Tekstboks: Klavs Vibolt FrederiksenRaahauge  Slægten - Klavs Vibolt Frederiksens aner

Vi følger her Slægten på Claus Wibolts side. Hans navn er stavet Klavs Vibolt Frederiksen ifølge dåben af 26.12 1880. Den første i Raahauge Slægten var Knud Rasmussen Raahauge, som var født i midten af 1600-tallet i Horslunde og var gårdmand. Knud døde i 1728.

Tekstboks: Tekstboks: Tekstboks: Tekstboks: Tekstboks: Tekstboks:

 

Hanne Christine

Christensdatter

f. 10.10 1822 i Horslunde

(døbt den 10.11 1822)

 

I deres ægteskab var der flg. børn:

 

Anne Kirstine Jørgensen, f. 1854

Rasmine Marie Jørgensen

Birthe Sofie Jørgensen, f. 1857

Hansine Kirstine Jørgensen, f. 1861

 

Hanne Christine døde den 5. maj 1862 og begravet i Horslunde Kirke den 10. maj.

 

Se Vibolt Slægten

 

 

Tekstboks: Tekstboks:

Bedsteforældre

Oldeforældre

Oldeforældre

Tipoldeforældre

Tekstboks: Tekstboks:

Husmand

Ole

Larsen

f. 11. maj 1802 i Nordlunde

 

Gift den 6.7 1822 i Halsted Kirke

 

Udlagt til Barnefadder den 23.3 1821 til Christian Olsen

 

Til-/kaldenavn:

Dyhring

 

Ole & Maren flyttede flere gange, første gang fra Nordlunde til Vindeby i 1855, i 1858 til Horslunde og i 1865 til Løjtofte og i 1865 til Løjtofte, senere til Orehave,  hvor de boede da de døde.

 

Ole begravet den  8. oktober 1880.

2xTipoldeforældre

Tekstboks: Tekstboks:

3xTipoldeforældre

Tekstboks: Tekstboks:

Fisker

Frederik

Olsen

f. 26.10 1822

(døbt den 15.12 1822)

 

Til-/kaldenavn:

Dyhring

Gift den 18. maj 1850

i Utterslev Kirke

 

Forlovere var gårdejer Hans Schou, hvor Frederik var tjenestekarl, og indsidder Rasmus Christensen, Tjørneby

 

Frederik Olsen udlagt til barnefadder til Frida f. den 9.4 1850.

Tipoldeforældre

Tekstboks:

Købmand

Christian Hansen Skotte

12.10 1842 - 1923

Vindeby

Gift med

 

 

Kastager Bye

 

 

Navneændring iflg.

bevilling af 19.1 1906:

Skotte

 

 

 Christian Hansen

Skottes aner

 

Marie Jeppesen

f. 4.9 1848 - eft. 1911

Halsted

 

I deres ægteskab er der 7 børn:

 

Sophie Kirstine, f. 9.4 1872

Maren Johanne, f. 4.9 1873

Hans Christian, f. 26.7 1875

Jeppe Anton, f. 22.12 1877

Carl Martin, f. 18.1 1880

Karen Marie, f. 27.10 1885

Jeppa Mathilde, f. 5.12 1886

 

Marie Jeppesen aner

 

 

 

 

 

 

Daglejer

Jørgen

Rasmussen

f. 11.10 1825 i Vesterborg

(døbt den 20.11 1825)

 

Gift den 14.10 1853

 i Horslunde Kirke

 

 

Tekstboks:

Karen

Rasmusdatter

 f. 1760 fra Horslunde

 

I deres ægteskab var der 2 børn:

 

Rasmus Jørgensen, f. 1797

Ane Jørgensdatter, f. 1800

 

Forældre ukendte

 

 

 

 

Tekstboks:

Husmand & Tømmer

Jørgen

Olsen

f. 1740 i Vesterborg

 

Gift 17.9 1796

i Horslunde Kirke

 

Jørgen gift to gange første gang den  9.10 1779 i Birket Kirke med Anna Knudsdatter

(tre børn: Ole, f. 1780, Anna Grethe, f. 1783 og Knud, f. 1786

 

 

 

 

3xTipoldeforældre

Maren Kirstine

Christensdatter

f. 14. marts 1801 i Halsted

 

I deres ægteskab var der flg. børn:

 

Christian Olsen, f. 1821

Frederik Olsen, f. 1822

Bodil Kirstine, f. 1824

Carl Olsen, f. 1830-1830

Mads Olsen, f. 1832

Ane Margrethe, f. 1835

Trine, f. 1836

Caroline, f. 1839

Maren døde den

26. marts 1871 i Horslunde

Husmand m. jord

Lars

Andersen

f. 1767 i Nordlunde

 

Til-/Kaldenavn:

Dyhring

 

 

 

 

Tekstboks: Tekstboks:

2xTipoldeforældre

Else

Rasmusdatter

f. 1798

 

Else var plejedatter af husmand m. jord Hans Jørgensen og Else Hansdatter, Utterslev.

