Tekstboks:

Kütte Frederiksen & Jens Otto Knudsen           Christian Hansen Skottes aner         Marie Jeppesens aner       Sidste Nyt          Oversigt

Dyhring SlægtenTekstboks: Tekstboks: Tekstboks:

2xTipoldeforældre

Tekstboks: Tekstboks:

2xTipoldeforældre

3xTipoldeforældre

Tekstboks: Tekstboks:

Husmand & daglejer

Christen

Christensen

1777-20.4 1817

 

Ullerslev

Margrethe

Hansdatter

Fødselstidspunkt & sted kendes ikke

 

I deres ægteskab var der

1 datter: Else

 

 

 

 

 

 

 

Klavs Vibolt FrederiksenTekstboks: Tekstboks:

Tipoldeforældre

 

Frederik

Olsen

f. 26.10 1822

(døbt den 15.12 1822)

 

Til-/kaldenavn:

Dyhring

 

Gift den 18. maj 1850

i Utterslev Kirke

 

Forlovere var gårdejer Hans Schou, hvor Frederik var tjenestekarl, og indsidder Rasmus Christensen, Tjørneby

 

Frederik Olsen udlagt til barnefadder til Frida f. den 9.4 1850.

 

Kirsten

Jørgensdatter

f. 2.6 1820 i Utterslev

(døbt den 11.6 1820)

 

I deres ægteskab var der flg. børn:

 

Frida Frederiksen, f. 1850

Hans Christian Frederiksen, f. 1852

Jens Rasmussen Frederiksen

Anne Johanne Frederiksen, f. 1857

 

 

 

Else

Rasmusdatter

f. 1798

 

Else var plejedatter af husmand m. jord Hans Jørgensen og Else Hansdatter, Utterslev.

 

Else blev ikke gift og havde ved FT 1845 yderligere en datter Maren Johanne Nielsdatter, og levede som inderste og daglejer

Jørgen

Rasmussen

Kastager

 

Udlagt til barnefadder til Kirsten Jørgensdatter 2.6 1820

 

Parret var ikke gift

 

 

Til-/kaldenavn
Væver

 

Forældrene

kendes ikke

Husmand og jordbruger

Ole

Larsen

f. 11. maj 1802 i Nordlunde

 

Gift den 6.7 1822 i Halsted Kirke

 

Udlagt til Barnefadder den 23.3 1821 til Christian Olsen

 

Til-/kaldenavn:

Dyhring

 

Ole & Maren flyttede flere gange, første gang fra Nordlunde til Vindeby i 1855, i 1858 til Horslunde og i 1865 til Løjtofte, senere til Orehave,  hvor de boede da de døde. Ole er nævnt som gårdmand i fæsteprotokollen for Pederstrup & Skelstofte Godser

 

 

Ole døde  naturligt af alderdom, 78 år gammel den 2. oktober 1880, hvor han var enkemand og aftægts parcellist.

Ole begravet den  8. oktober 1880.

Maren Kirstine

Christensdatter

f. 14. marts 1801 i Halsted

 

I deres ægteskab var der flg. børn:

 

Christian Olsen, f. 1821

Frederik Olsen, f. 1822

Bodil Kirstine, f. 1824

Carl Olsen, f. 1830-1830

Mads Olsen, f. 1832

Ane Margrethe, f. 1835

Trine, f. 1836

Caroline, f. 1839

 

 

Maren døde  af brystbetændelse den

26. marts 1871 i Horslunde

Tekstboks: Tekstboks:

3xTipoldeforældre

Husmand m. jord

Lars

Andersen

f. 1767 i Nordlunde

 

Til-/Kaldenavn:

Dyhring

 

 

 

 

 

Karen

Hansdatter

f. 1770 - 15.8 1854

 

I deres ægteskab var der flg. børn:

 

Morten Larsen, f. 1795

Hans Larsen, f. 1798

Peder Larsen, f. 1799

Ole Larsen, f. 1802

Anders Larsen, f. 1806

Ane Dorthea, f. 1809

Christian Larsen, f. 1811

 

Forældrene

kendes ikke

Tekstboks: Tekstboks:

Gårdmand

Anders Mortensen

Dyhring

1737 - 1807

Øster Nordlunde

 

Gift første gang med Else Johanne Thomasdatter (1731-1765)  den 14.11 1761 -

 

Gift anden gang med Dorthe Pedersdatter

 

 

Gift tredje gang med Ane Nielsdatter (1757-1837) mellem 1785-87 - 3 børn: Dorthe Malene Mortensdatter, f. 1787, Ane Marie Mortensdatter, f. 1793 Morten Andersen Dyhring, 1795-1809

 

Morten døde den 20. juni 1807, 70 år gammel og begravet i Nordlunde den 24. juni i Nordlunde Kirke.

