Tekstboks:

I 1753 kom der en ny fæster på Sildebjerggård den 2. marts, da Diderik Petersen formedelst bliver frasat. Han hed Oluf Nielsen Hovmand og havde været skovfoged i Hejringe. Skovfogedhuset i Hejringe bliver først fæstet ud til  Albert Madsen i 1755. Han blev gift i Birket Kirke den 6. november 1744 med Mette Abrahamsdatter (Fødsel/døds dato, og forældre kendes ikke). De fik to sønner: Niels Olesen Hovmand, født i 1776 og Rasmus Olesen Hovmand, født i 1747

 

I 1773 blev Niels Olesen Hovmand fæster efter sin far på Sildebjerggård. Hans broder Rasmus Olesen Hovmand blev fæster af nabogården Kringelborg. Rasmus Olesen Hovmand blev gift med Mette Jensdatter og de fik 3 børn: Lisbeth Rasmusdatter Hovmand, født i 1774, Knud Rasmussen Hovmand, født 1778 og Karen Rasmusdatter Hovmand, født i 1779. Gift anden gang med Grethe Sørensdatter (f. 1776). De fik 2 børn: Ole og Maren.

 

På Solgården i Torrig kom der en ny fæster, nemlig Rasmus Olesen fra Horslunde, født 1757. Han blev gift med enken på gården Bodíl Svendsdatter og de fik 3 børn: Jørgen Rasmussen, Maren Rasmusdatter og Rasmus Rasmussen. Bodil Svendsdatter dør i 1798 og Rasmus Olesen blev samme år gift med Maren Michelsdatter, født 1772 og var datter af Michell Nielsen fra Vedby. I deres ægteskab var der 3 børn: Ole Rasmussen, født 1800, Maren Rasmusdatter, født i 1802 og Christen Rasmussen, født i 1803. Sidstnævnte er stamfader til Hovmand`erne i Ravnsby.

 

I Januar 1804 døde Rasmus Olesen og hans enke Maren Michelsdatter blev 23.  juni 1804 gift med Knud Rasmussen Hovmand, som er søn af Rasmus Olesen Hovmand fra Kringelborg. Maren Michelsdatters tre børn fra tidligere ægteskab fik nu navnet Hovmand sammen med deres navn Rasmussen. Knud Rasmussen Hovmand og Maren Michelsdatter får 3 børn: Maren Hovmand Knudsdatter, født 1805, Rasmus Hovmand Knudsen, født den 25. april 1809 - døbt den 4. juni i Birket Kirke, og Jens Hovmand Knudsen, født i 1814. Maren Michelsdatter døde den 2.4 1850 og begravet den 8. april i Birket Kirke…...

Oluf Nielsen HovmandTekstboks: Tekstboks: Tekstboks: Tekstboks: Tekstboks: Tekstboks: Tekstboks: Tekstboks: Tekstboks: Tekstboks:

Sognerådsformand

1927-1964, Amtsrådet 1946-1962. Ridder af Dannebrog i 1952

Datter af Peder Hansen og Karen Emilie Rasmussen

 

Se Fejø Slægten

Bedsteforældre

Altertavle i Birket Kirke

4xtipoldeforældre

Hans Knudsen

Rasmussen

1889 - 1972

Agerspris

Helene Margrethe

Hansen

 1892 - 1976

Fejø

Knud Aage Knudsen

Agerspris

1929 - 1981

 

Gift 5.11 1955

 i Sandby Kirke

Annalise

Hansen

f. 28.2 1930

Ludvigshøj

 

Se Ludvigshøj

Slægten

Ingemann Knudsen

Agerspris

1927 -

Poul Knudsen

Agerspris

Død 10 mdr. gammel

Asta Knudsen

Agerspris

1919 - 1996

Jens Otto Knudsen

Agerspris

1917 - 1996

Sofus

Knudsen

1891 - 1964

Solgården

 

(Gift 1917)

 

Ottense Pedersen

1892 - 1982

Torrig

 

Sofus køber gården i 1917 af sin farbror Carl Julius

Tekstboks: Tekstboks: Tekstboks:

Oldeforældre

Tekstboks: Tekstboks:

Jens Frederik Knudsen Rasmussen

1845 - 1901

Solgården

Gift 1888

Inger Hansen

1850 - 1927

Agerspris

Datter af

Hans Rasmussen Møller &

Else Larsdatter, Agerspris

 

