Tekstboks: Niels Tokesen PeckTekstboks: Tekstboks:

22xTipoldeforældre

Tekstboks: Tekstboks:

22xTipoldeforældre

21xTipoldeforældre

Tekstboks: Tekstboks: Tekstboks: Tekstboks:

23xTipoldeforældre

Tekstboks: Tekstboks:

23xTipoldeforældre

Tekstboks: Tekstboks:

24xTipoldeforældre

Tekstboks: Tekstboks:

26xTipoldeforældre

Tekstboks: Tekstboks:

25xTipoldeforældre

Tekstboks: Tekstboks:

27xTipoldeforældre

Tekstboks:

28xTipoldeforældre

Tekstboks: Tekstboks:

25xTipoldeforældre

Tekstboks: Tekstboks:

24xTipoldeforældre

Tekstboks: Tekstboks:

25xTipoldeforældre

Tekstboks: Ebbe Skjalm Hvide blev født omkring 1085, som søn af Skjalm Hvide og Signe Asbjørnsdatter. Ebbe Skjalm Hvide blev også kaldt Skjalmsøn var Høvedsmand på Sjælland og fra 1146 også over Roskilde og var godsejer af Knardrup ved Ganløse og gift med først Gyde og siden med Ragnild, med hvem han fik 3 børn, deriblandt Sune Ebbesen. 
Lige under den nuværende Knardrupgård, ligger resterne af Knardrup kloster. Oprindelig lå herregården Knardrup som først Ebbe var godsejer af. Hans søn Sune Ebbesen, overtog Knardrup efter sin far og han var far til de kendte Sunesønner, af hvilke Andreas efterfulgte Absalon som ærkebiskop i Lund, medens Ebbe Sunesen (d. 1208) fik Knardrup. Dennes datter Benedikte blev gift med den svenske konge Sverker II. Dette førte ham ind i svenske tronstridigheder, og han faldt sammen med sin broder Laurens i slaget ved Lena. På Knardrup fulgtes han af sønnen Peder Ebbesen (d. 1256). Dennes sønner Torben og Peder var de sidste af slægten på Knardrup.
Ebbe Skjalm Hvide var knyttet til Svend Grathe i striden mellem Svend, Knud og Valdemar Med hustruen Rgnild fik han tre børn: Gythe Ebbesdatter (eller Gyde), Margrethe Ebbesdatter, Toke Ebbesen og Sune Ebbesen. Han døde i 1151, før Valdemars valg til enekonge. Ebbe Skjalm Hvide var ud af den berømte Hvide slægt, som tæller bl.a. Absalon, ærkebiskoppen, der grundlagde København og Esbern Snarre som var ridder og grundlagde Kalundborg. Absalon og Esbern Snarre var Ebbe Skjalm Hvides fætre….
Ebbe Skjalm Hvide var medstifter af Sorø Kloster og bygherre til Bjernede kirke, Sjællands eneste rundkirke. Over den romanske indgangsdør står på latin: "Ebbe Skjalmsen og hans hustru Ragnhild byggede her en kirke”, som senere hans søn Sune Ebbesen rejste af sten til ære for Gud, Sankta Maria og Sankt Laurentius". Trækirken var formentlig fra begyndelsen af 1100-tallet og blev snart erstattet med en runde stenbygning, vi ser i dag. 
Ebbe Skjalm Hvide

Knardrup ligger i Nordsjælland og er en lille landsby i Egedal Kommune, Region Hovedstaden. De ca. 70 huse er lokaliseret mellem landsbyen Ganløse og Frederikssundsvej, sekundærrute 211. Knardrup grænser op til Flyvestation Værløse. Tidligere hørte byen til den nu nedlagte Stenløse Kommune.

I Vikingetiden var Knardrup en større havneby, da der gik en flod ud til Roskilde Fjord. Denne flod er sidenhen udtørret.

Til højre Skjalm Hvides våbenskjold…..

Bjernede Rundkirke er Sjællands eneste rundkirke…..

Tekstboks:

Trelleborg

 

 Tilbage til NN Nielsdatter aner

 

Nævnes i DAA i 1888 at være datter til

Niels Tokesen Peck.

Dette er dog rettet i 1917

 

NN Nielsdatter Peck

f. omkring 1250

 

Gift med Niels Laendi i ca. 1230:

 

I deres ægteskab var der flg. børn:

 

Margrethe Nielsdatter Laendi Kaas

Elne Nielsdatter Laendi Kaas

Jens Nielsen til Od

Jens Kaas

Christian Kaas Spare, sognepræst i Hardyssel

Høvding

Palling Tokesen

945 - 13.11 1002

 

Se Danemordet

Gunhild Haraldsdatter

965 - 13.11 1002

Toke Trylle

f. i England i 975

 

Døde ca. 1034

 

Efter Danemordet i 1002 sluttede Palling Tokesens 27-årig søn Toke sig til Svend Tveskæg i Trelleborg og blev kongens mand. Senere var han med på tugter til England…..

