Tekstboks: Tekstboks: Krag Slægten

Vi følger her Klaus Vibolt Frederiksens oldemor Ane Pedersdatters aner…. 5xtipoldefar Peder Krag var den første i Krag Slægten og levede fra 1709 - 1761 og kom fra Horslunde egnen.

 

På denne side findes også en masse om Vibolt slægten. Går man ind på Krak, så ser det ikke ud til at nogen hedder Vibolt til efternavn (mindre end 2), men en del efternavne findes med stavemåden Wiboltt (24 ifølge Danmarks Statistik). Mellemnavnet ses stavet på flg. måde: Vibolt, Wibolt, Wiboltt eller Wiboldt. Man kan ikke søge på mellemnavne i Danmarks Statistik. Der findes ingen Vibolt i Horslunde Sogn mere og navnet er ikke særligt udbredt mere. Se  Vibolt Slægten    

Tekstboks: Tekstboks:

rdmand

Rasmus Clausen

1739 - 15.7 1817

Nøbølle

 

 

Til-/kaldenavn:

Vibolt

 

Gift første gang med Bodil Olsdatter (1714-1771) den 21.11 1759 i Horslunde Kirke - 1 søn Niels, døbt 15. maj 1760, 1 datter Anne Margrethe, døbt 24.6 1761

 

 

Vibolt Slægten 

 

Margrethe

Rasmusdatter

1749 - 1795

 

Gift 30.10 1772

i Horslunde Kirke

 

I deres ægteskab var der 9 børn:

 

Christen Rasmussen, f. 1786

Claus Rasmussen, f. 1773

Christiane Rasmusdatter, f. 1789

Rasmus Rasmussen, f. 1783

Bodil Rasmusdatter, f. 1776

Christiane Rasmusdatter, f. 1776

Margrethe Rasmusdatter, f. 1777

Rasmus Rasmussen, f. 1781

Peder Rasmussen, f. 1787

 

Alle børn døbt i Horslunde Kirke, ingen af dem er døbt Vibolt

 

Forældrene kendes ikke

2xtipoldeforældre

3xTipoldeforældre

Tekstboks: Tekstboks:

Ane

Henningsdatter

2.12 1763-1809

Nøbølle

Døbt den 4. december

 

Fadderne var:

Claus Vibolts søn (Rasmus Clausen ?)

Jacob Degn, Niels Krag og

Ole Rasmussens hustru

 

I deres ægteskab var der 5 børn:

 

Ane Pedersdatter, f. 1788

Karen Pedersdatter, f. 1789

Rasmus Pedersen, f. 1791

Hans Pedersen, f. 1794

Jørgen Pedersen, f. 1796

 

Ane blev begravet i 1809

i Horslunde Kirke, 45 år gammel

Gårdmand

Peder

Andersen

16.6 1764-19.2 1841

 

”Fladekiærsgård”

Horslunde

Fæsteprotokol for Christianssæde

1789-1805 - Folie 107a

 

Til-/kaldenavn

Krag

 

Gift første gang den 30. juni 1787 i Horslunde Kirke

 

Gift anden gang den 21.10 1809 med Mette Michelsdatter (1788-1824) i Halsted Kirke. To Børn:  Maren, f. 1821 Jens, f. 1819

 

Gift tredje gang med Ane Johanne Pedersdatter (f. 1808) den 26.5 1825 i Horslunde Kirke. 4 børn: Peder, f. 1826, Mette Cathrine, f. 1831 og tvillingerne Anders og  Ellen Kirstine, f. 2.9 1836

 

Der er altså 48 år mellem den ældste Ane og tvillingerne. Peder var 24, da han fik Ane og 72 da han blev far til tvillingerne….

3xTipoldeforældre

Klavs Vibolt FrederiksenTekstboks:

Gårdmand

Claus Vibolt

1684-1765

Nøbølle

 

Gift to gange, i første ægteskab var der mindst en søn:

Rasmus Clausen, f. 1739

 

Rasmus Clausens far må hedde Claus til fornavn og derfor kunne det godt være den Claus Vibolt/Wibolt,  som optræder flere gange i Kirkebøgerne. Claus Vibolt havde en bror Hans Vibolt (f. 1694– død i Horslunde i 1761)

 

Claus skulle være gift to gange, men hans hustruer kendes ikke. Claus fik i andet ægteskab et datter Margrethe Sofie Clausdatter (f. 1747 - d. 1766 i Tvede). Hans Vibolts barnebarn Gjertrud Jacobsdatter blev gift  med Rasmus Pedersen, der havde været gift med Claus Vibolts datter Margrethe Sofie Clausdatter.

