Tekstboks: Ellen Marie Due NielsenLaurits JespersenTekstboks: Tekstboks:

9xTipoldeforældre

Sognepræst i Espe & Vantinge  på Fyn

Laurits

Jespersen

 1522-9.6 1604

 

Gift første gang i 1551 med Maren NN - 10 Børn deriblandt Sognepræst Hans Lauritsen, Kirkeby og Lunde på Fyn. Efterslægt er bl.a. Hans Hansen Langeland (barnebarn) - som var præst i Birket.

 

Se nederst på siden om

Hans Hansen Langeland

Griff Slægten   

 

Christoffer Giessing fortæller i ”Nye samling af danske, norske og islandske Jubel-Lære” følgende om Laurits Jespersen:

”Denne ærværdige gamle mand er født i  året 1522 i Nr. Aaby, hvor hans fader Jesper Lauritsen forlod bondestanden og blev borger i Odense”.

Sara Maren

Christensdatter

f. på Fraugde Gård

1540 - 4.juni 1589

 

I deres ægteskab var der 8 børn:

 

 

 

Christen Lauritsen, f. 1560

 

Se artiklen til højre

 

Se også

Lauritsen Slægten

Vantinge Kirke

Esbe Kirke

Tekstboks: Tekstboks: Tekstboks: Tekstboks:

Sognepræst i Fraugde på Fyn

Christen

Christensen Skytte

(1510-1580)

Sognepræst fra 1540-1580

 

Forældre kendes ikke

 

Fraugde Kirke på Fyn

 

er kendt for at være ejet af Thomas Kingo (1634-1703), biskop over Fyens Stift fra 1677-1703, giftede sig i december 1694 med den 29 årige skønne Birgitte Balslev til Fraugdegård. Kingo selv var kort forinden blevet enkemand i sit 60ende år. Med ægteskabet blev Kingo ejer af herregården Fraugdegaard og dermed ejer af Fraugde kirke.

Derfor står Kingos kiste placeret under det pragtfulde epitaphium (gravminde), som han selv lod fremstille året inden sin død.

Maren

Hansdatter

 

I deres ægteskab var der en datter:

Sara Maren Christensdatter

 

Forældre kendes ikke

 

 

10xTipoldeforældre

Fraugde Kirke på Fyn -

Ligger tæt ved bispe-byen Odense, hvor der omkring år 1100 var både domkirke og en velorganiseret gejstlig struktur, er det nærliggende at antage, at byggeriet kan have været iværksat af klerikale kredse i Odense og støttet af stormænd og selvejerbønder.

 

Den folkekære forfatter Morten Korch ligger begravet på kirkegården.

Thomas Kingos gravminde i Fraugde Kirke

Den kendte fynske  adels-slægt Marsvins

epitafium fra 1620 i Fraugde Kirke

Odense gamle Latinskole

 

Odense Latinskole er Danmarks ældste skolebygning

Bygget i 1528 - stentavle muret inde i bygningen

Odense Katedralskoles historie går tilbage til 1283, hvor der blev oprettet en skole i tilknytning til Skt. Knuds Kloster. Tidligere var der etableret katedralskoler i Viborg, Ribe, Roskilde, Århus og København (Metropolitanskolen). Odense Katedralskole er dermed landets sjetteældste skole.

I løbet af middelalderen blev en række af landets latinskoler knyttet til bispesædernes domkirker, deraf navnet katedralskole. Formålet med skolen var dengang at uddanne præster, og fagene var latin og græsk, religion og sang. Først i 1800-tallet vandt fag som nyere sprog og matematik frem.

Senere blev der oprettet yderligere to latinskoler i Odense. De tre skoler blev imidlertid samlet som Odense latinske Skole i 1537. I 1621 blev der oprettet et gymnasium i Odense. Der var tale om en slags universitet. Gymnasiet blev i 1802 lagt sammen med latinskolen, som nu fik navnet Odense Katedralskole.

Nakkebølle Gods hvor brødrene Christen og Jørgen blev gift i overværelse af kong Christian den 4.

Sådan så skolebygningen ud i 1857, da den blev afbilledet i Danmarks Illustrerede Almanak.

vi. Jens Lauritzen blev født i Espe, Svendborg, Danmark og døde i 1624 i Halsted-Aunede, Maribo, Danmark.

