Tekstboks: Hans Knudsen

Hans Knudsen blev tildelt ordenen Rider af Dannebrog i 1952. Her er det synlige bevis med to breve der er til Hans Knudsen. Efter hans død i 1972 skulle ordenen sendes retur, så derfor er der kun de dokumenter som ses her. Øverst det officielle billede der at taget af Hans Knudsen og øverst til venstre ses det som stod i Lollands Tidende i 1952.

Tekstboks: Dannebrogsordenen er en dansk ridderorden indstiftet af Christian 5. i 1671 og senere forandret og udvidet. Christian 5. påstod, at han fornyede en orden indstiftet i 1219 af Valdemar 2. Sejr, men det tjente uretmæssigt til at give ordenen historisk legitimitet.
Ordenens formelle grundlag er Frederik 6.s åbne brev fra 1808 suppleret med senere reskripter. Enkelte bestemmelser i ordenens statutter fra 1693 er dog endnu gældende. Den regerende monark er ordensherre, og udnævnelser sker almindeligvis på grundlag af indstillinger, der har passeret et ministerium. Siden 1951 har kvinder kunnet optages i ordenen.
Dannebrogsordenen uddeles af regenten uden en ministers underskrift. Alle ordenstegn skal leveres tilbage, når bæreren dør.

 

Læs alt om

 

 

Den Danske Ridderorden                 Riddere af Dannebrog 2008

 

Se også   1. - 10 Generation  stamtræ 

     Ridder af Dannebrog

Hans Knudsen    Skole:      Sagt om:    Avisudklip:    Billeder:     Diverse:      Stamtræ       

13. december 1889 - 23. december 1972

Oversigt

Ludvigshøj

Slægten

1-10 generation

slægtstræ

Sidste

Nyt

Røde Links

1-5 generation

Solgården

1764-1988

Oluf Nielsen

Hovmand

Rasmus

Hovmand Knudsen

Bodil

Olesdatter

Jens Frederik

Knudsen

Michel

Nielsen

Maren

Michelsdatter

Røde Links

1-5 generation

Agerspris

1735-1998

Inger

Hansen

Erichsen

Slægtens anetræ

Lars

Erichsen

Else

Larsdatter

Birthe Sofie

Mortensdatter

Skafte

Slægten

Hans

Rasmussen Møller

Ladegårds

Slægtens anetræ