Tekstboks: Birket Sogn

 

 

Geologisk Beskrivelse:

 

Landskabets dannelse: Det bakkede landskab ved Birket, og det tilhørende tunneldal-system har en lang og indviklet istidsgeologisk historie bag sig.  Det begyndte med Hovedfremstødet, hvor store ismasser nåede Danmark fra nordøst gennem det Mellemsvenske område. Området ved Birket fik to isfremstød i den sidste istid og karakteriseret ved markante dybe lavninger i landskabet . I slutningen af istiden er isen ikke smeltet jævnt væk. Store isblokke blev dækket af et isolerende jordlag og smeltede derfor først hundrede af år senere. Da disse blokke - kaldet ”dødis” - endelig smeltede efterlod de sige store dybe huller. Det største dødishul Møllelungen er en stor lavning på 900 gange 300 meter. Området er ejet Regionen. 

Læs mere her

 

Historie:

 

Det tidligere Birket Sogn har mange små landsbyer, hvor de største er Kragenæs, Birket, Lindet og Torrig (nævnt første gang i 1447 som Thorwigh og i 1688 Tårrig Bye). I 1970 blev Birket Sogn ved kommunalreformen lagt sammen med Sandby, Utterslev, Nøbbet, Købelev og Horslunde til Ravnsborg Kommune - Nu Lolland Kommune.  Området er kendt for:

 

Ravnsborg Slotsruin: er et levn for middelalderen. Da den tyske greve Johan III kaldet ”Den Milde”,  fik Lolland Falster i pant af den danske konge Christoffer II i 1331, lod han i 1335 Ravnsborg opføre, for at sikre sig  mod angreb fra Smålandshavet og oprørske lollikker. Efter at de danske rigsforhold var normaliseret i 1347, blev Ravnsborg sæde for en række kongelige lensmænd, indtil Kong Hans i 1510 lod den nedrive og flytte det kongelige centrum til Nakskov Fjord. Borgen var over 100 meter lang og 50 meter bred og lå 18 meter over havet.  Borgen var uindtaget og man sagde at kun en flyvende ravn kunne komme ind, deraf navnet. Det tidligere Ravnsborg Kommune er opkaldt efter borgen.

 

Birket Bavnehøj:  Lollands højeste punkt er en gravhøj fra bronzealderen. Den er en af Danmarks største bronzealder høje og måler 37 meter i tværmål og 7 meter høj. Den blev fredet i 1876 og ligger på privat grund.

 

Birket Kirke: fra ca. 1350 er uden klokketårn, men på en bronzealder høj blev der  opført et fantastisk klokketårn  i træ i ca. 1400. Tårnet er bygget op på en gravhøj fra oldtiden. Klokketårnet regnes for Danmarks ældste tømmerkonstruktion. Døbefonten er af gotlandsk kalksten. Det lille orgel er fra 1866 og bygget af Per Mortensen Gudme fra Svendborg.

 

Glentehøj: Jættestue som blev udgravet i 1842. Der er en 5 meter lang gang i mandshøjde.

 

Gravhøje:  I Birket gammel sogn er der 65 gravhøje, der er så velbevaret at de er fredet. Udover de nævnte kan nævnes  Charlottehøj i Torrig Skoven og Kong Svends Høj.

 

Signe Stub Sognegård: har navn efter Signe Stub (f. 1842 - d. 1932) der testamenterede omkring halv million som blev sat i en fond, til Birket Sogn. Pengene skulle stå i 20 år før de måtte bruges og da fonden blev frigivet i 1952 var der ca. 730.000. Signe Stub var en af fire søskende som aldrig giftede sig og de levede et nøjsomt sært arbejdsliv.  Da de var omkring 50-60 år solgte de deres fædrene gård og købte to forfaldne huse på bakken op til Birket Kirke. Huset ligger stadig der ved vejen, som i dag hedder Signe Stubsvej. Søskende levede af alt hvad der kunne samles og plukkes. Da Signe Stub var 77 år døde den sidste af hendes søskende og hun havde efterhånden oparbejdet en stor formue. Hun fortsatte dog det nøjsomme liv og selv da hun lå for døden var hun sparsom. Hun afbestilte nemlig den petroleumslampe hun havde bestilt hos smeden. At hun havde levet et nøjsomt liv, kan ses af at hendes personlige bo indbragte 712 kr. og 90 øre.  For Signe Stub Fonden er der bygget Birket Central Skole (1954) og Alderdomshjemmet (I dag Birket Lunden), men hovedstolen måtte aldrig røres.  Ved kommunalreformen røg fonden i Ravnsborg Kommunes hænder. En række lokale beboere med tidligere Skoleinspektør Vagn E. Jørgensen og Knud Aage Knudsen i spidsen nedsatte et udvalg, der skulle få fonden tilbage til Birket. Det lykkedes i 1980, men  først måtte man en tur i indenrigsministeriet. For nogle af renterne købte man kantinen på Løg Fabrikken og byggede den om. Man lavede en Legat bestyrelse, bestående af 2 repræsentanter fra beboerne og 1 fra kommunen. Signe Stub Sognegård styres af en bestyrelse, hvor hver forening har en repræsentant, samt to valgt af beboerne.  Sognegården  blev sidst ombygget 1986 og kan huse ca. 150 mennesker. 