 

Else blev ikke gift og havde ved FT 1845 yderligere en datter Maren Johanne Nielsdatter, og levede som inderste og daglejer

Jørgen

Rasmussen

Kastager

 

Udlagt til barnefadder til Kirsten Jørgensdatter 2.6 1820

 

Parret var ikke gift

 

 

Til-/kaldenavn
Væver

 

Forældrene

kendes ikke

Utterslev Kirke

Tekstboks: Tekstboks:

Anne Kirstine (Stine)

Pedersdatter

f. 1804

 

I deres ægteskab var der 4 børn:

 

Jørgen Rasmussen

Peder Rasmussen, f. 1828

Maren Kirstine, f. 1831

Ole Rasmussen, f. 1833

Husmand m. jord

Rasmus

Jørgensen

f. 20.9 1797 i Vesterborg

(døbt 8.10 1797)

 

Magletving By

 

Gift den 17.9 1825 i Halsted Kirke

 

 

Til-/kaldenavn: Krog

 

2xTipoldeforældre

Tekstboks:

Sidsel

Thomasdatter

f. 5.10 1772 i Horslunde

 

I deres ægteskab var der flg. børn:

 

Kirsten, f. 1796

Maren Kirstine, f. 1801

Hans Christensen, f. 1803

 

Sidsel døde 1808 og begravet i 20. november i Nordlunde Kirke, 35 år gammel

 

 

 

 

Tekstboks:

Gårdmand

Christen

Michelsen

f. 1734 i Nordlunde

 

Gift første gang med Kirsten Pedersdatter (1738-1793) den 15.6 1764 - I deres ægteskab var der 2 piger: Maren, f. 1769 og Anne, f. 1775

 

Gift anden gang den 21. september 1793 i Horslunde Kirke

 

Til-/kaldenavn:

Raahauge

3xTipoldeforældre

Tekstboks:

Maren

Rasmusdatter

f. 1751 i Horslunde

 

I deres ægteskab var der flg. børn:

Sidsel Thomasdatter, f. 1772

Hans Thomasen, f. 1777

Anna Thomasdatter, f. 1782

Birthe Thomasdatter, f. 1787

 

Maren døde i 1790 og begravet i Horslunde Kirke den 12.2 1790, 39 år gammel

 

Forældre ukendte

 

 

 

 

Tekstboks:

Gårdmand

Thomas

Jacobsen

f. 1741 i Horslunde

 

Havreballegården, folie 417a

Svinsbjerg

Fæsteprotokol for Christianssæde

1789-1805

 

Gift i 1772 i Horslunde Kirke

 

Thomas gift første gang med Cecil Rasmusdatter (1746-1771)  den 5.3 1766 - 2 børn

 

Gift tredje gang med Maren Hansdatter (1771-1838) den 31.3 1790 i Horslunde Kirke: 4 børn: Maren f. 1792, Hans Jacob, f. 1797 og tvillingerne Karen og Christen, f. 1799 - Ja det er rigtigt at hans anden og tredje kone hed det samme….

 

Thomas døde den 2. marts 1804 og begravet den 9.3 i Horslunde Kirke

 

Thomas` forældre kendes ikke

4xTipoldeforældre

Tekstboks:

Karen

Hansdatter

 

 † 1739

Gift første gang med Christian

Raahauge, død ca, 1733

(ingen børn)

I ægteskab med Michel fik de to børn:

Christen Michelsen, f. 1734

Knud Michelsen, f. 1737

 

 

 

 

 

Tekstboks:

Husmand & bomand

Michel Knudsen

f. 1709 i Nordlunde

 

Gift i Græshave Kirke i 1734

 

Til-/kaldenavn:

Raahauge

 

Gift anden gang med

 

Kutternelle Hansdatter

til-/kaldenavnet Bøssemager -

Datter af gårdmand Hans Jørgensen Bøssemager (død 1740), V. Nordlunde

 

I deres ægteskab var der flg. børn:

