Tekstboks: Hvide slægtenTekstboks: Tekstboks:

Ebbe Skjalm Hvide blev født omkring 1085,  som søn af Skjalm Hvide og Signe Asbjørnsdatter. Ebbe Skjalm Hvide blev også kaldt Skjalmsøn var Høvedsmand på Sjælland og fra  1146 også over Roskilde og var godsejer af Knardrup ved Ganløse og gift med først Gyde og siden med Ragnild, med hvem han fik 3 børn, deriblandt Sune Ebbesen.

Lige under den nuværende Knardrupgård, ligger resterne af Knardrup kloster. Oprindelig lå  herregården Knardrup som først Ebbe var godsejer af. Hans søn Sune Ebbesen, overtog Knardrup efter sin far og han var far  til de kendte Sunesønner, af hvilke Andreas efterfulgte Absalon som ærkebiskop i Lund, medens Ebbe Sunesen (d. 1208) fik Knardrup. Dennes datter Benedikte blev gift med den svenske konge Sverker II. Dette førte ham ind i svenske tronstridigheder, og han faldt sammen med sin broder Laurens i slaget ved Lena. På Knardrup fulgtes han af sønnen Peder Ebbesen (d. 1256). Dennes sønner Torben og Peder var de sidste af slægten på Knardrup.

Ebbe Skjalm Hvide var knyttet til Svend Grathe i striden mellem Svend, Knud og Valdemar  Med hustruen Rgnild fik han tre børn: Gythe Ebbesdatter (eller Gyde),  Margrethe Ebbesdatter, Toke  Ebbesen og Sune Ebbesen. Han døde i 1151, før Valdemars valg til enekonge. Ebbe Skjalm Hvide var ud af den berømte Hvide slægt, som  tæller bl.a.  Absalon, ærkebiskoppen, der grundlagde København og Esbern Snarre som var ridder og grundlagde Kalundborg. Absalon og Esbern Snarre var Ebbe Skjalm  Hvides fætre….

Ebbe Skjalm Hvide var medstifter af Sorø Kloster  og  bygherre til Bjernede kirke, Sjællands eneste rundkirke. Over den romanske indgangsdør står på latin: "Ebbe Skjalmsen og hans hustru Ragnhild byggede her en kirke”, som senere hans søn Sune Ebbesen rejste af sten til ære for Gud, Sankta Maria og Sankt Laurentius". Trækirken var formentlig fra begyndelsen af 1100-tallet og blev snart erstattet med en runde stenbygning, vi ser i dag.

Ebbe Skjalm Hvide

Knardrup ligger i Nordsjælland og er en lille landsby i Egedal Kommune, Region Hovedstaden. De ca. 70 huse er lokaliseret mellem landsbyen Ganløse og Frederikssundsvej, sekundærrute 211. Knardrup grænser op til Flyvestation Værløse. Tidligere hørte byen til den nu nedlagte Stenløse Kommune.

I Vikingetiden var Knardrup en større havneby, da der gik en flod ud til Roskilde Fjord. Denne flod er sidenhen udtørret.

Bjernede Rundkirke er Sjællands eneste rundkirke….. Herunder Skjalm Hvides våbenskjold…..

Tekstboks: Tekstboks:

26xTipoldeforældre

Tekstboks: Tekstboks: Tekstboks: Tekstboks:

28xTipoldeforældre

Tekstboks: Tekstboks:

29xTipoldeforældre

Toke

Gormsen

Født i Jelling 912 og døde i 985 i Fyrisvall ved Uppsala

NN

 

 

I deres ægteskab var der 2 børn Pallig & Asbjørn Tokesen

 

 

Harald I

Blåtand

f. 908 - 1.11 986

 

Konge af

Danmark  950 - 986

Gyrith

Olavsdatter

Ca. 925 - 965

 

Datter af Olaf I Bjørnsson Ring

 

I deres ægteskab var der 7 børn, deriblandt Svend Tveskæg og den yngste var Gunhild Haraldsdatter

 

 

31xTipoldeforældre

Gorm Den Gamle

Født i Danmark ca. 890 - døde i Jelling ca. 958

 

Konge af

Danmark

Thyra

Danebod

Født i England ca. 900 og døde i Jelling ca. 935

 

Dronning af

Danmark

32xTipoldeforældre

Gorm den Gamle

Gorm den Gamle er Danmarks konge i midten af 900-tallet. Han gjorde sig selv berømt på den lille Jelling sten, som i dag er det ældste skriftlige vidnesbyrd, vi har fra en dansk konge. Sammen med sin hustru, Thyra Danebod, fik de sønnen Harald, som blev konge efter faren.

Harald Blåtand

Harald Blåtands kongerige tæller både Danmark samt dele af Norge og Sverige i slutningen af 900-tallet. I følge hans egne ord på den store Jellingsten indførte han også kristendommen i Danmark. Han nåede i sit liv at opføre flere kristne kirker samt vikingetidens mest kendte Trelleborg, inden han døde i år 987. Ifølge sagnet på flugt fra sin egen søn Svend Tveskæg, som ville stjæle hans fars kongerige.

27xTipoldeforældre

30xTipoldeforældre

Trelleborg

 

Høvding

Palling Tokesen

945 - 13.11 1102

 

Se

 Danemordet

Se også

 

Bedsteforældre

Elly Maries slægt

 

2xtipoldeforædre

Fibiger & Sibbern

 

6xtipoldeforældre

Riber/Trellund slægten

 

10xtipoldeforældre

Bager & Borchardsen slægten

 

11xtipoldeforældre

Bager Slægten fra Fyn

 

13xtipoldeforældre

Bang Slægten fra Fyn

 

14xtipoldeforældre

Galskyt slægten

 

24xtipoldeforældre

Hvide Slægten

 

Tipoldeforældre

Poul Rasmus Larsens slægt

Sune Ebbesen blev gift med Cecilie og fik 8 børn,  7 sønner og en datter. Sønnerne var kendt som de ”berømmelige Sunesønner”.  Seks af sønner er opført på den såkaldte borgerliste i Kong Valdemars jordebog. Gift anden gang med Ingeborg Offesdatter.