Ingeborg Ottarsdatter

 

I deres ægteskab var der en søn:

 

Skalm Tokesen Hvide

 

Ingeborg Ottarsdatters forældre menes at være Jarl af Gotland i Sverige Ottar Jarl av Goutland og Aelfled Aldredsdottar

Signe Asbjørnsdatter

f. ca. 1050

 

I deres ægteskab var der flg. børn:

 

Sune Skalmsen Hvide

Asser Rig

Cecilie Skalmsdatter Hvide

Ebbe Skalmsen Hvide

Toke Skalmsen Hvide

 

Høvding på Rygen

Skalm Tokesen Hvide

f. 1034 i Fjenneslev

 

Begravet Fjennested Kirke i 1113

Høvelsmand

Ebbe Skalmsen Hvide

f. 1085. døde 1151 i Sorø

Raghild

f. 1120

 

Gyde Margrethe

Ebbesdatter Hvide

Sune Ebbesen Hvide

Toke Ebbesøn

NN

 

Hustru kendes ikke, men der skal være flg. børn:

 

Stig Tokesen Galen

Toke Ebbesøn

f. 1145 -

Adelheid von Orlammünde

Greve

Erwin 2. Ernestsön:

Død 11.11 1192

 

 

Rektor ved Ohrdruf, Greve af Thüringen i 1167 (død den 11.11 1192) Gift med Adelheid von Orlammünde I deres ægteskab var der flg. børn: Lambert II. og Engelbreckt von Greichen.

Greve

Engelbreckt von Greichen:

 

Født i 1172 og døde i 1208 i Gotland i Sverige.

NN Esbensdatter Hvide

 

Søster til Toke Ebbesøn

f. 11.45

Stig Tokesen Galen

f. ca. 1175

 

Gift ca. 1225

NN

Hustru kendes ikke men der skal være flg. børn:

 

Juris Stigsen Galen

Christina Stigsdatter Galen

Jens Laendi Kaas

f. ca. 1210

NN Engelbrecktsdatter

 

 

Søn af Greve Engelbreckt von Gleichen (1172-1208) og NN Ebbesdatter

Jens Gunnisøn

f. ca. 1200

Margrethe Stigsdatter

Galen

f. ca. 1200

 

I deres ægteskab var der 1 datter:

 

Christian Jensdatter Galen

Christina Jensdatter Galen

f. ca. 1220 -

 

I deres ægteskab var der flg. børn:

 

Jacob Nielsen, f. 1240

Stig Nielsen, f. 1243

Peder Hoseøl, f. 1245

Anders Nielsen, f. 1247

NN Nielsdatter Peck, f. 1250

Jens Nielsen, f. 1252

Christian Laendi Kaas

1235 - 1310

Niels Tokesen Peck

Niels Laendi Kaas

til Troldrup

f. ca. 1260 - omkr. 1314

· Nævnes 1292, var 1296 Ridder, stiftede 1300 et Alter i Ribe Domkirke, udsatte sit gods for sin Broders Fængsel, skulle 1304 med flere påligne skat i Ribe Stift, beseglede 1307 Hertug Christoffers Forlehning med Sønderhalland,

     Marianne Møllers aner

Tekstboks: 								|

                                                        Lars Hovmand Knudsen             |    Marianne Møllers aner |       

Tekstboks:

                                                        Lars Hovmand Knudsen             |    Marianne Møllers aner |       

Oversigt

Ludvigshøj

Slægten

1-10 generation

slægtstræ

Sidste

Nyt

Røde Links

1-5 generation

Solgården

1764-1988

Oluf Nielsen

Hovmand

Rasmus

Hovmand Knudsen

Bodil

Olesdatter

Jens Frederik

Knudsen

Michel

Nielsen

Maren

Michelsdatter

Røde Links

1-5 generation

Agerspris

1735-1998

Inger

Hansen

Erichsen

Slægtens anetræ

Lars

Erichsen

Else

Larsdatter

Birthe Sofie

Mortensdatter

Skafte

Slægten

Hans

Rasmussen Møller

Ladegårds

Slægtens anetræ

Røde Links

1-5 generation

Rasmus Nielsen

Ploug

Peder

Hansen

Karen Emilie

Rasmussen

Albrechtsen

Slægten

Blå Links

6. generation

Hans

Knudsen

Hans Knudsens

Aner

Margrethe Hansen

Margrethe Hansens aner

Sofus

Knudsen

Ottense

Pedersen

Grønne Links

7. generation

Jens Otto

Knudsen

Kytte

Frederiksen

Asta

Knudsen

Edmund

Jørgensen

Ingemann

Knudsen

Knud Aage

Knudsen

Lise

Hansen

Lilla Links

8-10. Generation

Fætre &

Kusiner

Lars H.

Knudsen

Marianne

Møller

Claus H. Knudsen

Per H.

Knudsen

Kim H.

Knudsen

Marianne Møllers

aner    

Bedsteforældre

Elly Maries slægt

2xtipoldeforædre

Fibiger & Sibbern

6xtipoldeforældre

Riber/Trellund slægten

9xtipoldeforældre

Wandal Slægten

10xtipoldeforældre

Bager & Borchardsen slægten

11xtipoldeforældre

Bager Slægten fra Fyn

13xtipoldeforældre

Bang Slægten fra Fyn

14xtipoldeforældre

Galskyt slægten

24xtipoldeforældre

Greve von Gleichen

24xtipoldeforældre

Hvide Slægten

26xtipoldeforældre

Ebbe Skalmsen Hvide

32xtipoldeforældre

Gorm den Gamle

Kongerækken &

”Danemordet”

Tipoldeforældre

Poul Rasmus Larsens slægt