Hans Michelsen, f. 1740

Maren Michelsdatter, f. 1742

Rasmus Michelsen, f. 1746

Niels Michelsen, f. 1749

 

Michel i daglig tale Raahauge fæstede den gård som Christian Råhauge fradøde, hvis enke Karen,  han giftede sig med. Michel Raahauge døde i 1766

Vintersborg Fæsteprotokol

1731-1740, folie 540

4xTipoldeforældre

Michel døde i 1765 og begravet i Nordlunde Kirke den 1. november 1765, 56 år gammel

Som enhver anden landsby havde også Nordlunde sin egen vejrmølle. Møllen lå oprindelig på matrikel nr. 27 - nuværende Højfjældevej.

 

Karen

Hansdatter

f. 1770 - 15.8 1854

 

I deres ægteskab var der flg. børn:

 

Morten Larsen, f. 1795

Hans Larsen, f. 1798

Peder Larsen, f. 1799

Ole Larsen, f. 1802

Anders Larsen, f. 1806

Ane Dorthea, f. 1809

Christian Larsen, f. 1811

 

Forældrene

kendes ikke

Tekstboks: Tekstboks:

Bonde & gårdbeboer

Knud Rasmussen

Død ca. 1728 i Nordlunde

 

Til-/kaldenavn: Raahauge

 

Gift første gang med Dorthea Clausdatter (død i 1707) - to børn: Karen Knudsdatter

Rasmus Knudsen, f. 1683

 

Gift anden gang med Anne

 

Knud Raahauge er nævnt i Vintersborg fæsteprotokol i 1719-1731, Vester Nordlunde, folie 414. Knud er bror til Niels Rasmussen Raahauge (død i 1729) - gift med Karen Marie Nielsdatter: nævnt lige under ham og skulle være gårdfæster i Vester Nordlunde, folie 532

 

Knud Raahauge døde i 1728

i Vester Nordlunde

 

Knud Rasmussen Raahauge  er søn af Rasmus Raahauge og hustru, hvis navn ikke kendes. Knud havde en broder Niels. Rasmus Raahauge stammede sandsynligvis fra Raahave ved Holeby.

 

Anne

Nielsdatter

 

I deres ægteskab var der flg. børn:

 

Michel Knudsen, f. 1709

Hans Knudsen, f. 1712

Niels Knudsen, f. 1716

Rasmus Knudsen, f. 1722

 

Forældre kendes ikke

 

5xTipoldeforældre

Nordlunde Kirke

Karens efternavn nævnes som Hans-Christiansdatter i fæsteprotokollen for Vintersborg 1731-1740.

 

Christian Raahauge var fæster ifølge Vintersborgs protokol folie 278

Tekstboks:

Sognepræst Claus Christiansen Wiinholt (1712-1771), Horslunde var gift 4 gange, første gang med Dorthea Lorentzdatter (6 børn),  anden gang med  datteren af sognepræst i Errindlev Knud Leonard Schritzmeyer Karen og de fik 8 børn. Tredje ægteskab med Else Ermandinger (1 datter) og fjerde gang med Dorthea Rhode (ingen børn. Claus Wiinholt var søn af brygger Christian Wiinholt, København og Elisabeth Gyrstinge (datter af Sognepræst i Gyrstinge Peder Lollich og Else Globsdatter)

Sognepræst

Claus Wiinholt

Slægten Bertouch-Lehn solgte i 1974 Råhavegård til de fem østlollandske kommuner. Kommunerne oprettede Videncenter Råhavegård, som i dag rummer  en række organisationer, blandt andet Grøn Center.

Nordlunde

Raahauge Slægten fra Raahave

 

Raahauge slægten menes at nedstamme fra Rasmus Raahauge der var bonde i Vester Nordlunde og som kom fra Raahave ved Holeby i begyndelsen af 1600-tallet.

