Tekstboks: Else Larsdatter

Else Larsdatter er født den 1.10 1813, som den ældste af Lars Erichsen og Birthe Sofie Mortensdatters 2 børn. Der er 9 års forskel på Erich Nakskov Hansen (f. 1822) og Else Larsdatter.   Da hendes far Lars Erichsen dør i 1831 er hun ikke gift og derfor fortsætter moderen Birthe Sofie fæstningen af Agerspris.

 

Men i 1834 bliver hun gift med en tjenestekarl på Agerspris, hvilket ikke var helt normalt på denne tid. Dette kan ses i folketællinger fra februar 1834. Da var Else Larsdatter omkring de 20 år. Samme år bliver hun nemlig trolovet med tjenestekarlen Jens Petersen Klinke, (f. 1803) fra Nordlunde,  den 7. september og gift den 27. i samme måned. Allerede den 19. november 1834 får de deres første af i alt syv børn, Anne Sofie Jensen.  Jens Pedersen Klinke viser sig imidlertid,  at være i familie med Else Larsdatter, idet hendes mor Birthe Sophie Mortensdatter og Jens Pedersen Klinke er fætter og kusine. Jens Pedersen Klinkes far Peder Hansen Klinke var sognefoged, lægdsmand og gårdmand i Nordlunde Sogn. Peder Hansen Klinke var først gift med Kirsten Larsdatter med hvem han fik 5 børn med. Da hun døde blev han gift med Anne Sophie Pedersdatter og de fik 4 børn, hvoraf den yngste var Jens Pedersen Klinke. Jens Pedersen Klinkes mormor Birthe Sophie Sigvardsdatter fik 7 børn, hvoraf Jens Pedersen Klinkes mor var nr. 6 Anna Sophie Pedersdatter (født 1772 i Vesterborg) og nr. 4 var  Morten Pedersen Skafte (Birthe Sophie Mortensdatters far) (se Jens Pedersen Klinkes anetræ længere nede på siden) 

 

I 1847 døde Jens Pedersen Klinke og Else fortsætter med at fæste Agerspris indtil hun i 1849 (5.10) bliver gift med Hans Rasmussen Møller, født den 22.7 1820.  Hans Rasmussen Møller stammede fra Ladegård i Ravnsby. De fik kun en datter Inger Hansen, født 8. november 1850. I 1863 blev den ældste af Inger Hansens halvsøstre Anne Sofie Jensen gift med Ingers  fars halvbroder Rasmus Andersen Stryhn.  Hans Rasmussen Møller overtog fæstningen af Agerspris og selvom mange frikøbte deres gårde i 1850`erne, skete det ikke i Agerspris` tilfælde. Men Hans Rasmussen Møller havde et par år før sin død, lavet en "undertægts kontrakt"  med Juellinge om at datteren Inger Hansen skulle overtage fæstningen efter sin død. Men allerede i 1889 og før Hans Rasmussen Møllers død, går Juellinge med at sælge gården til Inger Hansen. Den 2.2 1889 laves en købsaftale og blot 9 dage efter underskrives skødet den 11.2. Pris 22.000. Hans Rasmussen Møller dør den 22.12 1889, blot 9 dage efter at han nåede at blive morfar til Hans Knudsen Rasmussen.  Else Larsdatter døde den 26. september 1887 af ”alderdom” og begravet den 3. oktober 1887 i Birket Kirke. I denne forbindelse underskrives en undertægts aftale om at datteren skal overtage fæstningen af Agerpris hvis faderen skulle dø. Else Larsdatter blev 74 år, 11 måneder og 26 dage.

Det er formentlig Else Larsdatter der har skrevet det hæfte (fra 1831) om sin far, som ligger til grund for alle de oplysninger vi har om Lars Erichsen..

"Undertægts contrakten" som Hans Rasmussen Møller og sin datter Inger Hansen indgik i 1887 med Juellinge.