Dorthe

Pedersdatter

1731-1785

 

Forlovet den 24.10 1765  - gift den 8. marts 1766 i Nordlunde Kirke

 

I deres ægteskab var der flg. børn:

 

Jens Andersen Dyhring, f. 1766-1766

Lars Andersen, f. 1767

Peder Andersen, f. 1770

 

Dorthe døde i 1785, 54 år gammel

Begravet i Avnede Kirke i juni 1785

 

 

Forældre kendes ikke

 

 

 

 

 

 

 

4xTipoldeforældre

Tekstboks: Tekstboks:

Gårdmand

Morten

Dyhring

f. ca. 1711

Nordlunde

 

Morten døde den 15. august 1775, 64 år gammel og begravet i Nordlunde Kirke den 21.8

NN

Død i 1767

 

Ægtefælde kendes ikke,

men der var en søn:

Anders Mortensen Dyhring, f. 1737

4xTipoldeforældre

Der ligger ingen kirke i Ullerslev, så Avnede Kirke er det nærmeste…..

Sognepræst Johan Jørgen-sen Rasch (1634-1684) i Avnede Kirke (og Halsted Kirke - senere provst i begge kirker….

Nordlunde Kirke er bygget omkring 1250. Der synes aldrig i hverken oldtid eller i historisk tid have ligget en større bebyggelse. Det kunne tyde på, at kirken er bygget på et gammelt helligsted for frugtbarsguden Njord. Man har så valgt at bygge kirken på et allerede eksisterende helligsted. Kirken har oprindeligt hørt under Vesterborg

Ullerslev (Avnede Sogn

Vibolt Slægten             Christian Hansen Skottes aner         Marie Jeppesens aner       Krag Slægten              Clausholm Slægten             Dyhring Slægten

Tekstboks: Tekstboks:

Christianshavn Straffeanstalt blev fra 1790 kaldt for  Tugt-, Rasp- og Forbedringshuset.

Møn Tugthus i Stege, hvor Frederik Dyhring fik  en dom på 6 års tugthus. Møns Tugt– og forbedringshus var tidligere kendt for at huse en dansk kvinde, der blev dømt i 1767 for at hævde at hun var en dansk prinsesse.

 

 

Til artiklen

yderst til venstre

Tekstboks:

Christianshavns Tugthus startede som tugt og børnehuset, men blev et egentlig fængsel i 1790.

 

Niels Heidenreich sad der fra 1803—1840 for at være den der brød ind i Det Kongelige Kunstkammer i 1802 og stjal guldhornene, som han smeltede om i sit køkken.

 

Fra 1870 fik det navnet Christianshavns Straffe-anstalt, bedre kendt som Kvindefængslet på Chri-stianshavn….

 

Herunder Ole Worms tegning af det største guldhorn fra 1641.

Dom afsagt 18. Februar 1842

 

Ifølge aktionsordre af 26.  september 1841 tiltales under nærværende sag:

 

1. Frederik Olsen Dyhring - for Indbrud og Tyveri

 

Efter dom afsagt ved Grevskabet Christianssædes Ekstra Ret den 7. oktober 1841 var Frederik Olsen Dyhring for begået tyveri tilkendt straf af 3 gange 5 dages fængsel på vand og brød. Afsoningen af de 2/3 af straffen var tilendebragt den 10. november om aftenen. De med dette tyveri nærmere forbundne omstændigheder have været følgende:

 

Da han blev løsladt og kom han forbi Hans Peter Marcussens gård på vej hjem til sine forældre,  udtænkte han en  plan, nemlig at lave et indbrud.  Den næste aften overvågede han gården og ventede til lyset var slukket i sovekammeret, hvorefter han brød ind gennem malkestuen og videre ind til pigekammeret, hvor han stjal 2 rigsdaler, 2 mark og 8 skilling fra tjenestepigen Dorthe Margrethe Hansdatter. Han gik videre ind i storstuen og fra en chatol stjal han 3 mark. Han stjal også 4 pund sukker til 4 skilling. Derefter åbnede han et vindue til sovekammeret hvor ægteparret sov og rakte armen ind og tog omkring 40 rigsdaler fra vindueskarmen.  Frederik Olsen Dyhring blev idømt for den sidste forseelse i alt 6 år tugthus arbejde i Møns Tugt– og forbedringshus. Han blev også dømt til at betale sagens omkostninger med 6 rigsdaler sølv og halvdelen af Procurator Bonnezens salær.