 

vii. Christopher Lauritzen blev født omkring 1569 i Espe-Vantinge, Svendborg, Danmark og døde før 1612 i Espe-Vantinge, Svendborg, Danmark. Christopher blev gift med Sara Nielsdatter Bang

 

Lauritz blev derefter gift med Sara Christensdatter datter af Christen Christensen Skytte og Maren Hansdatter, omkring 1574.

 

Børn af dette ægteskab:

 

i. Lauritz Jespersen blev født omkring 1559.

 

ii. Jørgen Lauritzen blev født den 25. marts 1567 i Espe, Svendborg, Danmark og døde den 18 december  1648 i Søllinge, Svendborg, Danmark i en alder af 81 år. Jørgen blev gift med Maren Andersdatter Gjed, datter af Anders Jørgensen Gjed og Kirstine Hansdatter, den 14. okt. 1594 i Nakkebølle, Danmark. Jørgen blev derefter gift med Maren Rasmusdatter Herrested, datter af Rasmus Lauritzen og Johanne Rasmusdatter, den 16. oktober 1642.

 

iii. Hilleborg Lauritzdatter [8139]. Hilleborg blev gift med Ernst Elver

 

iv. NN Lauritsdatter blev født omkring 1569 i Espe, Svendborg, Danmark. NN Lauritsdatter blev gift med Laurits Hansen . Lauritsdatter blev derefter gift med Hans Gamalielsen

 

v. Anna Lauritzdatter blev født den 9 Apr. 1579 i Espe, Svendborg, Danmark, døde den 25. december 1670 i Tågerødgård, Danmark i en alder af 91 år, og blev begravet i Lidemark, Køge, Danmark. Anna blev gift med Erik Knudsen i 1598.

Fraugde Kirke er en kirke i Fraugde Sogn i Odense Kommune. Den folkekære forfatter Morten Korch ligger begravet på kirkegården. Biskop og salmedigter Thomas Kingo ligger også begravet her.

Fraugde Kirke

Fraugdegaard blev første gang nævnt i 1397 og opført af Oluf Daa og Dorthe Friis og ligger i Fraugde Sorg. Fraugde-gaard Gods er på 187 hektar. Herregården blev fredet i 1918.

Fraugde Sogn er et af de større på Fyn og er særdeles frugtbart. En kilde postulerer, at selve navnet Fraugde, der i sin oprindelige form benævnedes Fravyth, peger på sognets tidligere skovrigdom, idet endelsen -uyth, ved, betyder skov. Det antages, at endelsen -vyth er synonym med –uyth eller -uith. Navnet skulle således kunne udlægges som ”den fraskilte skov” . Et udskiftningskort fra 1816 viser dog en udpræget skovfattigdom i sognet, og det er først indenfor de sidste 30 år, at en egentlig nybe-plantning finder sted. En anden kilde henviser derimod til navnet Frawid, eller Fravith som det skrives i 1314. Fra-vith tolkes som Frue Ved (skov). Muligvis er her en plausibel hentydning til en ældre udskilning fra Vor Frue landsogn, der mod nordvest grænsede op til Fraugde sogn.

Sognepræst Laurits Jespersen

 

9xtipoldeforældre Lauritz Jespersen, søn af Jesper Lauritsøn og NN, blev født i 1521 i Vester Aabye, Svendborg, Danmark, døde den 9 Jun. 1604 i Espe, Svendborg, Danmark i en alder af 83 år, og blev begravet den 13. juni 1604 i Espe, Svendborg

 

Generelle notater:

 

Student i Odense 1550

3.1.1551 sognepræst i Espe-Vantinge til 14.3.1604.

1562-29.4.1604 Provst Salling Herred.

Hans død blev ham forud meldt af en engel.

 

Kilde: Aage Dahls præstehistorier.

 

I alt 18 børn, 64 børnebørn, 119 eller 110 børnebørns børn. Død 1604, "noget graa. Bonus cocionator et oeconomus; vox sonora". Epithafium).

 

Fra Mester Jacob Madsens visitats bog side 254: Espe. Jeg visiterede år 1589, den 4. juli kl. 8.

