Tekstboks: Gårde

Efter alfabetisk rækkefølge:

Ludvigshøj, Sandby

Ludvigshøj: Beliggende i Tårs, ti km nord for Nakskov. 62 tønderland. Hans Valdemar Hansen købte gården i 1917 og var i familiens eje til 1988, da sønnen Hans Christen Marcus Hansen solgte gården til ejeren af Mariendal.

Agerspris: I familien "Knudsens" eje i 201 år. Lars Erichsens (3. generation) fæstede gården fra 1797 - 1831. 10. generations 4xtip oldefar. Beliggende i Torrig. Arial: 49,5 tønderland, hartkorn 2 sk. - 1/2 alp. Tidligere fæstegård under Halsted Kloster. Frikøbt i 1888. Solgt til anden side i 1998. 

Bønnekegård: Michel Nielsens gård - 2. generation. Fæster fra 1768 - 1830. 10. generations 5xtip oldefar. Beliggende i Lindet. Tidligere fæstegård under Pederstrup Gods. Areal: 34 tønderland og 5 tønderland skov. Gården var i familien Nielsen eje i 1768 - 1899.

Sildebjerggård: Oluf Nielsen Hovmands gård - 1. generation. Fæster fra 1753 - 1773. 10. generations 6xtip oldefar. Gården er på 43 tønderland. Beliggende i Lindet. Oluf er farfar til Knud Rasmussen Hovmand, der er fæster på Solgården fra 1804 - 1836....

Kringelborg: Rasmus Olesen Hovmands gård - 2. generation.  Beliggende i Lindet. Fæster fra ca. 1773. 10. generations 5xtip oldefar. Gården er på 45 tønderland. Rasmus Olesen Hovmands søn Knud Rasmussen Hovmand gifter sig med Maren Mickelsdatter og bliver fæster på Solgården i 1804.

Bjernæs 36, Holeby: Keld Hansens gård (Jais Hovmand Hansens morfar) er på 17 tønderland, som han købte i 1958. Gården har været hans mors fødehjem. Gården er forpagtet ud til en nabogård i 2008.  Vedrørende Holeby Slægten.

Mariendal: Beliggende i Tårs. Hans Peter Hansens gård fra Ludvigshøj slægten. 72 tønderland, men oprindelig på 101 tønderland. Da Hans Peter Hansen solgte gården til sin ældste Frederik søn, fik den yngste søn Hans Valdemar Hansen på Ludvigshøj 29 tønder-land.

Kiettemosegård: Richard Svejdals gård (Ludvigshøj-slægten) i Pedersborg ikke så langt fra Sorø, Købte gården i 1958. Gården havde 35 tønderland, men jorden var meget stenet og derfor solgtes gården hurtigt igen. Verørende Lud-vigshøj slægten

Solgården: I familiens eje i 190 år. Maren Michelsen & Knud Rasmussens gård - 3. generation. Fæster fra 1804 - 1843.  10. generations 4xtip olde´-forældre. Beliggende i Torrig. I 1917 overtog deres oldebarn Sofus Knudsen gården. Areal: 45,5 tønderland, 6 td hartkorn og 1 skp. Tidligere fæstegård under Halsted Kloster. Frikøbt i 1873 af Bodil Olesdatter....

Stenstrup Gård: Slægtsgård  beliggende ca. 10 km nordøst for Hobro. Christen & Karen Marie Sørensen overtog hendes forældres fødehjem omkring 1890. Gården lå tæt på den jyske hede og var på ca. 40 tønderland. Vedrørende Ludvigshøj Slæg-ten........

Agerspris, Torrig

Bjernæs, Holeby

Bønnekegård, Lindet

Kiettemosegård, Pedersborg

Ludvigshøj, Sandby

Mariendal, Sandby

Sildebjerggård, Lindet

Solgården, Torrig

Stenstrupgård, Stenstrup

Kringelborg, Lindet

Disse gårde har været i slægtens eje

Tekstboks:

              Gårde    -    Huse    -    Kirker   -   Gravsten     -      Biler    -       Birket Sogn      -      Seværdigheder på LF     -   

Tekstboks:

              Gårde    -    Huse    -    Kirker   -   Gravsten     -      Biler    -       Birket Sogn      -      Seværdigheder på LF     -   

Oversigt

Ludvigshøj

Slægten

1-10 generation

slægtstræ

Sidste

Nyt

Røde Links

1-5 generation

Solgården

1764-1988

Oluf Nielsen

Hovmand

Rasmus

Hovmand Knudsen

Bodil

Olesdatter

Jens Frederik

Knudsen

Michel

Nielsen

Maren

Michelsdatter

Røde Links

1-5 generation

Agerspris

1735-1998

Inger

Hansen

Erichsen

Slægtens anetræ

Lars

Erichsen

Else

Larsdatter

Birthe Sofie

Mortensdatter

Skafte

Slægten

Hans

Rasmussen Møller

Ladegårds

Slægtens anetræ

Røde Links

1-5 generation

Rasmus Nielsen

Ploug

Peder

Hansen

Karen Emilie

Rasmussen

Albrechtsen

Slægten

Blå Links

6. generation

Hans

Knudsen

Hans Knudsens

Aner

Margrethe Hansen

Margrethe Hansens aner

Sofus

Knudsen

Ottense

Pedersen

Grønne Links

7. generation

Jens Otto

Knudsen

Kytte

Frederiksen

Asta

Knudsen

Edmund

Jørgensen

Ingemann

Knudsen

Knud Aage

Knudsen

Lise

Hansen

Lilla Links

8-10. Generation

Fætre &

Kusiner

Lars H.

Knudsen

Marianne

Møller

Claus H. Knudsen

Per H.

Knudsen

Kim H.

Knudsen

Sorte Links

Diverse

Gårde

Huse

Gravstene

Kirker

Fæstebonden

Byggestil &

udstykning

Ludvigshøj

Slægten

Lindevang

Slægten