Tekstboks: Michel NielsenTekstboks: .
Bønnekegård i Lindet:Fæstegård under godset PederstrupMatr. nr. 4 - areal 34 tønderland - 5 tønderland skovTekstboks: Tekstboks: Tekstboks: Tekstboks: Tekstboks: Tekstboks: Tekstboks: Tekstboks: Tekstboks: Tekstboks: Tekstboks: Tekstboks: Tekstboks: Tekstboks:

Michel Nielsen var fæster på Bønnekegård i ikke mindre end 62 år fra 1768 til hans død i 1830. Bygningerne blev revet ned i 2013…..

Tekstboks:

Michel Nielsens underskrift

Tekstboks:  
Tekstboks: Tekstboks: Tekstboks: Tekstboks: Tekstboks: Michel Nielsens barnebarn blev gift med Hans Rasmussen Møllers halvbror:Tekstboks: Tekstboks: Tekstboks: Tekstboks:

Oldeforældre

Tekstboks: Tekstboks:

Bønnekegård blev i 2013 jævnet med jorden, og jorden lagt ind under nabogården.

 

Herunder Ladegård i Ravnsby

Tekstboks: Tekstboks: Tekstboks:

Tipoldeforældre

Alle de røde links/navne er vores direkte aner……

Alle de røde links/navne er vores direkte aner……

2xTipoldeforældre

3xTipoldeforældre

Maren

Michelsdatter

1772 - 2.4 1850

 

Gift 1. gang med Rasmus Olesen, Solgården i Torrig. I deres ægteskab var der tre børn, der alle fik Hovmand til mellemnavn da hun blev gift med Knud Rasmussen Hovmand

 

I ægteskabet med Knud Rasmussen Hovmand fik hun 4 børn: Maren Rasmusdatter, f. 1805, Rasmus Hovmand Knudsen, f. 1809, Jens Hovmand Knudsen, f. 1814 og en pige, som formentlig døde som baby

Michel Nielsen

1743 - 1835

Bønnekegård

 

Rasmus Hovmand Knudsen

1809 - 1867

Solgården

 

Gift i 1843 i Birket Kirke.

 

I Deres ægteskab var der flg. børn:

 

Jens Frederik, f. 1845

 Marie Mathilde, f. 1847

Ulrik Knud, f. 1849

Niels Peter, f. 1851

Carl Julius, f. 1855

 

Bodil Olesdatter (Olsen)

 1819 - 1900

 

 

 

Bodil Olesdatter fortsætter fæstningen af Solgården efter sin mands død i samarbejde med sønnerne. Hun frikøber Solgården i 1873.  Bodil forbliver enke resten af livet…..

Michel Nielsen

1743 - 1835

gift anden gang i 1781 med

 

Kirsten Kristoffersdatter

 - 1798

De får 5 børn,  hvor den næstældste er:

Jørgen Jensen

f. 1748

Sognefoged i Halsted

gift den 8.2 1777 med

 

Johanne Henriksdatter

f. 1748 i Halsted

Grethe

Stryhn

f. 6.10 1929 i Vesterborg

gift med

 

Jørgen Jørgensen

23.1 1925 Vennerslund i Torrig

 

Der er et barn i ægteskabet: Bente Jørgensen

Hans Rasmussen

Møller

22.7 1820 - 22.12 1889

gift 5.10 1849 med

 

 

Else

Larsdatter

1.10 1813 -

I ægteskabet var der 1 barn:

 

Inger Hansen

Johanne Jørgensdatter

1789 - 29.10 1854

Gift anden gang 7.1 1825 med

 

Anders Pedersen Stryhn

17.8 1800 - 25.12 1867

 

I deres ægteskab var der 2 børn, hvor den ældste var:

Johanne Jørgensdatter

1789 - 29.10 1854

gift første gang 26.1 1810 med

 

Rasmus Jørgensen Møller

1761 - 16.8 1834, Ladegård

 

I ægteskabet fik de 5 børn hvor

den yngste var:

Vores slægt fra Solgården nedstammer fra Michel Nielsen, Bønnekegård.

 

I 1743 - Michel Nielsen blev født i Vedby i det år. Faderen var Niels Clemmesen og moderen kendes ikke. Michel Nielsen er døbt den 11. august 1743 i Birket Kirke.

 

1768 - Michel Nielsen fæster Bønnekegård, Lindet efter afdøde Peder Jonasen. Michel Nielsens første kone kendes ikke, men der var to børn i ægteskabet: Maren Michelsdatter, født 1772 (død 2. april 1850) og Karen Michelsdatter, født 1775.

 

1782 - Michel Nielsens første kone dør og blev begravet den 7.5 1782.  Michel  blev derefter gift med Kirsten Kristoffersdatter, født i 1762, den 27.7 1782.  De fik fem børn: Kristen Michelsen, født 1782 (død 2 måneder gammel), Kristen Michelsen, født 1783, Ane Michelsen, født 1785 (død 4 måneder gammel), Jens Michelsen, født 1790 - 15.3 1840 og Niels Michelsen, født 26.9 1793. Jens Michelsen blev gift den 8.10 1825 med Ane Christophersdatter  og de fik 4 børn. Nr. 3 Karen Marie Jensdatter blev senere gift med Rasmus Andersen Stryhn (Hans Rasmussen Møllers, Agerspris halvbroder), som er Grethe Jørgensens (f. Stryhn) oldeforældre.

 

1798 - Døde Michels anden kone Kirsten Kristoffersdatter og Michel Nielsen blev gift tredje gang den 26.1 med Karen Rasmusdatter, født 1778. De fik tre børn: Peder Michelsen, født 1799, Kirsten Michelsdatter, født 1802 og Rasmus Michelsen, født 1808. Maren Michelsdatter blev gift med Rasmus Olesen fra Solgården i Torrig.