 

Se stamtræ nederst til højre

 

 Kirkebøgerne fra før 1747 er gået tabt og der findes ingen skrifter bevaret fra den tid, så man har gransket efter den tid og fundet  nogle beviser ved døb, hvem der har båret og hvem der er nævnt som faddere.

 

Claus Vibolt er nævnt  i forbindelse med Karen Knudsdatters konfir-mation i Utterslev i 1758, hvor hun boede hos Claus Vibolt i Nøbølle. Se 4xtipoldeforældre Henning Rasmussen & Anne Jørgensdatter til højre…..

 

Det er også nævnt at Claus Vibolts søn og datter står fadder til Ane Henningsdatter i 1763, men om det er Rasmus Clausen eller en bror vides ikke og søsterens navn kendes ikke.

Horslunde Kirke ligger på det vestlige Lolland og er opført i flere etaper. Den ældste del er fra omkring år 1200, bygget i romansk stil, mens tårn og våbenhus er opført i 1400-tallet. Den hvidkalkede kirke med rødt tegltag har en halvrund apsis der hviler på en profileret sokkel.

Christianssæde er en gammel hovedgård, som nævnes første gang i 1397 og blev kaldt Tostorp. Navnet Christianssæde er fra 1740 og er også navnet på det nye grevskab af 25/7 1729 for slægten Reventlow. Gården ligger i Skørringe Sogn. Hovedbygningen er opført 1690-1740 og ombygget i 1979 efter en brand. I dag er slottet og avlsgården delt i 2 gårde. Krag slægten var fæstere under Christianssæde…..

Tekstboks: Tekstboks:

Gårdmand

Henning

Rasmussen

f. 1708 i Nøbølle

 

Gift første gang den 7. november 1753 i Utterslev Kirke

 

 

 

Gift anden gang med Karen Knudsdatter (f. 1742) den 4.12 1767 i  Horslunde Kirke. I deres ægteskab var der 6 børn.

 

Knud Henningsen, f. 1769

Claus Henningsen, f. 1770

Jørgen Henningsen, f. 1772

Niels Henningsen, f. 1775

Gjertrud Henningsdatter, f. 1779

Lisbeth Henningsdatter, f. 1783

 

Henning døde en naturlig død af alderdom i januar 1789, 81 år gammel og begravet den 13. januar 1889 i Horslunde Kirke.

 

Karen stammede fra Meltofte, som datter af Knud Pedersen & Karen Hansdatter. Døbt den 1.4 1742 i Avnede Kirke, båren af Daniel Jensens kone i Meltofte. Karen havde en tvillingebror Jørgen, en søster, samt  yderligere to brødre. Som 14-årige kom hun til Claus Vibolt i Nøbølle, og blev konfirmeret i Utterslev Kirke - (se også Rasmus Clausen Vibolt). Karen døde  48 år gammel i maj 1790 og begravet i Horslunde den 22. maj.

 

 

Hennings forældre kendes ikke

 

 

 

Anne

Jørgensdatter

18.6 1730 - juni 1767

Døbt den 24. juni  1730 i

Utterslev Kirke

(båren af Niels Knaks hustru)

 

I deres ægteskab var der flg. børn:

 

Karen Henningsdatter, f. 1754

Ane Dorthe Henningsdatter, f. 1756

Rasmus Henningsen, f. 1759

Ane Henningsdatter, f. 1762-1762

Ane Henningsdatter, f. 1763

 

Anne blev begravet den 17. juni 1767 i Horslunde Kirke

 

Hendes far var

Jørgen Rasmussen Skotte og hustru, hvis navn ikke kendes. Anne er søster til Mette (f. 1728) ,

Dorthe (f. 1733)

Cathrine Jørgensdatter (f. 1735)

 

Se mere om

Skotte Slægten

 

4xTipoldeforældre

Tekstboks: Horslunde, Nøbølle
Folketælling 1787:

Henning Rasmussen, 70 år
Gift, husbonde og gårdmand

Karen Knudsdatter, 45 år
Hans sidste hustru, madmoder

Knud Henningsen, 18 år
Claus Henningsen, 17 år
Jørgen Henningsen, 15 år
Niels Henningsen, 13 år
Gjertrud Henningsdatter, 8 år
Lisbeth Henningsdatter, 5 år
- deres børn
Tekstboks: Tekstboks:

