Tekstboks: Hans Rasmussen MøllerTekstboks:

Gården er ved udskiftningen på 35 tønder land agerjord + 16 tønder land eng ved stranden + slotsbanken, desuden 3 tønder land skov og ligeledes 5 tønderland mose.  Ved udskiftningen i 1787 forbliver alle bygningerne i landsbyen. 

 

I 1864 fratog Juellinge som ejede gården de 16 tønderland ved det gamle voldsted, samt det lave areal på sydsiden. Godset byggede derpå en skovfogedbolig ved slotsbanken og overdrog engarealet til en ansat skovfoged. Samtidig blev alle gårdene frataget det skov som hørte til gårdene.

 

Hans Rasmussen Møller - ikke at forveksle med ham fra Agerspris - (1740 - 1784) er den første kendte fæster på Ladegård. Da han dør gifter enken Johanne Poulsdatter med Rasmus Jørgensen Møller. Hun dør i 1809, hvorefter Rasmus gifter sig med Johanne Jørgensdatter og de får 5 børn hvoraf Hans Rasmussen Møller kommer til Agerspris. Ladegård føres videre af Johanne Jørgensdatters yngste barn (af sit andet ægteskab med Anders Pedersen Stryhn) Rasmus Andersen Stryhn og Hans Rasmussen Møllers halvbror..... Se Ladegård Slægten

Ladegård - Matrikel nr. 7, Ravnsborgvej 26 - Ravnsby

Hans Rasmussen Møller bliver født i 22.juli 1820, som den yngste søn af Rasmus Jørgensen Møller og Johanne Jørgensdatter, Ladegård i Ravnsby.

 

Rasmus Jørgensen Møller var blevet fæster på Ladegård allerede i 1787, hvor han blev gift første gang med Inger Poulsdatter. I deres ægteskab var der ingen børn, men Inger Poulsdatter havde 3 børn med sin første mand Hans Rasmussen Møller (1740 - 1784 - begravet i Birket Kirke den 14.8). Børnene var: Maren Hansdatter (f. 1772), Ane Dorthe Hansdatter (f. 1774) og Rasmus Hansen  (f. 1777).

 

I 1809 dør Inger Poulsdatter og Rasmus Jørgensen Møller gifter sig igen med Johanne Jørgensdatter født i 1789. De får 6 børn: Inger Rasmusdatter (1810 - 1843), Jørgen Rasmussen Møller (f. 1813), Anders Rasmussen Møller (f. 1815), Jens Jørgensen Møller (1817 - 1825),  Hans Rasmussen Møller (22.7 1820 - 22.12 1889).

 

Det sidste barn, Ane Marie er kun knapt en måned,  da Rasmus Jørgensen Møller dør den 16/8 1824. Ane Marie var derfor ikke døbt og da moderen Johanne Jørgensdatter gifter sig allerede den 7. januar 1825 med Anders Pedersen Stryhn (1800 - 25.12 1867), får Ane Marie derfor efternavnet Andersdatter. Ane Marie dør inden hun er fyldt 1 år den 1/6 1825.

 

Johanne Jørgensdatter og Anders Pedersen Stryhn får to børn: Rasmus Andersen Stryhn, (16.10 1826 - 1898) og Anne Marie Andersdatter (28.3 1829 - 3.3 1899).

 

I 1849 bliver Hans Rasmussen Møller gift med enken efter Jens Pedersen Klinke på Agerspris i Torrig, Else Larsdatter. Hans Rasmussen Møller bliver fæster på Agerspris.

 

I 1860 dør Anders Pedersen Stryhn og hans ældste søn Rasmus Andersen Stryhn (10.6 1826 - 1898) bliver gift 3 gange, første gang med Karen Marie Jensdatter (gift 1857) og anden gang den 9.1 1863 med Anne Sofie Jensen (datter af Else Larsdatter og Jens Petersen Klinke, Agerspris) I deres ægteskab er der 3 børn: Lars Henrik Rasmussen Stryhn (26.12 1863), og to børn, der døde som spæd. Lars Henrik flyttede til Bornholm, hvor han blev gift. Hvad der er sket vides ikke, men Anne Sofie døde dagen efter,  at deres yngste barn var begravet den 20.3 1867. Rasmus Andersen Stryhn gifter sig den 29.11 1867 med  Anne Sofies lillesøster Ellen Christine Jensen (f. 22.8 1836) og  de får 5 børn:  Jens Peter Stryhn, Anders Christian Stryhn, Johanne Jensine Stryhn, Karen Marie Stryhn og Birthe Sofie Stryhn.

 

I 1898 dør Rasmus Andersen Stryhn og gården bliver nu bestyret af Hans Rasmussen for hans enke. Deres yngste datter Birthe Sofie Stryhn var ugift og hun overtog gården i 1920, men sælger gården til bestyreren Hans Rasmussen. Han sælger i 1922 gården videre til Marius Laursen, der ejede gården indtil Jørgen Hovmand køber Ladegård i 1965.

     Gårdfæster på Agerspris fra 1849-1888

22. juli 1820 - 22. december 1889

Tekstboks:

              Hans Rasmussen Møller            Hans Rasmussen Møllers Stamtræ          Else Larsdatter  

Tekstboks:

              Hans Rasmussen Møller            Hans Rasmussen Møllers Stamtræ          Else Larsdatter  

Oversigt

Ludvigshøj

Slægten

1-10 generation

slægtstræ

Sidste

Nyt

Røde Links

1-5 generation

Solgården

1764-1988

Oluf Nielsen

Hovmand

Rasmus

Hovmand Knudsen

Bodil

Olesdatter

Jens Frederik

Knudsen

Michel

Nielsen

Maren

Michelsdatter

Røde Links

1-5 generation

Agerspris

1735-1998

Inger

Hansen

Erichsen

Slægtens anetræ

Lars

Erichsen

Else

Larsdatter

Birthe Sofie

Mortensdatter

Skafte

Slægten

Hans

Rasmussen Møller

Ladegårds

Slægtens anetræ

Røde Links

1-5 generation

Rasmus Nielsen

Ploug

Peder

Hansen

Karen Emilie

Rasmussen

Albrechtsen

Slægten

Blå Links

6. generation

Hans

Knudsen

Hans Knudsens

Aner

Margrethe Hansen

Margrethe Hansens aner

Sofus

Knudsen

Ottense

Pedersen

Grønne Links

7. generation

Jens Otto

Knudsen

Kytte

Frederiksen

Asta

Knudsen

Edmund

Jørgensen

Ingemann

Knudsen

Knud Aage

Knudsen

Lise

Hansen