Tekstboks: Rasmus Hovmand KnudsenRasmus Hovmand Knudsen, Solgården - Anetræ

Torrig Station

Tekstboks: Tekstboks: Tekstboks: Tekstboks:

Marie Mathilde Knudsen

Rasmussen, 4.9 1847

Ulrik Knud Knudsen

Rasmussen 4.8 1849

Niels Peder Knudsen

Rasmussen 30.8 1851

Carl Julius Knudsen

Rasmussen, 1855

Solgården 1901 - 1917

Tekstboks: Tekstboks: Tekstboks: Tekstboks: Tekstboks: Tekstboks: Tekstboks: Tekstboks: Tekstboks: Tekstboks: Tekstboks: Tekstboks: Tekstboks: Tekstboks: Tekstboks:

Tipoldeforældre

Rasmus Olsen Hovmand

Født 1747 - 16.3 1818

Kringelborg

Rasmus var gift 2 gange, anden gang i 1796 med Margrethe Sigvardsdatter.

I deres ægteskab var der fire børn:

Ole f. 1797, Maren, f. 1799, Sidsel, f. 1802 og  Niels, f. 1809

Mette Jensdatter

1740-1796

 

Mette var gift 3 gange, første gang med NN (ingen børn) og anden gang med Knud: 1 datter Birthe Knudsdatter, f. 1774

 

”Fredagen den 27. May  1796 blev Rasmus Hovmands hustru Mette Jensdatter af Lille Lindet begravet med ligprædiken, hun var 56 år gammel”.

Maren

Michelsdatter

1772-2.4 1850

Solgården

 

Datter af

Michel Nielsen Bønnekegaard

Knud Rasmussen

Hovmand

1780 - 3.8 1836

Kringelborg

 

Gift den 23. juni 1804 i

Birket Kirke

Rasmus

Hovmand Knudsen,

1809 - 1867

Solgården

Bodil Olesdatter (Olsen)

 4.9 1818 - 7.3 1900

 

Gift 1843

Christen Rasmussen

Født 1803

Solgården

Maren Rasmusdatter

Født 1802

Solgården

Ole Rasmussen

Født 1800

Solgården

Jens Hovmand Knudsen

Født 1814

Solgården

Maren Hovmand Knudsdatter

født 1805

Solgården

Rasmus Olesen, Solgården

1757 - 1804

 

Gift 1798

Karen Rasmusdatter

Født 1779

Lisbeth Rasmusdatter

Født 1774, Kringelborg

Niels Olesen Hovmand

Født 1746

Sildebjerggård

 

Niels Olesen Hovmand overtager fæstningen af Sildebjerggård efter sin far. Gift med Karen Pedersdatter.

Tekstboks: Tekstboks:

Skovfoged

Oluf Nielsen Hovmand

Død 1773

Sildebjerggård

Mette

Abrahamsdatter

 

Gift i Birket  Kirke

6.11 1744

4xtipoldeforældre

Tekstboks: Tekstboks:

Jens Frederik Knudsen Rasmussen

1845 - 1901

Solgården

Gift 1888

Inger Hansen

1850 - 1927

Agerspris

Datter af

Hans Rasmussen Møller &

Else Larsdatter, Agerspris

 

 

I Januar 1804 døde gårdfæster på Solgården Rasmus Olesen og hans enke Maren Michelsdatter blev 23.  juni 1804 gift med Knud Rasmussen Hovmand  (1780 - 3.8 1836), som var søn af Rasmus Olesen Hovmand fra Kringelborg. Maren Michelsdatters tre børn fra tidligere ægteskab fik nu navnet Hovmand sammen med deres navn Rasmussen. Knud Rasmussen Hovmand og Maren Michelsdatter fik 3 børn: Maren Hovmand Knudsdatter, født 1805, Rasmus Hovmand Knudsen, født den 25. april 1809 og Jens Hovmand Knudsen, født i 1814. Efter Knud Rasmussen Hovmand død i 1836 bestyrer Rasmus Hovmand Knudsen Solgården for sin mor Maren Michelsdatter, der døde den 2.4 1850 og begravet den 8. april i Birket Kirke. Ved folketællingen i 1840 står Rasmus som bestyrer for sin mor Maren Michelsdatter og der stod opført flg. tjenestefolk: Christian Christensen, 22 år, Hans Pedersen, 15 år og Malene Jørgensen, 19 år. I 1845  ved folketællingen var der pludselig mange der boede på gården i alt 13 personer, nemlig Bodil Olsdatters far og tre søskende, plus en svoger, samt Rasmus´ mor Maren og dertil tre tjenestefolk. I 1850 var husstanden halveret, idet Bodils far og søskende var flyttet, og familien talte far, mor og 5 børn + 2 tjenestefolk.