 

”Råhavegård omtales første gang i 1397 som en af væbnergårdene i landsbyen Rågehave. Den ejedes da af Herman Storm. Hans datter solgte den i 1470 til Eskil Gøye der også ejede tre andre store bøndergårde. Senere overtog Jochum Bornewitz, der ejede Rudbjerg, Fredsholm og andre gårde Råhavegård. I 1622 mageskiftede hans enke, Erike Øllegaard pentz, Råhavegård til Kronen” 

 

Rasmus Raahauges efterslægt spredte sig og findes både på Sjælland og Lolland Falster. Hans barnebarn af samme navn Rasmus Raahauge (1725-1796 - søn af Niels Rasmussen Raahauge, som er bror til Knud Rasmmussen Raahauge) blev gift med Margrethe Wiinholt, datter af sognepræst Claus Wiinholt, Horslunde. Margrethe havde også to brødre, som blev præster.  Rasmus & Margrethe fik to børn Anders og Maren som blev gift  ind i adelsslægten  Mackespang. Anders,  som var købmand og skovfoged i Nakskov, blev gift med Bodil Katrine Mackespang  og søsteren Maren blev gift med Bodils lillebror, købmand og avlsbruger  Marcus Mackespang, Nysted. Deres forældre var Doktor Med. Marcus Mackespang & Margrethe Sølling, Frenderrupgård ved Præstø. 

Fisker

Jens Rasmussen

Frederiksen

f. 7.9 1854 i Utterslev

(døbt den 26.11 1854)

Rasmine Marie

Jørgensen

f. 2.6 1855 i Birket

(døbt den 11.6 1855)

 

I deres ægteskab var der tre børn:

 

Berta Sofie Johanne Anna Kirstine

Frederiksen, f. 23.1 1878

 

Klavs Vibolt Frederiksen

 

Hans Christian Jørgen

Frederiksen, f. 29.4 1889

Claus  Wibolt

Frederiksen

10.8 1880 -  19.4 1957

(døbt den 26.12 1880)

Karen Marie

Skotte

7.10 1885 - 19.7 1968

10.8 1880-19.4 1957

Clausholm

Tekstboks:

· Horslunde, Nøbbet by, Maribo amt, et hus, 2, FT-1880, C9895

 

Jens Rasmus Frederiksen 26 Gift husfader, fisker - Utterslev Sogn

Rasmine Marie Jørgensen, 24 år hans kone - husmoder Birket Sogn

Berta Sofie Frederiksen 2 Ugift deres barn

 

Birket Sogn 1837-1868

Afgangsliste side 64:

9.12 1857 afgang til Løjtofte

 

Jørgen Rasmussen, 33 år Hanne Christensdatter, 36  år, hans hustru - daglejer-moder

Skouhuse bye, 12,

Folketælling 1787:

 

Jørgen Olsen, 44 år,

gift tømmermand,

Anna Knudsdatter,

37 år  -  hans kone,

Ole Jørgensen, 7 år

Anna Jørgensdatter, 4 år,

Knud Jørgensen, 1 år

- deres børn

Jørgens forældre

kendes ikke

Vester Nordlunde by

- et hus, 32, FT-1845

 

Ole Larsen Dyhring

43, Gift., husmand & daglejer

Maren Christensdatter

43 år, hans kone - Halsted

Mads Olsen, 13 år

Ane Margrethe Olsdatter, 11 år Trine Olsdatter, 9 år

Caroline Olsdatter, 6 år

- deres børn

Nordlunde, 28,

FT-1801

 

Lars Andersen,

34 år,  gift, husmand med Jord,

Karen Hansdatter,

31 år, hans kone,

Morten Larsen, 5 år

Hans Larsen, 3 år

Peder Larsen, 2 år

- deres børn

 

Lars døde den 27.9 1837, 70 år gammel

 

Søn af Morten Andersen Dyhring og Dorthe Pedersdatter

Uttersløv Bye., , 73. et Huus, 158, FT-1845

 

Else Rasmusdatter,

48 år - ugift, 

Inderste og daglejer

Maren Johanne Nielsdatter,

22 år, ugift,  Hendes datter

Niels Rasmussen1 år - sidstnævntes søn

Magletving By, 1,

Folketælling 1834:

 

Rasmus Jørgensen, 37 år, Gift, Husmand,

Stine Pedersdatter, 30, Gift, Hans Kone,

Jørgen Rasmussen, 9 år,

Peder Rasmussen, 6 år, Maren Kirstine Rasmusdatter, 3 år  Ole Rasmussen, 1 år,  Karen Rasmusdatter, 68 år  (Enke Husfaderens Moder)

 

 forældre er ukendte

 Vesterborg, Magletving, 9,

Folketælling 1801:

 

Jørgen Olsen,

61 år, Gift

 

Karen Rasmusdatter,

40 år, hans kone

 

Rasmus Jørgensen,

4 år, deres barn,

 

Ane Jørgensdatter,

1 år, deres barn

· Kongebrev af 23.01.1734

 

Michel Knudsen og Karen Hansdatter, afgangne Christen Raahauges efterleverske, bønder-folk af Vesterlund, Græshave sogn, - Michel Knudsen var beslægtet i 2. led med hendes forrige mand.