 

Frederik overflyttes til Christianshavns straffeanstalt omkring april 1842. Overflytningen foregår med skib. Det oplyses at hans straf udløber 13. marts 1848 (Møns tugt- og forbedringshus, kopi-bog over afgåede breve 1834-51) Frederik blev i 1850 gift og fik 4 børn deriblandt Jens Rasmussen Frederiksen. Han holdt sig på den rigtige side af stien efter sin dom og blev ikke siden sigtet eller dømt for noget. Han var tjenestekarl hos Hans Schou i Utterslev i 1850, da han blev gift med Kirsten.

 

2. Christian Olsen Dyhring - Tyveri og Hæleri

 

Christian Olsen Dyhring blev dømt 8 måneders tugthus arbejde, men der var også en tillægsstraf for et tidligere indbrud i 1839 og under afsoningen af dommen planlægger han sammen med en medfange en række indbrud, når han slipper ud.

 

3. Maren Kirstine Christensdatter -

for at have afgivet usandfærdige forklaringer under retssagen:

 

Maren Kirstine Christensdatter bør hensættes i fængsel på vand og brød den førstnævnte i 3 gange 5 dage.  Maren Kirstine Christensdatter søger om eftergivelse af sin straf, men det afslås at give denne eftergivelse. (ifølge ekstrarets-dokument fra sagen). Skulle betale Bonnezens salær med 1/5 del.

 

Yderligere to kvinder blev dømt i sagen: Sidsel Poulsdatter  bør hensættes i fængsel på vand og brød  i 5 gange 5 dage. Anne Nielsdatter bør hensættes i fængsel på sædvanlig fangekost i 60 dage. De sidste to kvinder blev dømt for hæleri og for at afgive falske vidneforklaring. De ankede til højestret,

 

 

Se den lange rapport/historie på www.alda.dk

Den uægte

prinsesse

 

Anna Sophie Magdalene Frederikke Ulrikke, død 22.1.1805, begravet i Stege, foregiven prinses-se. Hun hævdede 1767, understøttet af en norsk student Kirchhof som hun levede sammen med og med hvem hun var kommet til Kbh. 1761, at hun var datter af kong Christian VI og dronningens søster, enkefyrstinde Sophie Caroline af Ostfriesland. Der blev 1769 nedsat en kommission, blandt hvis medlemmer Henrik Stampe var, til at undersøge sagen; det viste sig at den foregivne prinsesse havde været skøge i Amsterdam og senere havde været under behandling for venerisk sygdom i Oldenburg. Hun blev dømt til at hensættes i Møns tugthus på livstid.

 

Ved indsættelsen anføres dog at hun er indsat på "ungewis" tid. 1773 tillagdes der hende 40 rdl. af den kgl. partikulærkasse til bedre pleje hvilket 1783 forhøjedes til 100 rdl. årlig. Samtidig befaledes at hun skulle behandles "paa en Friheden nær kommende Maade". Da hun døde benævntes hun som Frøken og ikke  som de andre i indsatte som "Tugthuslem".

 

Hendes alder opgives forskellig; hvis hun som i kirkebogen anført var 74 år gammel da hun døde kan hun ikke have været datter af Christian VI og enkefyrstinden da denne først kom her til landet 1735……

 

Kilde:

Dansk Biografisk Leksikon

Frederik Olsen Dyhring

Uddrag fra retsprotokollen

 

Frederik Olsen Dyhring var næstældste søn af husmand og daglejer Ole Larsen Dyhring og Maren Kirstine Christensdatter. De fik 9 børn, hvoraf de to døde.

