Tekstboks: Fibiger & SibbernTekstboks: Tekstboks:

2xTipoldeforældre

Tekstboks: Tekstboks:

3xTipoldeforældre

Tekstboks: Tekstboks:

3xTipoldeforældre

Tekstboks: Tekstboks:

4xTipoldeforældre

Tekstboks: Tekstboks:

5xTipoldeforældre

Tekstboks: Tekstboks:

6xTipoldeforældre

Tekstboks: Tekstboks:

7xTipoldeforældre

Tekstboks:  

Tekstboks:

8xTipoldeforældre

Tekstboks: Tekstboks:

9xTipoldeforældre

Tekstboks:...

Lambert Jensen TRELLUND - (1600-1677) - Borgmester/Raadmand/Byfoged
gift 30 Maj 1624 Ørbæk (Nu Nyborg Kommune
Marine Christiansdatter HEMMETH - (1605-1682)

Søn af:

Jens Pedersen TRELLUND - (1545-1619)
gift 25 Aug 1588 Ribe
Maren Christensdatter (Buntmager) - (1549-?)

Søn af:

Peder TRELLUND - (1490-1594)
gift ?
Gjertrud Lambertsdatter - (1510-?)

Tekstboks:

6xtipoldefar Matthaus Georg Fibiger var en af Nyborgs mest ansete borgere og ud over at være Rådmand,  var han tillige Vejer, Måler, Vrager, Havnefoged og Bogbinder.

Den 8. juli 1723 bliver han kirkeværge og kaldes derefter "Seigneur". Han blev  gift med (1) Karen Bartramsdatter Trewen, gift 30. okt. 1704 i Vor Frue Kirke, Nyborg, f. 6. dec. 1679 i Kerteminde, død. 2. juni 1723 i Nyborg, begravet 8. juni 1783 i Vor Frue Kirke (Sydlige Kirkeskib). Han blev gift med (2) Anna Cathrine Morville, gift 3. dec. 1724 i Vor Frue Kirke,  Nyborg, d. 3. nov. 1728 i Nyborg, begravet 8. nov. 1728 i Vor Frue Kirke (Sydlige Kirkeskib). Han blev gift med (3) Johanne Marie Sørensdatter Ballov, døbt 6. okt. 1707 i Sct. Knuds Kirke, Odense, d. 2. febr. 1789 i Kippinge.

Tekstboks: Tekstboks:

 

Karen Bartramsdatter

f. 6.12 1679 i Kerteminde

 

Gift den 30.10 1704 i Nyborg Vor Frue Kirke

 

I deres ægteskab var der 7 børn, hvoraf den ældste var Jørgen

 

Karen døde 2.6 1723 og begravet i det sydlige kirkeskib i

Nyborg Vor Frue Kirke,

43 år gammel

Se også

 

Bedsteforældre

Elly Maries slægt

 

2xtipoldeforædre

Fibiger & Sibbern

 

6xtipoldeforældre

Riber/Trellund slægten

 

10xtipoldeforældre

Bager & Borchardsen slægten

 

11xtipoldeforældre

Bager Slægten fra Fyn

 

13xtipoldeforældre

Bang Slægten fra Fyn

 

14xtipoldeforældre

Galskyt slægten

 

24xtipoldeforældre

Greve von Gleichen

 

24xtipoldeforældre

Hvide Slægten

 

26xtipoldeforældre

Ebbe Skalmsen Hvide

 

32xtipoldeforældre

Gorm den Gamle

Gårdmand & væver

Hans Rasmussen

f. 12.3 1809 i Horslunde

 

Nøbbet By

 

Til/-kaldenavn

Langelænder

 

Gift 2 gange, anden gang med Anne Madsdatter: 1 søn Rasmus

 

Hans døde 3.6 1881,

72 år gammel

Kirsten Pedersdatter

f. 20.4 1811 i Horslunde

 

Gift 2 gange, første gang med Jørgen Mouridsen (1 datter: Birthe)

 

Gift den 27.5 1837 i Horslunde Kirke

 

I deres ægteskab var der 3 børn, hvor af Anne var den yngste.