Se Erichsen Slægten

Carl Julius Knudsen

Rasmussen, Solgården

Født 1855

Niels Peder Knudsen

Rasmussen, Solgården

Født 1851

Ulrik Knud Knudsen

Rasmussen, Solgården

Født 4.8 1849

Marie Mathilde Knudsen

Rasmussen, Solgården

Født 1847

Tekstboks: Tekstboks: Tekstboks: Tekstboks: Tekstboks: Tekstboks: Tekstboks: Tekstboks: Tekstboks: Tekstboks:

Tipoldeforældre

3xtipoldeforældre

Tekstboks: Tekstboks:

Skovfoged

Oluf Nielsen Hovmand

Død 1773

Sildebjerggård

Mette

Abrahamsdatter

 

Gift i Birket  Kirke

6.11 1744

Rasmus Olsen Hovmand

Født 1747 - 16.3 1818

Kringelborg

Rasmus var gift 2 gange, anden gang i 1796 med Margrethe Sigvardsdatter.

I deres ægteskab var der fire børn:

Ole f. 1797, Maren, f. 1799, Sidsel, f. 1802 og  Niels, f. 1809

Mette Jensdatter

1740-1796

 

Mette var gift 3 gange, første gang med NN (ingen børn) og anden gang med Knud: 1 datter Birthe Knudsdatter, f. 1774

 

”Fredagen den 27. May  1796 blev Rasmus Hovmands hustru Mette Jensdatter af Lille Lindet begravet med ligprædiken, hun var 56 år gammel”.

Maren

Michelsdatter

1772-2.4 1850

Solgården

 

Datter af

Michel Nielsen Bønnekegaard

Knud Rasmussen

Hovmand

1780 - 3.8 1836

Kringelborg

Gift den 23. juni 1804 i

Birket Kirke

Rasmus

Hovmand Knudsen

25.4 1809 - 1867

Solgården

Bodil Olesdatter (Olsen)

 1819 - 1900

 

Gift 1843

Tekstboks: Tekstboks: Tekstboks:

Christen Rasmussen

Født 1803

Solgården

Maren Rasmusdatter

Født 1802

Solgården

Ole Rasmussen

Født 1800

Solgården

Maren Hovmand Knudsdatter

født 1805

Solgården

Rasmus Olesen, Solgården

1757 - 1804

 

Gift 1798

Karen Rasmusdatter

Født 1779

Lisbeth Rasmusdatter

Født 1774, Kringelborg

Niels Olesen Hovmand

Født 1746

Sildebjerggård

 

Niels Olesen Hovmand overtager fæstningen af Sildebjerggård efter sin far. Gift med Karen Pedersdatter.

Sildebjerggård

 

Se også   1. - 10 Generation  stamtræ 

     Sildebjerggård

Døbt

1. september 1780 i Birket Kirke

Tekstboks:

                                                                  Oluf Nielsen Hovmand         J.F. Knudsen    Hans Rasmussen Møller  

Tekstboks:

                                                       Oluf Nielsen Hovmand         J.F. Knudsen    Hans Rasmussen Møller          Oversigt

Kringelborg193919391949Kringelborg1962

Oversigt

Ludvigshøj

Slægten

1-10 generation

slægtstræ

Sidste

Nyt

Røde Links

1-5 generation

Solgården

1764-1988

Oluf Nielsen

Hovmand

Rasmus

Hovmand Knudsen

Bodil

Olesdatter

Jens Frederik

Knudsen

Michel

Nielsen

Maren

Michelsdatter

Røde Links

1-5 generation

Agerspris

1735-1998

Inger

Hansen

Erichsen

Slægtens anetræ

Lars

Erichsen

Else

Larsdatter

Birthe Sofie

Mortensdatter

Skafte

Slægten

Hans

Rasmussen Møller

Ladegårds

Slægtens anetræ

Røde Links

1-5 generation

Rasmus Nielsen

Ploug

Peder

Hansen

Karen Emilie

Rasmussen

Albrechtsen

Slægten

Blå Links

6. generation

Hans

Knudsen

Hans Knudsens

Aner

Margrethe Hansen

Margrethe Hansens aner

Sofus

Knudsen

Ottense

Pedersen

Grønne Links

7. generation

Jens Otto

Knudsen

Kytte

Frederiksen

Asta

Knudsen

Edmund

Jørgensen

Ingemann

Knudsen

Knud Aage

Knudsen

Lise

Hansen

Lilla Links

8-10. Generation

Fætre &

Kusiner

Lars H.

Knudsen

Marianne

Møller

Claus H. Knudsen

Per H.

Knudsen

Kim H.

Knudsen

Sorte Links

Diverse

Gårde

Huse

Gravstene

Kirker

Fæstebonden

Byggestil &

udstykning

Ludvigshøj

Slægten

Lindevang

Slægten