 

Frederik Olsen Dyhring var mellem 19 og 20 år gammel,  født i Hvilehusene Halsted Sogn af forældrene Ole Larsen Dyhring og Maren Kirstine Christensdatter. Han var døbt i Halsted og konfirmeret i Horslunde Kirke. I en alder af 3 a 4 år flyttede han med forældrene fra Halsted til Nordlunde Sogn og forblev i fædrenes hus til sin konfirmation. Hans første tjeneste var på Sæbyholm Halsted Sogn som dreng i et ½ år, derefter tjente han hos Morten Poulsen i Halsted ½ år, hos Rasmus Heie i Øster Nordlunde i 1 år, for Bager Lem i Nakskov i et ½ år, ½ år hjemme hos forældrene i Nordlunde, ½ år hos Clausen på Riddersborg ved Nakskov, ½ år hos Hans Marcussen i Westerborg, hvis tjeneste han forlod første maj 1841, da han tog tjeneste hos Erik Bringe i Nøbbølle hos hvem han var til 1. November  det år,  til hvilken tid han skulle være trådt i tjeneste hos Lars Smed i Windebye men da han imidlertid kom under afhøring af en idømt vand og brødsstraf, så var han kun i Windebye et par dage.

 

Ved Grevskabet Christianssædes ekstra-retsdom af 7. oktober 1841 blev han,  for begået tyveri, idømt til fængsel på vand og brød i 3 gange 5 dage, hvilken straf han nu har afsonet, men med denne undtagelse har han ej forhen været tiltalt eller straffet for nogen forbrydelse, og ej heller gjort sig skyldig i nogen sådan. Han er ugift og har ingen børn, erklærer sig til den lutherske religion, er reserve under M.A. 69 Lægd Nr. 5, men har endnu ikke været udskreven til militær tjeneste. Han er middel af vækst  og bygning, har lyst hår lyseblå øjne, et lille ar ovenpå venstre tommelfinger, men i øvrigt uden særkende.

 

Den 16. november 1841 starter et forhør under Christianssæde birks politiret i anledning af en anmeldelse om tyveri. Forhøret finder i første omgang sted hos gårdmand Hans Peter Marcussen i Vesterborg, som også er den, der er blevet bestjålet.

 

”Hans Peter spiste sin aftensmad, og omkring ved otte-tiden lagde han de penge, han havde tjent i Nakskov (8 stk. 5 rigsbankdaler sedler), i vinduet ud til haven (mod nord) og en almanak ovenpå. Konen, karlen og pigen var vist nok til stede, da dette blev gjort”. Om morgenen blev det opdaget, at der havde været indbrud og tyveri af hovedsageligt penge tilhørende Hans Peter Marcussen og hans tjenestepige. Der fandtes støvlespor i haven udenfor gården, som pegede på, at tyven havde opholdt sig der i længere tid for at vente på, at lyset i sovekamrene skulle blive slukket. Det antages, at tyven har været bekendt med gårdens indretning og mistanken samler sig om Frederik Olsen Dyhring, som forlod sin tjeneste på gården den 1. maj. Det oplyses, at Frederik Olsen Dyhring senere blev dømt for tyveri og netop i disse dage er i gang med at afsone sin straf (3 x 5 dages fængsel på vand og brød). Netop aftenen inden tyveriet passerede han Hans Peter Marcussens gård på sin vej fra arresten på Christianssæde, hvor han på dette tidspunkt havde afsonet ti dage. Frederik Olsen Dyhring viste sig også senere at være i besiddelse af nogle store pengesummer”.

 

En række personer blev derefter afhørt og så kom turen til Frederiks mor som den niende i rækken, hvor retsmødet foregik hos Frederiks far Ole Dyhring:

 

Niende afhørte person er Ole Dyhrings kone Maren Kirstine Christensdatter, som også er moder til Frederik Olsen Dyhring. Hun siger, at Frederik kom til deres hus torsdag den 11. november, hvor hun mødte ham, da hun kom hjem fra Nakskov, efterhånden som det var ved at blive mørkt. Frederik gik igen omkring kl. 18, men moderen vidste ikke, hvor han ville tage hen, og han havde efter hendes forklaring ikke til hensigt at sove i forældrenes gård om natten. Hun så ham først igen i går (15. november) om formiddagen kl. 10, hvor han var på vej til arresten i Christianssæde. Han fik noget at spise hos moderen og fortalte, at han havde opholdt sig hos en kone i Nøbbølle, som han havde tærsket for. Moderen kan ikke huske navnet på konen. Hun oplyser ligeledes, at Frederik ikke har efterladt noget tøj hos sine forældre, og at han ikke har talt om, at han skulle være i besiddelse af penge. Frederik tjener for tiden hos smeden i Vindeby, men om han har sit tøj dér eller hos konen i Nøbbølle, ved moderen ikke. Det oplyses endvidere, at Ole Dyhring har fast arbejde i Nakskov, og at han ikke var på sin gård på de tidspunkter, hvor Frederik havde været der.