 

1830 - Michel Nielsen og Karen Rasmusdatters yngste søn Rasmus Michelsen fæstede gården og Michel Nielsen og hans kone gik på aftægt. Rasmus Michelsen blev gift med Karen Marie Pedersen (født 1815)

 

1835 - Michel Nielsen døde den 16. juni  92 år gammel og begravet i Birket Kirke den 22. juni. Hans enke Karen Rasmusdatter (57 år) blev gift med enkemanden Frederik Frederiksen (67 år) fra Svindsbjerg. Rasmus Michelsen og Karen Marie Pedersen havde en søn, Christian Michelsen, som senere overtog gården. Han frikøbte gården i 1870 fra Pederstrup. Derefter sælges gården i 1899 til Wilhelm Nielsen.

 

2013 - Bygningerne blev revet ned…...

Familierne fra Agerspris og Sol-gården er også knyttet af  andre bånd end den kendte Hovmand slægt. Michel Nielsens barnebarn bliver gift med Hans Rasmussen Møllers halvbror Ras-mus Andersen Stryhn.

Rasmus Richard Rasmussen

Stryhn

f. 5.10 1901 i Stokkemarke

gift 8.8 1928 i Utterslev Kirke med

 

Karen Marie

Christensen

f. 29.8 1906 i Sandby

 

I deres ægteskab var der to børn hvor den ældste er:

Jens Peder Rasmussen

Stryhn

4.7 1860 - 4.3 1931

gift den 16.12 1882 i Stokkemarke med

 

Rasmus Andersen

Stryhn

10.6 1826 - 1898

Ladegård i Ravnsby

Hans første ægteskab

 

 

 

 

 

 

 

Michels anden kone

Kirsten Kristoffersdatter

Gift 1781 (død 1798)

Michels tredje kone

Karen Rasmusdatter

Gift 1798

Michels første hustru

døde i 1882 og begravet den 7.5 i Birket Kirke

 

Hvis navn er ukendt

Karen Michelsdatter

Født 1775

Kristen Michelsen

1772 - 1772

Kristen Michelsen

Født 1773

Ane Michelsen

1975 - 1775

Jens Michelsen

Født 1779

Niels Michelsen

Født 1792

Christian Michelsen

overtager Bønnekegård og frikøber gården fra Pederstrup i 1870. Gården sælges i 1899 til Wilhelm Nielsen

 

Rasmus Michelsen

Født 1808

(Gift 1830)

Karen Marie Pedersen

Født 1815

Bønnekegård

 

Kirsten Michelsdatter

Født 1802

Peder Michelsen

Født 1799

Tekstboks:

 

Ane Jensine

Pedersen

f. 24.5 1863 i Stokkemarke

- I deres ægteskab er der 13 børn hvor nr. 9 er:

Tekstboks:

Knud Rasmussen

Hovmand

1780 - 3.8 1836

Kringelborg

 

Gift den 23. juni 1804 i

Birket Kirke

 

Se Hovmand

Slægten

Jens Michelsen

1790 - 15.3 1840

gift den 8.10 1825 med

 

Ane Christophersdatter

10.6 1796 -

De får 4 børn hvor nr. 3 er:

Karen Marie

Jensdatter

27.4 1832 - 8.9 1861

gift den 31.7 1857 med

(i deres ægteskab er der et barn)

1743 - 16.6 1835

Gårdfæster på Bønnekegård fra 1768-1835

Michel Nielsen er døbt i Birket kirke den 11. august 1743

Tekstboks:

                                   Michell Nielsen     Lars Erichsen    J.F. Knudsen    Hans Rasmussen Møller  

Tekstboks:

                                   Michell Nielsen     Lars Erichsen    J.F. Knudsen    Hans Rasmussen Møller  

Oversigt

Ludvigshøj

Slægten

1-10 generation

slægtstræ

Sidste

Nyt

Røde Links

1-5 generation

Solgården

1764-1988

Oluf Nielsen

Hovmand

Rasmus

Hovmand Knudsen

Bodil

Olesdatter

Jens Frederik

Knudsen

Michel

Nielsen

Maren

Michelsdatter

Røde Links

1-5 generation

Agerspris

1735-1998

Inger

Hansen

Erichsen

Slægtens anetræ

Lars

Erichsen

Else

Larsdatter

Birthe Sofie

Mortensdatter

Skafte

Slægten

Hans

Rasmussen Møller

Ladegårds

Slægtens anetræ

Røde Links

1-5 generation

Rasmus Nielsen

Ploug

Peder

Hansen

Karen Emilie

Rasmussen

Albrechtsen

Slægten

Blå Links

6. generation

Hans

Knudsen

Hans Knudsens

Aner

Margrethe Hansen

Margrethe Hansens aner

Sofus

Knudsen

Ottense

Pedersen

Grønne Links

7. generation

Jens Otto

Knudsen

Kytte

Frederiksen

Asta

Knudsen

Edmund

Jørgensen

Ingemann

Knudsen

Knud Aage

Knudsen

Lise

Hansen

Lilla Links

8-10. Generation

Fætre &

Kusiner

Lars H.

Knudsen

Marianne

Møller

Claus H. Knudsen

Per H.

Knudsen

Kim H.

Knudsen

Sorte Links

Diverse

Gårde

Huse

Gravstene

Kirker

Fæstebonden

Byggestil &

udstykning

Ludvigshøj

Slægten

Lindevang

Slægten