 

Rasmus Hovmand Knudsen blev gift med Bodil Olesdatter i 1843 og overtager fæstningen af Solgården. Hun fik 6 børn, hvoraf Jens Frederik Knudsen Rasmussen var den ældste (født i 1845). Bodil Olsen,  som hun hed efter navneændringen i 1828, bliver enke den 1. februar 1867, da Rasmus Hovmand Knudsen dør. Han blev begravet i Birket Kirke den 9. februar. Derefter drev hun Solgården videre med hjælp af sine sønner. Bodil Olsen frikøbte allerede i 1873 Solgården fri af Juellinge og det endelige skøde blev underskrevet i marts måned.

 

Den ældste af hendes sønner Jens Frederik Knudsen Rasmussen blev i 1889 gift med Inger Hansen fra nabogården Agerspris, mens hans lillebror Ulrik Knud Knudsen flyttede til Kragenæs, hvor han senere blev gårdejer. 

 

Da Bodil Olsen døde i 1900 overtages gården af den yngste søn Carl Julius Knudsen, der var ugift. Også den ældste af Bodils børn Marie Mathilde Knudsen var ugift og boede på gården. Carl Julius var spillemand og nok ikke så meget landmand, hvilket hans nevø Sofus Knudsen fik at mærke, da han overtog gården i 1917. Da var kun omkring 4 tønder land sået til ud af de ca. 45 tønderland som hørte til gården.

Skiftedokument af 27. oktober 1791 efter

Rasmus Nielsen og enke Dorthe Jacobsdatter

 

Se også   1. - 10 Generation  stamtræ 

     Gårdfæster på Solgården 1843-1867

25. april 1809 - 1. februar 1867

3xtipoldeforældre

2xtipoldeforældre

Tekstboks:

                     Michell Nielsen        Oluf Nielsen Hovmand       J.F. Knudsen       Hans Rasmussen Møller    

Tekstboks:

                     Michell Nielsen        Oluf Nielsen Hovmand       J.F. Knudsen       Hans Rasmussen Møller    

Oversigt

Ludvigshøj

Slægten

1-10 generation

slægtstræ

Sidste

Nyt

Røde Links

1-5 generation

Solgården

1764-1988

Oluf Nielsen

Hovmand

Rasmus

Hovmand Knudsen

Bodil

Olesdatter

Jens Frederik

Knudsen

Michel

Nielsen

Maren

Michelsdatter

Røde Links

1-5 generation

Agerspris

1735-1998

Inger

Hansen

Erichsen

Slægtens anetræ

Lars

Erichsen

Else

Larsdatter

Birthe Sofie

Mortensdatter

Skafte

Slægten

Hans

Rasmussen Møller

Ladegårds

Slægtens anetræ

Røde Links

1-5 generation

Rasmus Nielsen

Ploug

Peder

Hansen

Karen Emilie

Rasmussen

Albrechtsen

Slægten

Blå Links

6. generation

Hans

Knudsen

Hans Knudsens

Aner

Margrethe Hansen

Margrethe Hansens aner

Sofus

Knudsen

Ottense

Pedersen

Grønne Links

7. generation

Jens Otto

Knudsen

Kytte

Frederiksen

Asta

Knudsen

Edmund

Jørgensen

Ingemann

Knudsen

Knud Aage

Knudsen

Lise

Hansen

Lilla Links

8-10. Generation

Fætre &

Kusiner

Lars H.

Knudsen

Marianne

Møller

Claus H. Knudsen

Per H.

Knudsen

Kim H.

Knudsen

Sorte Links

Diverse

Gårde

Huse

Gravstene

Kirker

Fæstebonden

Byggestil &

udstykning

Ludvigshøj

Slægten

Lindevang

Slægten