Tekstboks: Knud Aage Knudsen

Knud Aage Knudsen bliver født fredag den 22.2 1929 som yngste søn af Helene Margrethe Hansen & Hans Knudsen Rasmussen. Knud Aage gik på Birket Skole (den gamle), hvor han kun gik i skole hver anden dag. Knud Aage Knudsen var meget sportsinteresseret og som dreng var han på det hold som 3 år i træk vandt Lolland-Falster mesterskabet i håndbold (1939-1941), de to første år med storbroderen Ingemann Knudsen.  Derefter tog han præliminæreksamen i 1944 fra Horslunde Real Skole. Efter skoletiden kom han hjem og arbejdede på gården Agerspris, indtil han blev landbrugselev fra den 1.11 1947 til 30. oktober 1948 på Asserstrup ved Sandby på Nordlolland. I perioden 1.11 1948 til 1.5 1949 var han foderelev på Stensbygård på Sjælland. Værnepligten foregik i Gothersgade Kasserne i Livgarden i 1950. De næste år afsluttede  Knud Aage Knudsen landbrugsuddannelsen  på Landbrugsskolen I Lundby på Sjælland  og i 1952 var Knud Aage på en farm i England. Fra 1953 til 1955 var han ansat som forvalter på godset Berrihsgård.

 

Den 3. juli 1955 bliver Knud Aage forlovet med  Annalise Hansen. Den 5. november bliver de gift i Sandby Kirke, med efterfølgende stor bryllupsfest hos svigerfamilien på Ludvigshøj i Tårs. Annalise & Knud Aage flytter hjem på Agerspris, hvor han bestyrer gården. I 1964 forpagter de Agerspris. Kort før Knud Aages far Hans Knudsens død den 23. december 1972, havde han underskrevet skødet af 29. september 1972 med overtagelse af Agerspris pr. 1.1 1973.

 

Landbruget havde siden Knud Aage Knudsen vendte hjem, gjort store forandringer. Før blev arbejdet for det meste gjort med heste, men siden blev den ene traktør efter den anden købt. Høstningen foregik først med selvbinder og i begyndelsen af 70`erne fik gården  selvkørende mejertærsker. Knud Age var en dygtig landmand, der fik afgrøderne til at spire. Også i kraft af sprøjtevæske og det var med bekymring at han sprøjtede. Knud Aage Knudsen mente at jorden tog skade og når han "sparkede" til jorden, mente han,  at jorden var hårdere end før.  Knud Aage Knudsen havde hele tiden "brændt" for sine dyr, men som de forskellige restriktioner (EF) kom, blev stalden mere og mere tom. Og da der kom nye mælkerestriktioner i begyndelsen af 70`erne,  solgte han besætningen. Der skulle simpelthen for mange investeringer til. Knud Aage Knudsen havde flere karle på gården og den sidste var Leif,  som blev opsagt i 1974-1975. Derefter passede han gården alene,  med hjælp fra hans fire sønner og i særdeleshed fra den ældste:  Lars Hovmand Knudsen.

 

I 1971 begyndte Knud Aage Knudsen i Birket Gymnastikforenings bestyrelse og i 1972 overtog han formandsposten. I den periode havde gymnastikforeningen nogle gode årgange indenfor håndbold og herreholdet rykkede fra serie 4 og til LF serien, hvilket ikke gjorde arbejdet mindre. Knud Aage var bl.a. med til at arrangere de berømte havnefester i Kragenæs og pinsebal i Ravnsborg Hallen med Slabadubadele Mette.

 

I 1977 blev Knud Aage Knudsen opfordret til at stille op til kommunevalget af partiet Venstre,  og stor var hans overraskelse, da han blev valgt ind. Da han ikke regnede med at komme ind, var han gået i seng inden resultatet forelå. Knud Aage Knudsen kom ind med 53 personlige stemmer. I byrådet blev han formand for skole kommissionen. I det udvalg var spørgsmålet om skolelukninger allerede dengang til debat og et hedt emne, der optog medierne. Knud Aage var modstander af lukningen af Købelev skole og han nåede lige at slå fast at skolen ikke kunne nedlægges før om 6-8 år.