 

Foreninger:

 

Birket Boldklub, Birket BordtennisklubBirket Pensionistforening,  Kragenæs Sejlklub, Birket Gymnastikforening og Birket Ungdomsvenner

 

Handel:

 

I det gamle Birket Sogn har der været mange forskellige forretninger. Der lå købmandsforretninger med få hundrede meters afstand.  Kragenæs havde 2 (nu 1), Birket 3, Torrig 4, Lindet 2, Hejringe 1, men nu er der kun Kragenæs Skibsproviantering tilbage. Der har også været bager, radio forretning, gartneri og skomager. Mekanikeren og smeden er også lukket for få år siden. Området er nu kendt for Birket Grus Grav, Funchs Turistfart og Rasmussen - Alle beliggende i Birket.

 

Kragenæs Skibsproviantering: Købmanden  lige ved havnen. Minimarked, trailer salg & udlejning og marinecenter.  Tips, lotto & håndkøbsmedicin, Åben daglig fra 07.00 - 19.00.  Tlf. 54 93 70 02

 

Overnatning & Spisesteder:

 

Kragenæs er samlingsstedet, hvis man skal overnatte eller spise.

 

Kragenæs Camping: Trestjernet Campingplads helt nede ved havnen. Hytter kan lejes. 2 legepladser, hoppepude, minicykler, beachvolleybane, petanquebane og basketballbane.  Tlf. 54 93 70 56. Se billeder: Klik her

 

Kragenæs Kro: er nyrestaureret og klassificeret til tre stjerner. Kroens smukke stuer har en international og maritim atmosfære. Udsigt til Smålandshavet.  Overnatning, weekendferie eller miniferie for hele familien.  Tlf. 54 93 73 73.  Se billeder - Klik her

 

Cafe Udsigten:  Grillmad og lette frokostretter serveres midt på havnen med udendørs terrasse. Udsigt til færgerne til Fejø og Femø. Se billeder - Klik her

 

Dyreliv:

 

Fugle: Den mest karakteristiske fugleart er knopsvanen og langs kysten finder man edderfugle, måger og havterner. På grund af de lange kyststrækninger og lavvandede havområder er området meget vigtige for trækfugle.

 

Fisk:  Fra Smålandshavet kan man fange laks, ørred, torsk og fladfisk. Desuden er der i sæsonen også sild og hornfisk.

 

Put & Take: I Lyngmosen er det muligt at fiske.  Kontakt: 54 93 74 10.

Lollandske Seværdigheder - klik her:

 

Se også   1. - 10 Generation  stamtræ 

Tekstboks:

Oversigt

Ludvigshøj

Slægten

1-10 generation

slægtstræ

Sidste

Nyt

Røde Links

1-5 generation

Solgården

1764-1988

Oluf Nielsen

Hovmand

Rasmus

Hovmand Knudsen

Bodil

Olesdatter

Jens Frederik

Knudsen

Michel

Nielsen

Maren

Michelsdatter

Røde Links

1-5 generation

Agerspris

1735-1998

Inger

Hansen

Erichsen

Slægtens anetræ

Lars

Erichsen

Else

Larsdatter

Birthe Sofie

Mortensdatter

Skafte

Slægten

Hans

Rasmussen Møller

Ladegårds

Slægtens anetræ

Røde Links

1-5 generation

Rasmus Nielsen

Ploug

Peder

Hansen

Karen Emilie

Rasmussen

Albrechtsen

Slægten

Blå Links

6. generation

Hans

Knudsen

Hans Knudsens

Aner

Margrethe Hansen

Margrethe Hansens aner

Sofus

Knudsen

Ottense

Pedersen

Grønne Links

7. generation

Jens Otto

Knudsen

Kytte

Frederiksen

Asta

Knudsen

Edmund

Jørgensen

Ingemann

Knudsen

Knud Aage

Knudsen

Lise

Hansen

Lilla Links

8-10. Generation

Fætre &

Kusiner

Lars H.

Knudsen

Marianne

Møller

Claus H. Knudsen

Per H.

Knudsen

Kim H.

Knudsen

Sorte Links

Diverse

Gårde

Huse