 

 

 

 

Tekstboks: Else Larsdatters stamtræTekstboks: Tekstboks: Tekstboks: :


Tekstboks:

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekstboks: Jens Pedersen Klinkes aner:Tekstboks: Tekstboks: Tekstboks: Tekstboks:

2xtipoldeforældre

Tekstboks: Tekstboks: Tekstboks: Tekstboks:

3xtipoldeforældre

Tekstboks: Tekstboks:

4xtipoldeforældre

Peder Hansen Klinke var sognefoged og lægdsmand i Nordlunde. Et lægd (i ældre kilder også stavet læg) var tidligere (indtil værnepligtsloven af 1869) en betegnelse for den mindste inddeling af Danmark i forbindelse med udskrivning til militærtjeneste.

Betegnelsen lægd (afledt af sammenlægning) har siden 1600-tallet været anvendt for det antal gårde, der i fællesskab skulle stille én soldat. Efter en kongelig forordning af 22. februar 1701 var Danmark inddelt i lægder af 20 tønder hartkorn, og ansvaret for soldaterudskrivninger pålagt godsejerne.

Ved forordning af 20. juni 1788 blev udskrivningsvæsenet for så vidt angår hæren i forbindelse med ophævelsen af stavnsbåndet ændret, og landet inddelt i 1656 lægder. Udskrivningen overgik fra godsejernes til kongens og statens embedsmænd. Udskrivningen skulle herefter ske på baggrund af folketallet i lægdet. På landet var et lægd normalt sammenfaldende et sogn, og fra 1843 i byerne identisk med en købstad.

Ved værnepligtsloven af 6. marts 1869 indførtes 6 udskrivningskredse i stedet for en amts inddeling med en ny nummerering af lægder inden for hver af disse kredse. Efter genforeningen i 1920 blev Sønderjylland det 7. udskrivningsdistrikt.

Tipoldeforældre

2xTipoldeforældre

Tekstboks: Tekstboks:

3xTipoldeforældre

I vores slægt har vi haft minimum 2 sognefogeder, nemlig Sofus Knudsen i Birket (billedet herunder) og Jørgen Jensen i Halsted. (Peder Hansen Klinke kan ikke betegnes for at være i vores slægt)

Erich Hansen

født i Nakskov

1708 - 30.6 1766

Gårdmand i Nøbbet

Abelone Larsdatter

9.7 1720 - 7.8 1796

Nøbbet

Datter af Laurs Tage, Kastager

Erich & Abelone fik 4 børn:

Lars Erichsen

født i Nøbbet

7. 4 1755 - 31.8 1831

Fæstebonde på Agerspris

 

gift første gang i 1797 med

Ingen børn i ægteskabet

 

Gift anden gang 1812 med

 

Se også Erichsen Slægten

Birthe Sofie Mortensdatter

født i Vesterborg

25.7 1792 - 29.1 1873

 

gift anden gang med Knud Rasmussen

gift 3. gang med Claus Christensen Vibolt

(ingen børn)

Erich Nakskov Hansen

født 1822

Agerspris.

Flytter med Birthe Sofie

til Nybølle

 

Else Larsdatter

1.10 1813 - 26.9 1887

Agerspris

 

Gift første gang med

Gift anden gang med

 

Hans Rasmussen Møller

født på Ladegård i Ravnsby

22.7 1820 - 22.12 1889

 

Fæster på Agerspris

1849 - 1889

Inger Hansen

født på Agerspris

8.11 1850 - 16.3 1927

Gårdejer 1901 - 1927 Agerspris

 

gift med

 

Jens Frederik

Knudsen Rasmussen

Jens Pedersen

Klinke

født i Nordlunde

1803 - 7.9 1847

 

Fæster på Agerspris

1834 - 1847

 

Jens Pedersen Klinke er fætter til Birthe Sophie

Birthe Sofie Mortensdatter

 

født i Vesterborg

25.7 1792 - 29.1 1873

 

gift anden gang med Knud Rasmussen

gift 3. gang med Claus Christensen Vibolt

(ingen børn)

Anne Sophie

Pedersdatter

1772 - 6.6 1831

(Døbt den 3.10 1772 i Vesterborg Kirke)

 

Begravet den 10.6 1831 i Nordlunde Kirke

Morten Pedersen

Skafte

1764 - 1803

 

fæstegårdmand i

Vesterborg

 

Morten Pedersen Skafte fik 7 børn hvoraf nr. 2 var Birthe Sophie

 