 

Som byråds medlem var han fast medlem af Sports Rådet og Teknisk udvalg, men hans  store interesse var Signe Stub legatet, som han kæmpede for at få tilbage fra Ravnsborg Kommune. Efter kommune-sammenlægningen i 1970 havde Ravnsborg Kommune fået legatet med fra Birket Kommune. Legatet, på omkring 3/4 million,  havde kommunen ikke til sinds at frigive til borgerne i det gamle Birket Sogn. Derfor måtte Knud Aage Knudsen og bl.a. Vagn E. Jørgensen (byrådsmedlem for S og skoleinspektør på Birket Centralskole) helt til indenrigsministeriet før pengene kom tilbage. Der blev arbejdet med flere muligheder for en sognegård, men resultatet blev at kantinen på Lola Løg blev købt. Siden er den indrettet som forsamlingshus. I øvrigt ligger Signe Stub Sognegård på samme sted hvor det gamle forsamlingshus lå,  og som havde sin storhedstid før 60`erne.

 

Op igennem 70`erne var Knud Aage igen begyndt at dyrke sport og han gik til gymnastik og badminton. I badminton dannede Knud Aage Knudsen  par med,  først Svend Grønlund (Lola Løg),  og siden Børge Christensen (Egelund).  Tre år i træk vandt han  klubmesterskabet i herre double og modtog i 1980  pokalen, stænket af Kragenæs Kro,  til ejendom.

 

I december 1980 til en badminton time har Knud Aage Knudsen problemer med det ene ben, og omkring Nytår får han det skidt. Han bliver indlagt på Nakskov Sygehus. De foretog en masse undersøgelser og den 13. januar åbnede de Knud Aage og her kunne de konstatere  cancer og han bliver overført til Nykøbing F. Centralsygehus. Canceren havde da spredt sig til hele kroppen og selvom Knud Aage kom over den første krise,  dør han 51 år gammel den 24. januar 1981. Den 31. januar bliver Knud Aage Knudsen begravet i Birket Kirke på familiens gravsted. Kirken var stopfyldt med mennesker, der bevidner at Knud Aage var en populær skikkelse i Birket og omegn. Annalise sælger Agerspris til deres ældste søn Lars Hovmand Knudsen 31. december 1981. Læs mere om Annalise Hansen her:

 

 

22. februar 1929 - 24. januar 1981

     Agerspris, Torrig

Knud Aage Knudsens liv

Ægteviede i 1955

Sandby Kirkebog

Knud Aage var den yngste af Hans Knudsen & Margrethe Hansen 4 børn.

Knud Aage Knudsen måtte tidligt arbejde med på gården. Og han havde interessen og blev senere en dygtig landmand.....

Knud Aage havde 3 søskende, men de to ældste var henholdsvis 10 og 8 år ældre, derfor holdt de to yngste også sammen som børn. Her ses hans to ældre bror Ingemann til venstre og Knud Aage til højre.....

Knud Aage som ung landmand på Stensbygård på Sydsjælland.....

Knud Aage var garder ved Livgarden i Gothersgade i Kbh. i 1950.....

Knud Aage og Annalise blev gift den 5. november 1955 i Sandby Kirke

Birket Kirkebog -  Fødte i 1929

Tekstboks:
Tekstboks:

Knud Aage og Annalise Knudsen får fire raske sønner.....

Oversigt

Ludvigshøj

Slægten

1-10 generation

slægtstræ

Sidste

Nyt

Røde Links

1-5 generation

Solgården

1764-1988

Oluf Nielsen

Hovmand

Rasmus

Hovmand Knudsen

Bodil

Olesdatter

Jens Frederik

Knudsen

Michel

Nielsen

Maren

Michelsdatter

Røde Links

1-5 generation

Agerspris

1735-1998

Inger

Hansen

Erichsen

Slægtens anetræ

Lars

Erichsen

Else

Larsdatter

Birthe Sofie

Mortensdatter

Skafte

Slægten

Hans

Rasmussen Møller

Ladegårds

Slægtens anetræ

Røde Links

1-5 generation

Rasmus Nielsen

Ploug

Peder

Hansen

Karen Emilie

Rasmussen

Albrechtsen

Slægten

Blå Links

6. generation

Hans

Knudsen

Hans Knudsens

Aner

Margrethe Hansen

Margrethe Hansens aner

Sofus

Knudsen

Ottense

Pedersen

Grønne Links

7. generation

Jens Otto

Knudsen

Kytte

Frederiksen

Asta

Knudsen

Edmund

Jørgensen

Ingemann

Knudsen

Knud Aage

Knudsen

Lise

Hansen

Lilla Links

8-10. Generation

Fætre &

Kusiner

Lars H.

Knudsen

Marianne

Møller

Claus H. Knudsen

Per H.

Knudsen

Kim H.

Knudsen

Knud Aage Knudsen

Skole & Uddannelse

Sport

Anbefalinger

Billeder

Sange m.m.

Avisudklip

Nekrolog

Knud Aage Knudsen

Skole & Uddannelse

Sport

Anbefalinger

Billeder

Sange m.m.

Avisudklip

Nekrolog