Tekstboks: Første fødte i Slægten: 1 - 23
Solgården
Tekstboks:
Tekstboks:

Navn/fødested

født:

Gård

Tilhørsforhold:

1. Erik Hansen

Nakskov

1708 - 1766

Gård  i Nøbbet

Sofus Knudsen

(1xtip)

2. Oluf Nielsen Hovmand

Hejringe

1710 - 1773

Sildebjerg gård

Sofus Knudsen

(2xtip)

3. Hendrik Pedersen

Halsted

1711 - 1767

Gård i

Halsted

Sofus Knudsen

(2xtip)

4. Gjertrud Mortensdatter

Halsted

1715 - 1802

Gård i

Halsted

Sofus Knudsen

(2xtip)

5. Abelone Larsdatter

Nøbbet

1720 - 1796

Gård i

Nøbbet

Sofus Knudsen

(2xtip)

6. Niels Clemmesen

Vedby

far til

Michel Nielsen

Solgården

Sofus Knudsen

(2xtip)

7. Mette Jensdatter

Birket

1740 - 1796

Kringelborg

Sofus Knudsen

(1xtip)

8. Michel Nielsen

Vedby

1743 - 1835

Bønnekegård

Sofus Knudsen

(1xtip)

9. Rasmus Olesen

Hovmand, Lindet

1747 - 1818

Kringelborg

Sofus Knudsen

(1xtip)

10. Jørgen Jensen

Halsted, Sognefoged

1748 - 1787

Gård i

Hellinge

Sofus Knudsen

(1xtip)

11. Johanne Henriksdatter

Halsted

1748 -

Gård i

Hellinge

Sofus Knudsen

(1xtip)

12. Lars Erichsen

Nøbbet

1755 - 1831

Agerspris

Sofus Knudsen

(Oldefar)

Navn/fødested

født:

Gård

Tilhørsforhold:

13. Rasmus Jørgensen

Møller, Birket

1761 - 1834

Ladegård

Sofus Knudsen

(oldefar)

14. Maren Michelsdatter

Lindet

1772 -

Solgården

Sofus Knudsen

(oldemor)

15. Knud Rasmussen

Hovmand, Lindet

1778 - 1836

Solgården

Sofus Knudsen

(oldefar)

16. Anne Marie

Frederiksdatter, Østofte

1785 - 1847

Gård i

Nøbbet

Sofus Knudsen

(oldemor)

17. Ole Rasmussen Due

Horslunde

1876 -

Gård i

Nøbbet

Sofus Knudsen

(oldefar)

18. Johanne Jørgensdatter

Halsted

1789 - 1854

Ladegård

Sofus Knudsen

(oldemor)

Birthe Sofie Mortensdatter

19. Vesterborg

1792 - 1873

Agerspris

Sofus Knudsen

(oldemor)

Rasmus Hovmand Knudsen

20. Lindet

1809 - 1867

Solgården

Sofus Knudsen

(farfar)

21. Else Larsdatter

Torrig

1813 -

Agerspris

Sofus Knudsen

(Mormor)

22. Bodil Olesdatter

Nøbbet

1819 - 1901

Solgården

Sofus Knudsen

(farmor)

23. Hans Rasmussen Møller Ravnsby

1820 - 1889

Agerspris

 

Sofus Knudsen

(morfar)

Oversigt

Ludvigshøj

Slægten

1-10 generation

slægtstræ

Sidste

Nyt

Røde Links

1-5 generation

Solgården

1764-1988

Oluf Nielsen

Hovmand

Rasmus

Hovmand Knudsen

Bodil

Olesdatter

Jens Frederik

Knudsen

Michel

Nielsen

Maren

Michelsdatter

Røde Links

1-5 generation

Agerspris

1735-1998

Inger

Hansen

Erichsen

Slægtens anetræ

Lars

Erichsen

Else

Larsdatter

Birthe Sofie

Mortensdatter

Skafte

Slægten

Hans

Rasmussen Møller

Ladegårds

Slægtens anetræ

Røde Links

1-5 generation

Rasmus Nielsen

Ploug

Peder

Hansen

Karen Emilie

Rasmussen

Albrechtsen

Slægten

Blå Links

6. generation

Hans

Knudsen

Hans Knudsens

Aner

Margrethe Hansen

Margrethe Hansens aner

Sofus

Knudsen

Ottense

Pedersen

Grønne Links

7. generation

Jens Otto

Knudsen

Kytte

Frederiksen

Asta

Knudsen

Edmund

Jørgensen

Ingemann

Knudsen

Knud Aage

Knudsen

Lise

Hansen

Lilla Links

8-10. Generation

Fætre &

Kusiner

Lars H.

Knudsen

Marianne

Møller

Claus H. Knudsen

Per H.

Knudsen

Kim H.

Knudsen

Sorte Links

Diverse

Gårde

Huse

Gravstene

Kirker

Fæstebonden

Byggestil &

udstykning

Ludvigshøj

Slægten

Lindevang

Slægten