 Se Skafte-Slægten

Peder Jensen

Skafte

1729 - 1804

Skovhuse

 

Husbonde & gårdbeboer

 

Begravet den 28.3 1804 i Vesterborg Kirke

Birthe Sophie

Sigvardsdatter

1737 - 1784

 

Peder Jensen Skafte og Birthe Sophie Sigvardsdatter får 7 børn, hvoraf nr. 4 er Morten Pedersen Skafte og nr. 6 er Anne Sophie Pedersdatter

Lars

Erichsen

 

f. 1755 - 1831

 

Gårdfæster

Agerspris, Torrig

 

Gift første gang med Else Carlsdatter (hendes andet ægteskab - gift første gang med Rasmus Ploug

 

Se Ploug Slægten

Else

Larsdatter

1.10 1813-26.9 1887

Agerspris

 

Tipoldemor

Anne Sofie Jensen, 19.11 1834 - 21.3  1867

Ellen Kristine Jensen. f. 22.8 1838

Lars Jensen Klinke, f. 19.9 1838

Hans Jensen, f. 1840

Maren Johanne Jensen, f. 24.5 1841

Petrine Jensen, f. 15.8 1843

Marie Jensen, f. 1.10 1845

Jens Pedersen Klinke

født i Nordlunde

1803 - 7.9 1847

 

Fæster på Agerspris

1834 - 1847

Hans Erichsen -

f. 21.12 1749

Kirsten Erichsdatter -

f. 31.1 1752

Laurs Erichsen -

f. 18.4 1759

Else Carsdatter

født i Kragenæs

1746 - 1812

Agerspris

 

Gift første gang med Rasmus Ploug

Se Ploug Slægten

Ellen

Pedersdatter

1773 - 29.4 1855

 

Datter af Anna Rasmusdatter &  Peder Andersen Hjulmand, Vandmøllergården i Vesterborg

Peder Hansen

Klinke

10.8 1755 - 10.6 1838

Gårdmand, lægdsmand Sognefoged i Nordlunde

 

Peder Hansen Klinke

blev først gift med Kirsten  Larsdatter med hvem han havde 5 børn med.

 

Se også   1. - 10 Generation  stamtræ 

1. oktober 1813 - 26. september 1887

     Torrig - Agerspris

Tekstboks:

              Hans Rasmussen Møller           Else Larsdatter        Lars Erichsen             Birthe Sofie Mortensdatter    

Tekstboks:

              Hans Rasmussen Møller           Else Larsdatter        Lars Erichsen             Birthe Sofie Mortensdatter    

Oversigt

Ludvigshøj

Slægten

1-10 generation

slægtstræ

Sidste

Nyt

Røde Links

1-5 generation

Solgården

1764-1988

Oluf Nielsen

Hovmand

Rasmus

Hovmand Knudsen

Bodil

Olesdatter

Jens Frederik

Knudsen

Michel

Nielsen

Maren

Michelsdatter

Røde Links

1-5 generation

Agerspris

1735-1998

Inger

Hansen

Erichsen

Slægtens anetræ

Lars

Erichsen

Else

Larsdatter

Birthe Sofie

Mortensdatter

Skafte

Slægten

Hans

Rasmussen Møller

Ladegårds

Slægtens anetræ

Røde Links

1-5 generation

Rasmus Nielsen

Ploug

Peder

Hansen

Karen Emilie

Rasmussen

Albrechtsen

Slægten

Blå Links

6. generation

Hans

Knudsen

Hans Knudsens

Aner

Margrethe Hansen

Margrethe Hansens aner

Sofus

Knudsen

Ottense

Pedersen

Grønne Links

7. generation

Jens Otto

Knudsen

Kytte

Frederiksen

Asta

Knudsen

Edmund

Jørgensen

Ingemann

Knudsen

Knud Aage

Knudsen

Lise

Hansen

Lilla Links

8-10. Generation

Fætre &

Kusiner

Lars H.

Knudsen

Marianne

Møller

Claus H. Knudsen

Per H.

Knudsen

Kim H.

Knudsen

Sorte Links

Diverse

Gårde

Huse

Gravstene

Kirker

Fæstebonden

Byggestil &

udstykning

Ludvigshøj

Slægten

Lindevang

Slægten