Tekstboks: Bodil Olesdatter

Bodil Olesdatter er født i Horslunde den 4.9 1818. Hendes forældre var Ole Rasmussen, f. 5. september 1786 og Anne Marie Frederiksdatter, f. 1785 - 5.11 1847. Forældrene havde en gård kaldet Duegaarden i Nøbbet. Faderen Ole var tillige også brandfoged i Nøbbet og han nævnes i forbindelse med en påsat brand, hvor han skulle vidne i retten:  Udskrift af Grevskabet Christiansædes Politi Protokol:

”Brandfogeden i Nøbbet Distrikt Gårdmand Ole Rasmussen Due der af Dommeren blev opfordret til at angive Anmeldelse til Branddirecteuren angående nærværende Ildsvåde, forklarede sig i Ét og Alt Ansvar stemmende med hans Ytringer til Branddirecteuren den 22. Januar. Han indså ved at han efter nu derpå at være gjort opmærksom har siddet sine Pligter som Brandfoged uanhørige ved ikke Øjeblikkelig at melde det Forefaldne til Branddirecteuren. Han håber imidlertid at det af hans Forretningen den 22. januar angivne Omstændigheder må tjene til hans Undskyldning. Han bemærker at Ildsvåder ingensinde tilforn har indtruffet i hans Distrikt i den Tid han har været Brandfoged og han forklarer at den Omstændighed at han med Ønsket om at opfylde sin Pligt omsider selv i egen Person foretog Rejsen til Maribo (Der frem og tilbage udgjorde mindst 8 Mil) må for denne Gang tjene til hans Undskyldning, da det ikke har været af ond vilje, men af Uforstand at han har fejlet.”

 

Forhøret blev  dimitteret og derefter henvist til bogføring.

Signeret af Aggerup

som vidner Hans Larsen & Peder Christensen

Udskriftens rigtighed bekræftes Aggerup

 

Afsendt til Stiftsamtet for Falster den 2. februar 1834.

Sagen blev henlagt under J.nr. 8/2-34.

 

Læs om hele sagen:  http://www.jskaaning.dk/

Michell Nielsen          Oluf Nielsen Hovmand        J.F. Knudsen    Hans Rasmussen Møller        

Bodil Olesdatter, Solgården - Stamtræ

Ole Rasmussen Due bliver forsørget af sin datter Bodil Olesdatter og Rasmus Hovmand Knudsen og han stod opført på folketællingslisten fra 1850 på Solgården. Da var Ole Rasmussen 60 år......

Kragenæs - Nakskov Banen gik meget tæt på Solgården, men modsat Agerspris, så lå Solgården på den ”rigtige” side, idet Agerpris skulle over sporene for at komme til markerne…...

Torrig Station

Torrig Station

Tekstboks: Tekstboks: Tekstboks: Tekstboks: Tekstboks: Tekstboks: Tekstboks: Tekstboks: Tekstboks:

 

 

 

Tekstboks: Tekstboks:

Jens & Dorthe fik ingen børn

Ole Rasmussen var søn af Rasmus Nielsen (1742-1791) og Dorthe Jacobsdatter (f. 1746). Rasmus Nielsen & Dorthe Jacobsdatter fik 8 børn - tvillingerne Ole og Jacob  var nr. 7 og 8 i flokken og de var  kun 5 år,  da han far Rasmus døde i 1791 og begravet den 5. oktober i Horslunde Kirke. Rasmus Nielsen havde en gård i Nøbøbt (Nøbølle) vestre ejerlav 2. Efter faderens død blev Dorthe Jacobsdatter gift med Jens Hansen, med til-/kaldenavnet Due. Jens Hansen Due og Dorthe Jacobsdatter får ingen børn, men børnene af første ægteskab tager nu Due som deres til-/kaldenavn.

 

Bodil Olesdatter var nr. 3 af en søskendeflok på 6: Rasmus Olesen, f. 1814, Frederikke Olesdatter, f. 1816, Peder Olesen, f. 1819, Niels Olesen Due, født den 5.11 1820, Grete Olesdatter, f. 1821,   og Jørgen Olesen, f. 1826.  Niels Olesen Due overtog gården i 1847 efter at mors død den 5.11. Om Ole på det tidspunkt er flyttet op til datteren Bodil på Solgården  vides ikke, men han står opført i FT i 1850, som værende på aftægt og forsørges. Barnebarnet Frits (søn af Niels Olesen Due) videreførte Duegården  i 1896…..

 

Bodil blev gift med Rasmus Hovmand Knudsen fra Solgården i Torrig i 1843. Hun fik 6 børn, hvoraf Jens Frederik Knudsen Rasmussen er den ældste (født i 1845). Bodil Olsen,  som hun hed efter navneændringen i 1828, bliver enke den 1. februar 1867, da Rasmus Hovmand Knudsen døde. Han blev begravet i Birket Kirke den 9. februar. Derefter drev hun Solgården videre med hjælp af sine sønner. Bodil Olsen frikøbte allerede i 1873 Solgården fri af Juellinge og det endelige skøde blev underskrevet i marts måned.

 

Den ældste af hendes sønner Jens Frederik Knudsen Rasmussen blev i 1889 gift med Inger Hansen fra nabogården Agerspris, mens hans lillebror Ulrik Knud Knudsen flyttede til Kragenæs, hvor han senere blev gårdejer. 

 

Bodil Olsen døde den 7. marts  1900 af lungebetændelse, 81 år gammel og gården gården af den yngste søn Carl Julius Knudsen, der var ugift. Også den ældste af Bodils børn Marie Mathilde Knudsen var ugift og boede på gården. Carl Julius var spillemand og nok ikke så meget landmand, hvilket hans nevø Sofus Knudsen fik at mærke, da han overtog gården i 1917. Da var kun omkring 4 tønder land sået til ud af de ca. 45 tønderland som hørte til gården.

