Tekstboks: Byggestil & UdstykningTekstboks: 		Oversigt

                                          Bønderne 1660 - 1740          Bønderne 1740 - 1788          Bønderne 1788 - 1850              Oversigt

Tekstboks:

Stjerneudskiftning

En anden form for udskiftning var stjerneudskiftningen. Dette fænomen forekom i mindre landsbyer, hvor landsbyen lå centralt placeret på landsbyjorden, og hvor jorden havde en ensartet kvalitet. Her kunne man med fordel lave en stjerneudskiftning, da jordens bonitet var ens. Det betød, at gårdene blev liggende i landsbyen, og at hver gård fik tildelt et langt kileformet markstykke. Set oppe fra strålede markerne i en stjerneformation ud fra landsbyen. Stjerneudskiftningen var populær hos bønderne, fordi den betød, at man kunne bevare det tætte landsbyfællesskab og den tryghed, det gav, og at ens jord lå i tilknytning til gården.

Firlænget gård:

Firlænget gård er en gård bestående af fire længer. Oftest en hovedbygning og tre staldbygninger liggende enten i et lukket kvadrat med en port, eller med en indkørsel til gårdspladsen i et af hjørnerne. Hovedbygningen er til menneskelig beboelse. Tidligere havde man ofte mødding på gårdspladsen.

Byggestilen stammer fra 1500-tallet, da ambitiøse bønder efterlignede herregårdene der af forsvarshensyn ofte var bygget firlængede.

Herover t.v. ses en typisk port rum,  sådan som de fleste gårde så ud i 1700 og 1800 tallet. Sådan må man gå ud fra at Agerspris så ud før gården blev bygget om i 1927. Eneste forskel er at man på Sydsjælland og Lolland Falster ikke fremhævede bindingsværket. Man havde en tradition om at der skulle kalkes inden pinse i hele landet.

Gårdene i Torrig og Birket blev ikke udstykket,  sådan som man gjorde det mange andre steder. Alle gårdene havde et langt smalt stykke, med bygningerne liggende tæt på vejen.

Nedenfor et billede af  stjerneudstykningen i Torrig

Tekstboks: 		Oversigt

                                          Bønderne 1660 - 1740          Bønderne 1740 - 1788          Bønderne 1788 - 1850              Oversigt

Oversigt

Ludvigshøj

Slægten

1-10 generation

slægtstræ

Sidste

Nyt

Røde Links

1-5 generation

Solgården

1764-1988

Oluf Nielsen

Hovmand

Rasmus

Hovmand Knudsen

Bodil

Olesdatter

Jens Frederik

Knudsen

Michel

Nielsen

Maren

Michelsdatter

Røde Links

1-5 generation

Agerspris

1735-1998

Inger

Hansen

Erichsen

Slægtens anetræ

Lars

Erichsen

Else

Larsdatter

Birthe Sofie

Mortensdatter

Skafte

Slægten

Hans

Rasmussen Møller

Ladegårds

Slægtens anetræ

Røde Links

1-5 generation

Rasmus Nielsen

Ploug

Peder

Hansen

Karen Emilie

Rasmussen

Albrechtsen

Slægten

Blå Links

6. generation

Hans

Knudsen

Hans Knudsens

Aner

Margrethe Hansen

Margrethe Hansens aner

Sofus

Knudsen

Ottense

Pedersen

Grønne Links

7. generation

Jens Otto

Knudsen

Kytte

Frederiksen

Asta

Knudsen

Edmund

Jørgensen

Ingemann

Knudsen

Knud Aage

Knudsen