Tipoldemor

 

Ane Karen Hansdatter

f. 7.12 1845 -

 

Rasmus Rasmussen

f. 1778 - 5.4 1833

 

Til/-kaldenavn

Langelænder

 

Gift den 20.10 1801 i Horslunde Kirke

 

Søn af Rasmus Pedersen og Johanne Rasmusdatter (1752-25.10 1828)

Fodslette, Langeland

Anne Mathiasdatter

f. 29.12 1774 i Horslunde

 

I deres ægteskab var der 3 sønner: Rasmus (f. 1805)

Hans (f. 1809)

Lars (f. 1811)

og en datter:

Anne (f. 1816)

 

Anne døde den 8.3 1845 og begravet i Horslunde den 17.3

Husmand med jord

Peder Jeppesen

f. 27.6 1761 i Horslunde

 

 

Søn af Jeppe Pedersen og Janne Sofie Hansdatter (1728-2.5 1802) Jeppe og Janne er gift i Horslunde Kirke den 24.4 1761

Mathias Fibigers forhold til hustruen blev efterhånden så slet, at denne i 1795 måtte forlade ham med børnene, fordi hun blev mishandlet. Fibiger indrømmede overfor Stiftamtmanden 24. okt. 1795, at det var rigtigt, at han havde mishandlet hustruen; men dette var "forårsaget af mangel på forstandens rette brug til sine tider, som mig desværre i ungdommen er fragåen"! Han blev for denne forseelse ved Birketinget idømt 1 års arbejde i Møn's Tugthus og selvfølgelig afsat. Dommen appellerede han til Højesteret.

 

Fibiger, Mathias, Skoleholder og degn, organist, 1744 - 1814 Mathias er Søn af skoleholder og senere degn for Hillerslev Jørgen Mathisen Fibiger og Sophia Dorthea Pederssatter, Østrup. Nævnes som skoleholder og organist her fra 1771, men klagede okt. 1779 over, at han endnu ikke havde fået sit kaldsbrev. Ved bispevisitatserne erklæredes, at han katekiserede: 1787 nogenledes, 1790 ikke ilde, 1793 nogenledes. Da Kirsten Nielsdatter 7. okt. 1781 fik en uægte Søn Jens døbt i Købelev, udlagde hun Fibiger som barnefader. Da denne ikke straks benægtede rigtigheden heraf, blev han suspenderet 14. nov. 1781, og suspensionen blev ikke hævet før han 1. feb. 1782 aflagde benægtelses ed for Christianssæde Birketing. I øvrigt førte suspensionen til en mindre strid mellem Grev Reventlow og Provst Rhode om organistembedet var et gejstligt eller verdsligt embede. Fibigers datter Anne havde nytårsaften hentet mælk hos Rasmus Helvig i Horslunde. Fra denne aften og til hen på sommeren, hvor hun blev flyttet til mosteren i Ore, havde hun lidt af krampeanfald. Fibiger lagde i den anledning ikke skjul på, at han anså Rasmus Helvig's hustru for at være en heks. Grev Reventlow tilbød nu Fibiger, at han måtte resignere embedet og få en pension på 20 rigsdaler, men denne afslog at gå uden dom. Han blev derfor suspenderet 28. marts 1788, og suspensionen blev først hævet 17. juni 1788, efter at Fibiger havde givet Rasmus Helvig's hustru en undskyldning. Samtidig erklærede degnen og bønderne, at Fibiger viste megen flid med sin undervisning af børnene. Hans forhold til hustruen blev efterhånden så slet, at denne i 1795 måtte forlade ham med børnene, fordi hun blev mishandlet. Fibiger indrømmede overfor Stiftamtmanden 24. okt. 1795, at det var rigtigt, at han havde mishandlet hustruen; men dette var "forårsaget af mangel på forstandens rette brug til sine tider, som mig desværre i ungdommen er fragåen"! Han blev for denne forseelse ved Birketinget idømt 1 års arbejde i Møn's Tugthus og selvfølgelig afsat. Dommen appellerede han til Højesteret. Han nævnes 1802 som Skoleholder i Stenstrup, en stilling han endnu havde 1812. Ved sin død betegnes han som Almisselem.