Anne

Christensdatter

f. 1733

 

I deres ægteskab var der flg. børn:

 

Peder Andersen, f. 1764

Maren Andersdatter, f. 1766

Anne Andersdatter, f. 1768

Hans Andersen, f. 1769

Claus Andersen, f. 1771

Christen Andersen, f. 1772

 

Forældre kendes ikke

Gårdmand

Anders

Pedersen

f. 1737

 

”Christiansspris”

Horslunde

Fæsteprotokol for Christianssæde

1789-1805 - Folie 100b

 

Til-/kaldenavn:

Krag

 

Gift den 2.12 1763 i Horslunde Kirke

 

 

4xTipoldeforældre

Greve C.D.F. Reventlow var den tredje Reventlow på Christianssæde, men nok også den mest populære.

Han var manden bag stavnsbåndets ophævelse og afløste hoveriet. Han byggede skoler og oprettede seminariet i Vesterborg og  indførte sine politiske holdninger på sine godser længe før de blev love…..

Grevskabet Christianssæde talte, udover flere andre også herregårdene Pederstrup og Skelstofte. Pederstrup fungerede som forpagtergård. Efter C.D.F. Reventlows politiske karriere flyttede han med konen i 1813 permanent til Pederstrup og i de flg. 10 år ombyggede han Pederstrup efter hvad man formoder var hans egne tegninger. Christiansspris hørte under Pederstrup.

Tekstboks: Tekstboks:

NN

 

I deres ægteskab var der flg. børn:

 

Peder Pedersen Krag, f. 1734

Døbt den 9.1 1735 -

Gift med Maren Larsdatter.

Bonde og gårdbeboer i Nordlunde

 

Dorthe Pedersen Krag, f. 1735

 

Anders Pedersen Krag, f. 1737

 

NN Pedersen Krag 1741-1753

 

Gårdmand/fæster

Peder

Krag

1709-1761

Horslunde

 

Begravet i Horslunde Kirke

8.7 1761

 

 

Horslunde Kirke

5xTipoldeforældre

Tekstboks:

Viboltvej i Horslunde

Vestlolland - Horslunde

Svinsbjerg Station

Tekstboks:

R. Wiboltt's Frøavl og Frøhandel A/S, Nakskov

 

Grundlagt den 29. april 1859 at Rasmus Larsen Wiboltt

(født 16. marts 1836 i Vesterborg ved Nakskov, død 20. februar 1918).

 

Forretningen blev startet som almindelig blandet købmandsforretning omfattende kolonial og hørkram, senere også manufaktur, korn og markfrø. Efter grundlæggerens udnævnelse til direktør for A/S Marienlyst Dampmølle i 1897 overtog hans sønner, Alfred Wiboltt (f. 1863) og Laurits Wiboltt (f. 1869, d. 14. marts 1930), ledelsen af virksomheden. I 1903 overtog sidstnævnte forretningens frøafdeling for egen regning og fortsatte den  under det nuværende navn. I 1904 købtes Marienlyst Avlsgaard, hvor et forædlingsarbejde påbegyndtes, navnlig af rodfrugter og kål, særlig blomkål.

Den 1. juli 1918 sammensluttedes R. Wiboltts Frøavl og Frøhandel med Skandinavisk  Frø Kompagni under firmanavnet Skandinavist Frøkompagni & R. Wiboltt med hovedsæde København og med Laur. Wiboltt som direktør, medens Nakskov-afdelingen lededes af direktør Theodor Petersen. Ved likvidationen som fandt sted i 1925, overtog Theodor Petersen, Nakskov forretningen for egen regning under det gamle firmanavn.

I 1930 omdannedes R. Wiboltts Frøavl og Frøhandel til et aktieselskab (første vedtægter af 17. marts). Virksomheden beskæftiger sig nu fortrinsvis med avl af kløver-, græs- og roefrø til brug for forsyning til det danske landbrug og for eksport. Nuværende direktør: Henry Jørgensen. Bestyrelsen består nu af bankdirektør E. Houmark- Nielsen, Odense, der er formand,  godsejer. K. L. Rasmussen, Fredsholm samt proprietær R. Olsen, Gottesgabe pr. Kappel. Adresse: Mølle Allé 14, Nakskov.