Skiftedokument af 27. oktober 1791 efter

Rasmus Nielsen og enke Dorthe Jacobsdatter

Tekstboks: Tekstboks:

 

Gårdfæster

Rasmus Nielsen

født f. 1742 i Nøbølle

Døde som 49-årig i 1791 og begravet i Horslunde Kirke den 1. oktober

 

Dorthe Jacobsdatter

f. 1746

 

I deres ægteskab var der flg. børn:

 

Bodil Rasmusdatter, f. 1769

Johanne Rasmusdatter, f. 1770

Niels Rasmussen, f. 1773

Anne Kirstine Rasmusdatter, f. 1775

Anna Rasmusdatter, f. 1777

Maren Rasmusdatter, f. 1780

- og tvillingerne

Ole Rasmussen, f. 5.9 1786

Jacob Rasmussen, f. 5.9 1786

 

Gift anden gang den 4. april 1792 i Horslunde Kirke

Gårdfæster & brandfoged

Ole Rasmussen Due

født 1786  i Horslunde Sogn

 

gift den 3.10 1812

 

 

Jens Hansen Due

Fæster af Duegård i 1805

ifølge Christianssædes fæsteprotokol

Anne Marie Frederiksdatter

1785 - 5.11 1847

Østofte

 

- Der er 6 børn i ægteskabet

 

Bodil Olesdatter

f. 4.9 1818 - 7.3 1900

Horslunde Sogn

 

gift  i 1843

 

Rasmus Knudsen Hovmand

25.4 1809 -  1.2 1867

Solgården

 

- Der er 5 børn i ægteskabet

 

(se Hovmand Slægten)

 

Jens Frederik Knudsen Rasmussen

 

J.F. Knudsen

2.3 1845 - 16.3 1901 på Solgården

 

gift med

 

Inger Hansen

8.11 1850 - 27.3 1927

Agerspris

Gårdfæster

Jens Hansen Due

født f. 1756 i Nøbølle

Rasmus Olesen

f. 1814

Horslunde

Frederikke Olesdatter

3.4 1816

Horslunde

Niels Olesen

f. 1820

Horslunde

Marie Mathilde Knudsen

Rasmussen, 4.9 1847

Ulrik Knud Knudsen

Rasmussen 4.8 1849

Niels Peder Knudsen

Rasmussen 30.8 1851

Carl Julius Knudsen

Rasmussen, 1855

Solgården 1901 - 1917

  Oversigt   

   Kontakt   

 

Se også   1. - 10 Generation  stamtræ 

     Gårdejer på Solgården 1873-1900

4. september 1818 - 7. marts 1900

Horslunde, Nøbødt, Vestre ejerlav 2,

Folketælling: 1787

 

Rasmus Nielsen 46 Gift

husbonde og gårdbeboer

 

Dorthe Jacobsdatter 41 år hans kone madmoder

 

Bodil Rasmusdatter 19 år

Johanne Rasmusdatter 17 år

Niels Rasmusen 15 år

Anne Kirstine 12 år

Anne Rasmusdatter 10 år

Maren Rasmusdatter 8 år

Ole Rasmusen 1 år

Jacob Rasmusen 1 år

Mathis Andersen 25 Ugift Tjenestekarl

Horslunde, Nÿbÿgt,  2,

Folketælling 1801

 

Jens Hansen Due - 45 år

Gift, husbonde og gaardbeboer

 

Dorte Jakobsdatter - 54 år

Gift hans Kone

 

Hendes børn af første ægteskab

 

Anne Kirstine Rasmusdatter 25 Ugift

Ole Rasmusen 15 år

Jakob Rasmusen 15 år

Maren Hansdatter 4 Ugift

Dorthes datterdatter

Kristian Hansen 19 år, Ugift Tjenestekarl

Oversigt

Ludvigshøj

Slægten

1-10 generation

slægtstræ

Sidste

Nyt

Røde Links

1-5 generation

Solgården

1764-1988

Oluf Nielsen

Hovmand

Rasmus

Hovmand Knudsen

Bodil

Olesdatter

Jens Frederik

Knudsen

Michel

Nielsen

Maren

Michelsdatter

Røde Links

1-5 generation

Agerspris

1735-1998

Inger

Hansen

Erichsen

Slægtens anetræ

Lars

Erichsen

Else

Larsdatter

Birthe Sofie

Mortensdatter

Skafte

Slægten

Hans

Rasmussen Møller

Ladegårds

Slægtens anetræ

Røde Links

1-5 generation

Rasmus Nielsen

Ploug

Peder

Hansen

Karen Emilie

Rasmussen

Albrechtsen

Slægten

Blå Links

6. generation

Hans

Knudsen

Hans Knudsens

Aner

Margrethe Hansen

Margrethe Hansens aner

Sofus

Knudsen

Ottense

Pedersen

Grønne Links

7. generation

Jens Otto

Knudsen

Kytte

Frederiksen

Asta

Knudsen

Edmund

Jørgensen

Ingemann

Knudsen

Knud Aage

Knudsen

Lise

Hansen

Lilla Links

8-10. Generation

Fætre &

Kusiner

Lars H.

Knudsen

Marianne

Møller

Claus H. Knudsen

Per H.

Knudsen

Kim H.

Knudsen

Sorte Links

Diverse

Gårde

Huse

Gravstene

Kirker

Fæstebonden

Byggestil &

udstykning

Ludvigshøj

Slægten

Lindevang

Slægten