Skoleholder & organist

Mathias Fibiger

f. 1744 i Ubberud

 

Horslunde -

og senere i Stenstrup

 

Gift anden gang med Karen Jensdatter (ingen børn) den 10.1 1802 i Stenstrup Kirke

Pernille Rasmusdatter

f. 13.12 1749 i Horslunde

 

Gift i Horslunde Kirke den 23.11 1771

- Skilt den 2.1 1796

 

I deres ægteskab var der 8 børn, hvoraf nr. 2 er Anne

 

Datter af gårdmand Rasmus Laursen (1710-1786) og Anne Rasmusdatter (1703-1790)

Skoleholder & degn

Jørgen Fibiger

f. 1705 i Nyborg

 

Gift 17.9 1743 i Skt. Knuds Kirke i Odense

 

Jørgen døde ca. 1776, 71 år gammel

Rådmand, vejer, måler

gæstgiver

Matthaus Georg Fibiger

f. 21.11 1675 i Nyborg

 

Gift 3 gange (2: Anna Cathrine Morville: 1 søn & 3: Johanne Marie Sørensdatter: 1 søn)

 

Matthaus døde i 14.5 1740 og begravet den 21.5 i Nyborg Vor Frue Kirke,

65 år gammel

 

Se også

artikel til højre

Margrethe NN

f. 1597 i Odense

 

Margrethe stammer muligvis fra Bergen i Norge

 

Margrethe døde i 1644

 

I deres ægteskab er der foruden Maren

Zacharias (f. 1616)

Magdalene (f. 1615)

Johan

Karen (f. 1628)

Cathrine (f. 1630)

Hendrik (f. 1638)

NN Baltzerdatter

Skomager & feldbereder

Baltzer Crone

f. 1590 i Odense - 1644

 

Gift anden gang med Ane (1592-1674) i 1644, men nåede dårligt at være gift inden han døde samme år. Ane giftede sig derefter med Henrik.

Kirkeurmager

Jørgen Sibbern

f. 1616 i Odense

 

Gift den 14.11 1647 i Skt. Hans i Odense

 

Jørgen døde i 1700 og begravet 3. december 85 år gammel

 

Jørgen Sibbern var en kendt Kirkeurmager i Odense.

Også hans søn Arent Sibbern

var urmager og på museet Mønstergården i Odense findes i lommeur, signeret af Ar. Sibbern i 1683

 

Forældre ukendte

 

Maren Baltzerdatter

f. 6.12 1617 i Odense

 

I deres ægteskab var der 5 børn: Regina, Arent, Abel (Abelone), Casper og Christoffer

 

 

 

Maren døde 29.7 1700

Stadsmusikant

Jørgen Georg Fibiger

f. 1649 i Nyborg

 

Død 1689 og begravet den 8. maj i Vor Frue Kirke i Nyborg

 

Jørgen slægt stammede fra Löbau i Tyskland

Abel Jørgensdatter Sibbern

f. 17.9  1648 i Odense

 

Gift den 10.8 1673 i Nyborg

 

I deres ægteskab var der 1 søn: Matthaus

 

Abel var gift to gange: 2. gang med Anders Jacobsen Wandall i 1690

Sophia Dorthea Pedersdatter

f. 1718 i Hillerslev

 

I deres ægteskab var der tre sønner: Mathias Fibiger

Peder Ødstrup Fibiger

Hans Christian Fibiger

 

 

Forældre ukendte

Karen Rasmusdatter

f. 19.7 1771 i Horslunde

 

Gift den 21.9 1782 i Horslunde Kirke

 

Karen døde den 3.8 1846

 

 

Forældre ukendte

     Marianne Møllers aner

Tekstboks: 						|

                                                        Lars Hovmand Knudsen             |    Marianne Møllers aner |       

Tekstboks:

                                                        Lars Hovmand Knudsen             |    Marianne Møllers aner |       

 

 

 

Baltzer Crone nævnes i Odense skomagernes lavsprotokol i årene 1630-1643, men han var utvivlsomt mester både før og efter disse år. Den 8. maj 1643 holdt skomagerne forsamling i deres lavshus i anledning af en strid imellem skomagermester Peiter Slesing og svenden Jochum Adamsen om en skomager syl.