 

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Lidt om Vibolt

 

Claus Vibolts (1684-1765) datter  af andet ægteskab Margrethe Sophie Claus-datter (f. 1747-ca. 1780) blev gift med Rasmus Pedersen (1743-1808) den 25.4 1766 i Horslunde Kirke og de fik 9 børn, hvoraf nr. to blev døbt Vibolt: Claus Vibolt Rasmussen, f. 1766. Ingen af de andre børn blev døbt Vibolt.

Man kender ikke Margrethes dødsdato, men hun er død før 1780, for da bliver Rasmus Pedersen   gift med Gjertrud Kirstine Jacobsdatter (1760-1833) (barnebarn til Claus Vibolts bror Hans. De får 11 børn. Nr. 1 Claus bliver døbt Vibolt Rasmussen, f. 1781.

 

Om de to Claus Vibolt Rasmussen, f. i 1766 og 1781 har videreført Vibolt navnet vides ikke.

_____________

 

Vibolt & Wibolt er ikke særligt udbredt og søger man på nettet, så er de fleste fra 1700-1800-tallet.

 

Flere steder optræder en Jens Wibolt, Wiboltsgård, folie 38b, fæsteprotokol for Pederstrup (1789-1805) og Lars Wibolt, Pilegård - folie 211b, fæsteprotokol for Pederstrup (1789-1805)

 

____________

 

Der findes vejnavne  opkaldt efter  Wiboltt:

 

Viboltvej

 

4913 Horslunde - som sandsynligvis er opkaldt efter en af de lokale ”Vibolter”, da det er stavet med enkelt V i modsat alle andre steder i DK.

 

Wibolttsvej

 

i Nakskov er  opkaldt efter Wiboltts Frø  grundlægger Rasmus Larsen Wiboltt, født i Vesterborg i 1836 - Se portrættet fra Kraks ”Danmarks ældste forretninger 1950” nederst på siden.  Det har ikke været muligt at forbinde Rasmus med resten af ”Vibolterne” i Horslunde omegnen.  Wibolttsvej findes også i Eskildstrup på Falster.  

__________

 

Wiboltt som firmanavn  findes flere steder: Wiboltt Musik, Wiboltt Forlag og Wiboltt Kirurgisk Klinik…

Tekstboks:

Christen

Rasmussen

31.1 1786 - 3.12 1835

Døbt den 20.2 1786

 

gift den 15.4 1809 med

 

Til-/kaldenavn

Vibolt

 

Begravet den 3. december 1835 i Horslunde Kirke

 

 

 

 

 

Tekstboks:

Ane

Pedersdatter

16/2 1788 - 27.7 1829

 

Christen & Ane fik 3 børn:

 

Claus Christensen Vibolt

Hans Christensen Vibolt 

gift med Kirsten Hansdatter i 1731

og  lillesøsteren Hanne Kirstine

 

Begravet i Horslunde Kirke den 31. juli 1829, 41 år gammel

10.8 1880-19.4 1957

Clausholm

Tekstboks:

Oversigt

Ludvigshøj

Slægten

1-10 generation

slægtstræ

Sidste

Nyt

Røde Links

1-5 generation

Solgården

1764-1988

Oluf Nielsen

Hovmand

Rasmus

Hovmand Knudsen

Bodil

Olesdatter

Jens Frederik

Knudsen

Michel

Nielsen

Maren

Michelsdatter

Røde Links

1-5 generation

Agerspris

1735-1998

Inger

Hansen

Erichsen

Slægtens anetræ

Lars

Erichsen

Else

Larsdatter

Birthe Sofie

Mortensdatter

Skafte

Slægten

Hans

Rasmussen Møller

Ladegårds

Slægtens anetræ

Røde Links

1-5 generation

Rasmus Nielsen

Ploug

VIBOLT

SLÆGTEN

Vibolt Slægten   

Skafte-slægten

Christian Hansen Skottes aner

Marie Jeppesens aner

Krag Slægten

Clausholm Slægten

Oversigt

Lilla Links

8-10. Generation

Fætre &

Kusiner

Lars H.

Knudsen

Marianne

Møller

Claus H. Knudsen

Per H.

Knudsen

Kim H.

Knudsen

Grønne Links

7. generation

Jens Otto

Knudsen

Kytte

Frederiksen

Asta

Knudsen

Edmund

Jørgensen

Ingemann

Knudsen

Knud Aage

Knudsen

Lise

Hansen

Blå Links

6. generation

Hans

Knudsen

Hans Knudsens

Aner

Margrethe Hansen

Margrethe Hansens aner

Sofus

Knudsen

Ottense

Pedersen