 

Karens forældre

kendes ikke

Skifte af 1766 efter Husmand Michel Knudsen Raahauge:

 

Enken Kutternelle Hansdatter Bøssemager:

 

Børn af første ægteskab

med Karen Hansdatter:

 

Christen Michelsen Raahauge,

bomand i Vester Nordlunde

Knud Michelsen Raahuage, 29 år tjenende i Vester Nordlunde

 

Børn af andet ægteskab

med Kutternelle:

 

Hans Michelsen Raahauge,

26 år tjener i Nakskov

Rasmus Michelsen Raahauge, 20 år,

Maren Michelsdatter, 24 år

Horslunde, Svinsbjerg, 13,

Folketælling 1787:

 

Thomas Jacobsen, 46, Gift, husbonde, bonde & gårdbeboer

 

Maren Hansdatter, 37 år

hans kone -  madmoder

 

Rasmus Thomasen, 21, Ugift,

Sidsel Thomasdatter, 15 år

Anne Thomasdatter, 5 år

Birthe Thomasdatter, 1 år

- deres børn

 

Erik Henningsen, 17 år

Ugift, tienestedreng

Skifte af 1728

 

Knud Rasmussen Raahauge,

Vester Nordlunde

enke Anne Nielsdatter

 

Børn:

Mickel Knudsen Raahauge, 19 år

Hans Knudsen Raahauge, 16 år

Niels Knudsen Raahauge, 12 år

Rasmus Knudsen Raahauge, 6 År

værge farbroderen Niels Raahauge  i Vester Nordlunde

 

Børn af første ægteskab med

Dorthe Clausdatter

 

Rasmus Knudsen Raahauge, degn til Vestenskov

Karen Knudsdatter, gift med Peder Hansen i Vester Karleby

Oversigt

Ludvigshøj

Slægten

1-10 generation

slægtstræ

Sidste

Nyt

Røde Links

1-5 generation

Solgården

1764-1988

Oluf Nielsen

Hovmand

Rasmus

Hovmand Knudsen

Bodil

Olesdatter

Jens Frederik

Knudsen

Michel

Nielsen

Maren

Michelsdatter

Røde Links

1-5 generation

Agerspris

1735-1998

Inger

Hansen

Erichsen

Slægtens anetræ

Lars

Erichsen

Else

Larsdatter

Birthe Sofie

Mortensdatter

Skafte

Slægten

Hans

Rasmussen Møller

Ladegårds

Slægtens anetræ

Røde Links

1-5 generation

Rasmus Nielsen

Ploug

Peder

Hansen

Karen Emilie

Rasmussen

Albrechtsen

Slægten

Blå Links

6. generation

Hans

Knudsen

Hans Knudsens

Aner

Margrethe Hansen

Margrethe Hansens aner

Sofus

Knudsen

Ottense

Pedersen

Grønne Links

7. generation

Jens Otto

Knudsen

Kytte

Frederiksen

Asta

Knudsen

Edmund

Jørgensen

Ingemann

Knudsen

Knud Aage

Knudsen

Lise

Hansen

Lilla Links

8-10. Generation

Fætre &

Kusiner

Lars H.

Knudsen

Marianne

Møller

Claus H. Knudsen

Per H.

Knudsen

Kim H.

Knudsen

Sorte Links

Diverse

Gårde

Huse

Gravstene

Kirker

Fæstebonden

Byggestil &

udstykning

Ludvigshøj

Slægten

Lindevang

Slægten

VIBOLT

SLÆGTEN

Vibolt Slægten   

Skafte-slægten

Christian Hansen Skottes aner

Marie Jeppesens aner

Krag Slægten

Clausholm Slægten

Oversigt

Lilla Links

8-10. Generation

Fætre &

Kusiner

Lars H.

Knudsen

Marianne

Møller

Claus H. Knudsen

Per H.

Knudsen

Kim H.

Knudsen

Grønne Links

7. generation

Jens Otto

Knudsen

Kytte

Frederiksen

Asta

Knudsen

Edmund

Jørgensen

Ingemann

Knudsen

Knud Aage

Knudsen

Lise

Hansen

Blå Links

6. generation

Hans

Knudsen

Hans Knudsens

Aner

Margrethe Hansen

Margrethe Hansens aner

Sofus

Knudsen

Ottense

Pedersen