Tekstboks: Agerspris19402008

Et kik fra Gårdspladsen ud mod Bandholmvej for 35 år siden. Se hvordan der ser ud i 2008 - nederst til højre......

Gården på Bandholmvej 45 i Torrig, der fik sit navn af Hans Knudsen i 30`erne, har mindst været på stedet siden 1735.  Der har sandsynligvis været fæstegård der siden begyndelsen af 1500 tallet, hvor alle gik fra at være selvejet gårdmænd til fæstebønder.  Agerspris hørte under  Halsted Kloster. Halsted Kloster var i kirkens eje (Benediktinerkloster) fra 1284 til 1536. Derefter overtog kronen Halsted Kloster, som blev diverse enkedronninger og kronprinsers pension og blev bestyret af diverse landsmænd.  I 1718 påbegyndte Kong Frederik den 5. forhandlinger med baron Jens Juel Vind (hvis onkel var søhelten Niels Juel), om at skifte  Juellinge på Stevns med Halsted Kloster.

I 1721 var forhandlinger faldet på plads og Halsted Kloster fik navnet Juellinge. Den første kendte fæster på Agerspris var Rasmus Nielsen Ploug, der i 1735 byggede en firelænget gård. På et eller andet tidspunkt mellem 1735 og 1847 skete den første store ombygning af gården. Der hvor stuehuset lå i gamle dage var ikke der hvor det lå til sidst. Det gamle stuehus lå der hvor maskinladen ligger i dag. Det er sandsynligt at man har moderniseret en af de andre længer. Det kan være en vandrehistorie, men det er fortalt gennem generationer og derfor tror vi på det. I 1887 laves en undertægts kontrakt med Juellinge og Hans Rasmussen Møller om at datteren Inger Hansen skal fortsætte fæstningen efter hans død. Men allerede den 2.2 1889 har Juellinge accepteret at Inger Hansen kan købe godset fri af godset. Endelig skøde skrives under den 11. februar 1889. Den 23.4 bliver Inger Hansen gift med Jens Frederik Knudsen og i den forbindelse kom den  næste store ombygning af Agerspris, da  samtlige  lofter blev hævet. Om det var en bryllupsgave vides ikke men ombygningen var færdig til brylluppet. At lofterne blev hævet, kunne tydeligvis ses på de lave døre i huset, der ikke blev  udskiftet.

 

I 1899 blev hele stuehuset malet indvendig: Pris kr. 61,54. Allerede  i 1901 dør J. F. Knudsen og Inger Hansen driver gården videre med forskellige forvaltere. I 1904 bliver der bygget en ny lade der hvor det gamle stuehus lå. I 1906 bliver der lagt et nyt tag på en af de andre længer. Pris 1.005,41 - deraf 200 kr. i arbejdsløn.  I 1912 fik Agerspris strøm indlagt og i 1937 fik stalden indlagt vand. Først senere fik man lagt vand ind i stuehuset. I 1926 påbegyndte man at bygge nye lader. En ny stald og lade bliver bygget uden om de gamle bygninger og da Inger Hansens barnebarn Ingemann Knudsen blev født den 20.2 1927 stod gården færdig.  Inger Hansen dør den 27. maj 1927  og sønnen Hans Knudsen køber gården for et beløb på 45.000 (offentlig vurderet til 68.700  minus 6.700 til huset imellem Solgården og Agerspris - matrikel nr. 35b).  Huset overtages af broderen Sofus Knudsen. I 1930 viste det sig at der ikke var plads nok og man rev den gamle lade fra 1904 ned og byggede "maskinladen".

Agerspris fra 1735 - 1927 - ombygninger og ejerskifte

Alt ser normalt ud når man kommer fra Nakskov, men hvis man kommer fra Birket, ser man tydeligt at stuehuset er væk......

Lige når man kommer ind i grisestalden ser det også næsten ud som i gamle dage......

Kostalden er der slet intet gjort ved siden engang for mange år siden. Nederst en række billeder inde fra gårdspladsen.....

Rød pil: Her menes at have ligget det gamle stuehus. Blå pil: Stalden og laden der blev bygget i 1926-27...Grøn pil: Det "ny stuehus"

    1735-1998

Tekstboks:

Tilbage til Agerspris:           Div. regninger            Billeder af gården    Ombygninger på Agerspris     

Oversigt

Ludvigshøj

Slægten

1-10 generation

slægtstræ

Sidste

Nyt

Røde Links

1-5 generation

Solgården

1764-1988

Oluf Nielsen

Hovmand

Rasmus

Hovmand Knudsen

Bodil

Olesdatter

Jens Frederik

Knudsen

Michel

Nielsen

Maren

Michelsdatter

Røde Links

1-5 generation

Agerspris

1735-1998

Inger

Hansen

Erichsen

Slægtens anetræ

Lars

Erichsen

Else

Larsdatter

Birthe Sofie

Mortensdatter

Skafte

Slægten

Hans

Rasmussen Møller

Ladegårds

Slægtens anetræ

Røde Links

1-5 generation

Rasmus Nielsen

Ploug

Peder

Hansen

Karen Emilie

Rasmussen

Albrechtsen

Slægten

Blå Links

6. generation

Hans

Knudsen

Hans Knudsens

Aner

Margrethe Hansen

Margrethe Hansens aner

Sofus

Knudsen

Ottense

Pedersen

Grønne Links

7. generation

Jens Otto

Knudsen

Kytte

Frederiksen

Asta

Knudsen

Edmund

Jørgensen

Ingemann

Knudsen

Knud Aage

Knudsen

Lise

Hansen

Lilla Links

8-10. Generation

Fætre &

Kusiner

Lars H.

Knudsen

Marianne

Møller

Claus H. Knudsen

Per H.

Knudsen

Kim H.

Knudsen

Sorte Links

Diverse

Gårde

Huse

Gravstene

Kirker