 

”Her Laurids Jesperszen, provsten da 60 år, noget grå. God prædikant, husholder (kan også betyde: med god inddeling af stoffet i en tale) og klar røst. Hans hustru Sara,  børn der bliver forsørget:  5, (2 studerer, 2 i Odense og en  pige er hjemme. Laurits og Sara havde 10 Børn tilsammen, den sidste født ved den første 8 oktober

 

Han talte over Lukas 11: Saligt det liv og så videre i 3 dele:

 

1) Hvad Guds Ord er,

2) hvad Gavn man har af at høre Guds Ord,

3) hvad nytte og skade der er ved at ringeagte ordet:

1) Fordi det er Gud selv, som taler med os,

2) fordi døden er uvis,

3) nytten (derved):

1) at troen vil vokse o.s.v.

 

Jeg visiterede 1604 i  påsken. Præsten Hr. Christoffer prædikede. Hans Fader, Provsten, havde den 14. Marts frasagt sig sit embede for bønderne, men på denne søndag frasagde han sig provstiet på grund af alderdom og dårligt helbred. Dette kundgjorde sønnen for præstekonventet, der blev holdt i Faaborg år 1604, den 7. maj i min nærværelse. I hans sted blev så  Hr. Jørgen i

Suaning valgt der år 1604, den 13. juni er Salig Laurits  i Espe Begravet; døde 9.  juni”.

 

Laurits Jespersen kom 1537 kom han i Odense Latinskole sammen med sin bror Jørgen. Skolens rektor:

Christen Schytte sendte dem begge til Akademiet, hvor de blev præster. Laurids Jespersen blev i 1551, 29 år gammel, sognepræst for Espe og Vantinge og 1562 udnævntes han til provst i Salling Herred.

 

Ifølge den beretning hans ældste søn Jesper lauridsen har givet om ham i hans epitafium i Espe kirke: åbenbarede en engel sig for ham ved hans død (Marimara Danica Tom I pag. 257) og som findes i Dr. Eric Ericsen Pontoppidans: Epitymbia, således:

 

Jeg er Opstandelsen og Livet

Herunder ligger hæderlige og vellærde mand

Hr. Laurids Jespersen

med sine to Hustruer Maren og Sara

Med hvilke han aflede 18 børn, og af dem blev 5 præster, og havde han i sin livstid 67 Børnebørn, og 119 Børnebørns Børn. Siden døde han 82 år gammel, anno 1604 den 1.  søndag efter Trinitatis, der han havde været præst i disse Sogne i 53 år, og Provst i Salling herred i 42 år.

Gud give ham en glædelig opstandelse.

 

Kilde Slægten Achton af Bruno Achton

 

Lauritz blev gift med Maren i 1548.

Børn af dette ægteskab:

 

i. Karine Lauritzdatter blev født omkring 1549 i Espe, Svendborg, Danmark og døde efter 1595. Karine blev gift med Hans Frandsen. Karine blev derefter gift med Jacob Christensen

 

ii. Lauritzdatter Jespersen Lauritzdatter blev gift med Peder Christensen

 

iii. Jesper Lauritzen blev født omkring 1557 i Espe, Svendborg, Danmark og blev

begravet den 22 Sep. 1630 i Østrup-Hjadstrup, Odense, Danmark. Jesper blev gift med Magdalene Christophersdatter Krag

 

iv. Hans Lauritsen [4912] blev født omkring 1559 i Espe, Svendborg, Danmark og døde i   1619 i Kirke-Lunde, Danmark i en alder af ca. 60 år. Hans blev gift med Magdalene Nielsdatter Juul i 1585 i Espe, Svendborg, Danmark. Hans blev derefter gift med NN.

 

v. Christen Lauritzen. (8xtipoldeforældre Se også Lauritsen Slægten) Christen blev gift med Maren Jensdatter Foul den 14. oktober 1594 i Nakkebølle, Danmark. Christen blev derefter gift med Anna Andersdatter den 24. oktober 1596 i Vissenbjerg, Fuglevig, Svendborg, Danmark.

