Kontakt           Adresse & telefonliste                 Agerspris                Ludvigshøj               Fætter & kusine fest           Opdateret den 26.3 2014

Denne hjemmeside tager udgangspunkt i de daværende ejerne af Ludvigshøj, Kirstine født Sørensen & Valdemar Hansen. Nederst deres tre børn, Karen, Lise & Hans.

 

 Blå Links: Så følger du Valdemars slægt.

Røde Links: Så er det Kirstines slægt.

Grønne Links: Børn & Børnebørn

Slægten fra Ludvigshøj

1896-1965

1892-1973

Velkommen til alt om

    Lise

Kirstine SørensenValdemar Hansen

Kontakt           Adresse & telefonliste                 Agerspris                Ludvigshøj               Fætter & kusine fest           Opdateret den 26.3 2014

Tekstboks: Tekstboks:

1866-1898

Se også:

Tullebølle & Snøde

Slægterne

1859-1933

Se også

1869-1942

Se også:

1867-1930

Se også:

Fræer & Rytter

Slægterne

 

SIDSTE NYT

 

Fætter & Kusine fest den 15. juni i Sorø arrangeret af Anni & Jens

 

Læs mere

 

Læs meget nyt om Hans Peter Marcus Hansens slægt i Snøde på Langeland. Blandt andet blev vores 7xtipoldefar kaldt for Langelands Gyngehøvding på grund af sin indsats i svenskekrigen….

 

Læs mere

LudvigshøjLudvigshøj

Forside

Slægts-

oversigt

Adresse &

Telefonliste

Bedste &

oldeforældre

Kirstine

Sørensen

Christen

Sørensen

Karen Marie

Sørensen

Bedste &

oldeforældre

Hans Valdemar

Hansen

Hans Peter

Hansen

Karen Jørgine

Frederiksen

Forældre

Karen Ingeborg

Hansen

Richard

Svejdal

Annalise

Hansen

Knud Aage

Knudsen

Hans Christen

Hansen

Grethe Christiansen

Fætre &

kusiner

Tage Hansen

Lone Hansen

Niels Hansen

Carsten Hansen

Lars H.  Knudsen

Claus H. Knudsen

Per H.  Knudsen

Kim H. Knudsen

Anni Svejdal

Jens Svejdal

Slægts-

oversigt

Forside

Agerspris