hansen blev boede på gården indtil sin død den 27. maj 1927 og begravet den 2. juni, hvorefter Hans Knudsen Rasmussen og svigerdatteren Helene Margrethe Hansen arvede gården.

Jens Frederik Knudsen Rasmussens dåbsattest som Hans Knudsen fik lavet i forbindelse med at Rasmussen ønskes slettes i 1946. 

Jens Frederik Knudsen sad i Birket Sogneråd fra 1890 til 1897. Her ses uddrag fra protokollen med J.F. Knudsens underskrift i 1897 (den med to streger under….)

Klik på billedet:

Efter J.F. Knudsens død i 1901 drev Inger Hansen gården videre med forskellige forpagtere igennem avisernes billet mrk. Dette brev er fra den 8.8 1902. En Peter Nielsen fra Halsted søger jobbet som avlskarl.

Uddrag fra Kommune protokolen:

Beskrivelse af Agerspris, formentlig fra omkring 1925-26.

Maribo-Torrig Jern-bane (MTJ) – eller Torrigbanen – var en dansk privatbane, der havde driftsfællesskab med Lollandsbanen.

Allerede i 1870 blev det diskuteret, om banen mellem Maribo og Nakskov skulle gå over Stokkemarke, men det blev Søllested.

Med Torrig-banen fik Stokkemarke sin jernbane, der i øvrigt gik gennem ret tyndt befolkede om-råder. Torrigbanen er den danske privat-bane, der har haft kortest levetid - kun 17 år.

     Agerspris

2. marts 1845 - 16. maj 1901

8. november 1850 - 27. maj 1927

Jens Frederik Knudsen & Inger Hansen er begravet i Birket Kirke på familiens gravsted.

Jens Frederik døde i en alder af 56 år i 1901 og Inger døde som 77-årige i 1927. Gravstenen blev fjernet, da Knud Aage Knudsen blev begravet i 1981.

J. F. Knudsens soldaterbog. Jens Frederik var soldat fra juni til november 1868.

Kvittering for statsskat fra 1926

Matrikelkort fra 1844, da Inger Hansens mor (Else Larsdatter) og hendes første mand Jens Pedersen Klinke (døde i 1847) var fæster på Agerspris.

 

Først i 1888  frikøber Else Larsdatter og Hans Rasmussen Møller (Inger Hansens far) gården fra Halsted Kloster. Året efter dør Hans Rasmussen Møller og Jens Frederik & Inger overtager gården. I mange år blev Agerspris kaldt for "Ploug Gården" efter Rasmus Ploug som er nævnt på kortet. Rasmus Ploug var fæster på gården fra 1735 til 1795.

 

MTJ M2 1924: Holeby 6 cylinder dieselmotor - Dieselelektrisk - Bogietapafstand 9,5 meter - Bogieakselafstand 2,1 meter - 40 pladser på 2. klasse - Rejsegodsrum - Teaktræs beklædt vognkasse af træ - Trykluftbremse: Leveret 10/9-24 - Motorhavari 11/9-28 i Maribo. Brændt 22/5-30 mellem Harpelunde og Nakskov.  Bogier solgt 1946 til Scandia - Banemotorbogie anvendt ved bygningen af SB M 6. Løbebogie anvendt til bygning af HP CL 30.

Jens Frederik blev begravet den 22. maj 1901

Tekstboks: Birket Kirkebog 1927:

J.F. Knudsens dødsårsag i Kirkebogen

Hvad står der?

Inger Hansens dødsårsag i Kirkebogen

Tekstboks:

 

                           Michell Nielsen       Oluf Nielsen Hovmand          Lars Erichsen       J.F. Knudsen       Hans Rasmussen Møller  

Tekstboks:

 

                           Michell Nielsen       Oluf Nielsen Hovmand          Lars Erichsen       J.F. Knudsen       Hans Rasmussen Møller  

Tekstboks: Birket Kirkebog 1901:

Oversigt

Ludvigshøj

Slægten

1-10 generation

slægtstræ

Sidste

Nyt

Røde Links

1-5 generation

Solgården

1764-1988

Oluf Nielsen

Hovmand

Rasmus

Hovmand Knudsen

Bodil

Olesdatter

Jens Frederik

Knudsen

Michel

Nielsen

Maren

Michelsdatter

Røde Links

1-5 generation

Agerspris

1735-1998

Inger

Hansen

Erichsen

Slægtens anetræ

Lars

Erichsen

Else

Larsdatter

Birthe Sofie

Mortensdatter

Skafte

Slægten

Hans

Rasmussen Møller

Ladegårds

Slægtens anetræ

Røde Links

1-5 generation

Rasmus Nielsen

Ploug

Peder

Hansen

Karen Emilie

Rasmussen

Albrechtsen

Slægten

Blå Links

6. generation

Hans

Knudsen

Hans Knudsens

Aner

Margrethe Hansen

Margrethe Hansens aner

Sofus

Knudsen

Ottense

Pedersen

Grønne Links

7. generation

Jens Otto

Knudsen

Kytte

Frederiksen

Asta

Knudsen

Edmund

Jørgensen

Ingemann

Knudsen

Knud Aage

Knudsen

Lise

Hansen

Lilla Links

8-10. Generation

Fætre &

Kusiner

Lars H.

Knudsen

Marianne

Møller

Claus H. Knudsen

Per H.

Knudsen

Kim H.

Knudsen

Sorte Links

Diverse

Gårde

Huse

Gravstene

Kirker

Ludvigshøj

Slægten

Lindevang

Slægten