 

Christen Lauritsen blev født ca. 1565 i Espe, Sallinge, Svendborg amt, og døde 1628 i Jordløse. 1592 blev han kapellan for Jordløse og Haastrup sogne på Fyn, og 1593 blev han sognepræst for begge sogne.
Han blev gift 1594 på Nakkebølle med sin første hustru Maren Jensdatter Foul (ca. 1570-1593). Hun skulle vistnok stamme fra en abbed i Thüringen - måske ved navn Vogel. Deres bryllup holdtes sammen med hans bror Jørgen Lauritsen, Maren Andersdatter Gjed, Ejler Brockenhuus til Nakkebølle og Damsboes datter med Marqvard Bille til Hvidkilde. Kong Chr. IV opholdt sig på dette tidspunkt på Nakkebølle og deltog i brylluppet. Christen Lauritsen blev anden gang
gift med: Anna Andersdatter som var født 1574 i Fuglevig, Vissenbjerg sogn, og døde i Jordløse.

 

Christen Christensen Skytte

 

Se også  Lauritsen Slægten

 

Laurits Jespersen blev sendt på akademiet, sammen med sin bror Jørgen,  af rektor på Odense Latinskole Christen Christensen Skytte (1510-1580). Christen Christensen Skytte, der kom fra Gislev, blev senere sognepræst i Fraugde Kirke. Han blev gift med Maren Hansdatter i 1574 og de fik så vidt vides kun en datter: Sara Maren Christensdatter - Laurits Jespersens anden hustru (nogle slægtsforskere mener også at vide at de havde en datter mere Maren (1526-1574)). 

 

Christen Christensen Skytte var søn af Christen Skytte f. ca. 1480. Ifølge John & Helles hjemmeside nævner de at Christen Skytte må  have været ikke ubetydelig, når han havde en søn,  der var rektor og sognepræst….

Svinsbjerg - Nøbbet

Tekstboks:

         Asta  & Edmund Jørgensen       Gitte Jørgensen            Marius Johannes Jørgensen   Sadolin Slægten      Due Slægten     Lauritsen Slægten       Griff Slægten   

Tekstboks:

         Asta  & Edmund Jørgensen       Gitte Jørgensen            Marius Johannes Jørgensen   Sadolin Slægten      Due Slægten     Lauritsen Slægten       Griff Slægten   

Oversigt

Ludvigshøj

Slægten

1-10 generation

slægtstræ

Sidste

Nyt

Røde Links

1-5 generation

Solgården

1764-1988

Oluf Nielsen

Hovmand

Rasmus

Hovmand Knudsen

Bodil

Olesdatter

Jens Frederik

Knudsen

Michel

Nielsen

Maren

Michelsdatter

Røde Links

1-5 generation

Agerspris

1735-1998

Inger

Hansen

Erichsen

Slægtens anetræ

Lars

Erichsen

Else

Larsdatter

Birthe Sofie

Mortensdatter

Skafte

Slægten

Hans

Rasmussen Møller

Ladegårds

Slægtens anetræ

Røde Links

1-5 generation

Rasmus Nielsen

Ploug

Peder

Hansen

Karen Emilie

Rasmussen

Albrechtsen

Slægten

Blå Links

6. generation

Hans

Knudsen

Hans Knudsens

Aner

Margrethe Hansen

Margrethe Hansens aner

Sofus

Knudsen

Ottense

Pedersen

Grønne Links

7. generation

Jens Otto

Knudsen

Kytte

Frederiksen

Asta

Knudsen

Edmund

Jørgensen

Ingemann

Knudsen

Knud Aage

Knudsen

Lise

Hansen

EDMUND

JØRGENSEN

Asta  & Edmund Jørgensen 

Gitte Jørgensen

Gittes Stamtræ

Sadolin Slægten

Due Slægten

Lauritsen Slægten

Griff Slægten   

Oversigt   

Lilla Links

8-10. Generation

Fætre &

Kusiner

Lars H.

Knudsen

Marianne

Møller

Claus H. Knudsen

Per H.

Knudsen

Kim H.

Knudsen

Grønne Links

7. generation

Jens Otto

Knudsen

Kytte

Frederiksen

Asta

Knudsen

Edmund

Jørgensen

Ingemann

Knudsen

Knud Aage

Knudsen

Lise

Hansen

Blå Links

6. generation

Hans

Knudsen

Hans Knudsens

Aner

Margrethe Hansen

Margrethe Hansens aner

Sofus

Knudsen

Ottense

Pedersen