 

Kort fortalt så har Frederik fortalt sin broder Christian om tyveriet og han råder han til at gemme pengene i tagskægget og Frederik ved ikke at broderen stjæler pengene. Moderen indrømmer senere at hun har løjet om sin søn, men det var af ren og skær moderkærlighed til sin søn.

 

Den under no. 9 afhørte Maren Kirstine Christensdatter dernæst at vedblive hendes under forhøret d. 21. november afgivne forklaring,   at være 41 år gammel født i Ullersløv af forældrene Indsidder Christian Christiansen og Ane Margrethe Nielsdatter, Hun er døbt i Aunede og konfirmeret i Halsted Kirke. Hun forblev hos forældrene i Ullersløv til hendes konfirmation og har derefter tjent på følgende steder; hos Claus Olsens enke i Højreby i et 1½ år, hos Peder Olsen i samme by 1 år, hos Stender på Sæbyholm 1½ år. Derefter hensad til Huse i et år i Peder Smeds Sted i Ø. Karleby, derefter tjente hun atter på Sadbyeholmet år; derefter blev hun gift med hendes mand Ole Dyhring og tog bopæl i Hvilehusene under Halsted Sogn i 9 år, og har senere i 11 år boet i Ø. Nordlunde Sogn. Hun har i ægteskabet med hendes mand avlet 9 børn, hvoraf  2 er døde af de 7 endnu levende:  3 drenge og 4 piger i en alder af mellem 21 og 2½ år. Hun har ikke før været tiltalt og straffet; erklærer sig til den Lutherske Religion er middel af vækst og bygning, Har brunt hår og blå øjne. Hun har et ar på venstre finger, i øvrigt uden andet særkende. Hun har ikke senere end hendes sidste forklaring, førud i dag her ved tingstedet set nogen af hendes sønner og er aldeles uvidende om hvor de pengene efter Frederiks opgivende skal være stukket i taget, er af blevet af.

 

Se dommen over de tiltalte i spalten til venstre:

Vi følger her Klaus Vibolt Frederiksens farfar Frederik Olsens aner.

Dyhring Slægten stammede fra Nordlunde hvor de var gård/husmænd. Den første Morten Dyhring blev født i 1711 og døde 64 år gammel i 1775.

Frederik Olsen Dyhring og broderen Christian var i deres unge år indblandet i tyveri og Frederik sad i tugthuset på vand og brød i flere år. Læs uddrag af  Christianssæde Birk Politiprotokol 1838-1841 længere nede på siden.

 

Se den lange politirapport på www.alda.dk

10.8 1880-19.4 1957

Clausholm

Uttersløv Bye., , 73. et Huus, 158, FT-1845

 

Else Rasmusdatter,

48 år - ugift, 

Inderste og daglejer

Maren Johanne Nielsdatter,

22 år, ugift,  Hendes datter

Niels Rasmussen, 1 år - sidstnævntes søn

Vester Nordlunde by

- et hus, 32, FT-1845

 

Ole Larsen Dyhring

43, Gift., husmand & daglejer

Maren Christensdatter

43 år, hans kone - Halsted

Mads Olsen, 13 år

Ane Margrethe Olsdatter, 11 år Trine Olsdatter, 9 år

Caroline Olsdatter, 6 år

- deres børn

Nordlunde, 28,

FT-1801

 

Lars Andersen,

34 år,  gift, husmand med Jord,

Karen Hansdatter,

31 år, hans kone,

Morten Larsen, 5 år

Hans Larsen, 3 år

Peder Larsen, 2 år

- deres børn

 

Lars døde den 27.9 1837, 70 år gammel

 

Søn af Morten Andersen Dyhring og Dorthe Pedersdatter

Nordlunde Kirke er karakteristisk ved de mørke sten. Her ses Østgavlens murværk er et fornemt eksempel på tidlig teglstensbyggeri.

Oversigt

Ludvigshøj

Slægten

1-10 generation

slægtstræ

Sidste

Nyt

Røde Links

1-5 generation

Solgården

1764-1988

Oluf Nielsen

Hovmand

Rasmus

Hovmand Knudsen

Bodil

Olesdatter

Jens Frederik

Knudsen

Michel

Nielsen

Maren

Michelsdatter

Røde Links

1-5 generation

Agerspris

1735-1998

Inger

Hansen

Erichsen

Slægtens anetræ

Lars

Erichsen

Else

Larsdatter

Birthe Sofie

Mortensdatter

Skafte

Slægten

Hans

Rasmussen Møller