Blandt vidnerne i sagen var Claus Mouritsen Skrædder, der "vandt en ed med oprakt en finger, at nu i løverdags næst forleden sagde Peiter Slesing til Jochum Adamsen; "Hvorfor haver du taget min syl?" hvortil Jochum Adamsen svarede; "Det haver jeg ikke gjort." Da sagde Peiter Slesing; "Du har den",  da tog Jochum Adamsen alt sit tøj og udslog det altsammen. Da sagde Peiter Slesing (velsagtens temmelig overrasket); "Sylen er der intet!" Som vidne førte nu Peiter Slesing skomagermester Jens Bertelsen, "thi Peiter Slesing vandt at han (Jens Bertelsen) så, at han (Peiter Slesing ) lånte Jochum Adamsen en syl, men om han (Peiter Slesing) den igen bekom eller ikke, vidste han (Jens Bertelsen) ikke."  Igen benægtede Jochum Adamsen "ved sin ed med oprakte fingre... ej nogen syl af Peiter Slesing at have bekommet." Hele denne sag irriterede især en af de tilstedeværende mestre, nemlig Baltzer Crone, for på et tidspunkt "som Peiter Slesing sad i sit sæde, skadet han Peiter Slesing for et ÆSEL."

Sådan måtte man ikke tale "for åben lade", og sandsynligvis har Baltzer Crone fået en bøde for ikke at have kunnet styre sin tunge. Den er ikke nævnt i lavsprotokollen, men at hans "indlæg" overhovedet er nævnt i protokollen kan kun skyldes, at han har måttet betale for sine ord. Slutningen på sagen blev, at Peiter Slesing skulle betale 3 sletdaler til lavet og 2 mark til de fattige.

Oversigt

Ludvigshøj

Slægten

1-10 generation

slægtstræ

Sidste

Nyt

Røde Links

1-5 generation

Solgården

1764-1988

Oluf Nielsen

Hovmand

Rasmus

Hovmand Knudsen

Bodil

Olesdatter

Jens Frederik

Knudsen

Michel

Nielsen

Maren

Michelsdatter

Røde Links

1-5 generation

Agerspris

1735-1998

Inger

Hansen

Erichsen

Slægtens anetræ

Lars

Erichsen

Else

Larsdatter

Birthe Sofie

Mortensdatter

Skafte

Slægten

Hans

Rasmussen Møller

Ladegårds

Slægtens anetræ

Røde Links

1-5 generation

Rasmus Nielsen

Ploug

Peder

Hansen

Karen Emilie

Rasmussen

Albrechtsen

Slægten

Blå Links

6. generation

Hans

Knudsen

Hans Knudsens

Aner

Margrethe Hansen

Margrethe Hansens aner

Sofus

Knudsen

Ottense

Pedersen

Grønne Links

7. generation

Jens Otto

Knudsen

Kytte

Frederiksen

Asta

Knudsen

Edmund

Jørgensen

Ingemann

Knudsen

Knud Aage

Knudsen

Lise

Hansen

Lilla Links

8-10. Generation

Fætre &

Kusiner

Lars H.

Knudsen

Marianne

Møller

Marianne Møllers

aner    

Bedsteforældre

Elly Maries slægt

2xtipoldeforædre

Fibiger & Sibbern

6xtipoldeforældre

Riber/Trellund slægten

9xtipoldeforældre

Wandal Slægten

10xtipoldeforældre

Bager & Borchardsen slægten

11xtipoldeforældre

Bager Slægten fra Fyn

13xtipoldeforældre

Bang Slægten fra Fyn

14xtipoldeforældre

Galskyt slægten

24xtipoldeforældre

Greve von Gleichen

24xtipoldeforældre

Hvide Slægten

26xtipoldeforældre

Ebbe Skalmsen Hvide

32xtipoldeforældre

Gorm den Gamle

Kongerækken &

”Danemordet”

Tipoldeforældre

Poul Rasmus Larsens slægt