 

Sune Ebbesen var en af middelalderens mest betydeligste mænd og ejede hvad der svarer til 50 middelstore landsbyer.

 

Sune Ebbesen var fætter til Absalon og Esbern Snarre.

 

Af de 7 berømte Sunesønner blev 5 biskopper og de blev alle hærførere, som fuldstændig dominerede  Kirken og i riget.

 

Børn:

 

Peder Sunesen Hvide -  Biskop og  stod for opførelsen af Roskilde Domkirke og Vor Frue Kirke

 

Ebbe Sunesen Hvide - Sjællandsk stormand med betydelige jorde og godser.  Arvede Knardrup efter sin far.

 

Anders Sunesen Hvide - Domprovst i Roskilde og Biskop i Lund. Kong Knuds kansler.

 

Thorben Sunesen Hvide - Høvedsmand. Døde i slag ved Oder under korstog i Venden.

 

Johannes Sunesen Hvide - Kongens marsk (ansvarlig for militæret)

 

Jacob Sunesen Hvide - Kaldte sig Jacob af Møn og ejede blandt andet Egholm og Rye, samt godser ved Roskilde. Står i en årrække som landets mægtigste og fornemmeste stormand.

 

Lars Sunesen Hvide - Ligesom sine brødre var han gavmild mod kirken. Skænkede godser til Vor Frue Kirke i Kongens Lyngby….

 

Margrethe Sunesdatter

 

Sune Ebbesen havde i tronstridighederne efter Erik Lams død taget parti for Svend Grade og var til sin død (o. 1150) en af dennes højt betroede mænd. Selv sluttede han sig ligeledes fra først af til Svend, men løste senere sit forhold til ham. Da Svend nemlig 1154 ved Odense samlede sine folk og udspurgte dem, om de ville være ham tro i den forestående kamp med hans medbejlere Knud og Valdemar, samt forlangte deres troskabsløfte bekræftet ved ed, ville Sune Ebbesen på ingen måde opfylde dette forlangende, men forlod Svend.

Som grund til sin bortgang angav han en forurettelse, Svend en gang tidligere havde tilføjet ham, men man får af fremstillingen af hans færd ved denne lejlighed det indtryk, at det ikke har været den eneste grund. Fuldt ud lige så meget som den har uden tvivl venskabet til Valdemar været bestemmende for det skridt, han gjorde. Båren frem af Kong Valdemar og Absalon begyndte der efter Svends fald (1157) en ny og lysere Tid, i hvilken der ofte og paa flere måder blev anvendelse for Sune Ebbesen. 

 

Snart var det som rådgiver -- det siges udtrykkelig, at han og hans to fætre Absalon og Esbern var de mænd, hvis råd Valdemar plejede at høre og helst fulgte --, og snart var det som stridsmand. I så godt som alle de tog, der næsten år efter år hele Valdemars Regeringstid igennem, og somme tider to gange i et år, gik til de vendiske lande, nævnes Sune Ebbesen som deltager. En tid var han der hos en af Kongens lensmænd i Skåne og forvaltede oppebørslerne derfra. Disse lensmænd fik i øvrigt ved deres strenghed, og fordi de var Sjællændere, til sidst Skaaningerne så meget imod sig, at disse o. 1180 gjorde oprør for at blive dem kvit. Oprøret, der 1181 kaldte Kongen med en hær til Skåne, førte dog ikke til det tilsigtede mål. 1182 døde Kong Valdemar, og med riget gik også hans prøvede rådgivere i arv til hans søn Knud. Længe overlevede Sune Ebbesen. dog ikke Valdemar; han deltog i forhandlingerne med den tyske Kejsers afsending, Grev Sigfred, og var derefter endnu 1184 med på et tog til Pommern, men 1186 døde han efter at have givet sin halve Boslod til Sorø Kloster, hvor han blev begravet.

Efter alt at dømme må han have været en betydelig mand; klog og besindig, mægtig i gerning og tale kaldes han af Abbed Vilhelm, der kendte ham og havde nydt velvilje af ham.

 

Sune Ebbesen blev begravet i Sorø Klosterkirke i 1186, 66 år gammel…….

Ingeborg Ottarsdatter

 

I deres ægteskab var der en søn:

 

Skalm Tokesen Hvide

 

Ingeborg Ottarsdatters forældre menes at være Jarl af Gotland i Sverige Ottar Jarl av Goutland og Aelfled Aldredsdottar

Toke Trylle

f. i England i 975

 

Døde ca. 1034

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter Danemordet i 1002 sluttede Palling Tokesens 27-årig søn Toke sig til Svend Tveskæg i Trelleborg og blev kongens mand. Senere var han med på tugter til England…..

 

Signe Asbjørnsdatter

f. ca. 1050

 

I deres ægteskab var der flg. børn:

 

Sune Skalmsen Hvide

Asser Rig

Cecilie Skalmsdatter Hvide

Ebbe Skalmsen Hvide

Toke Skalmsen Hvide

 

Datter af Asbjørn Ulfsøn Sprackling, der var søn af Statsholder i Danmark Ulf jarl Thrugilsøn (født i Sverige i 993 og Estrid Svendsdatter. Sidstnævnte var datter af Svend Tveskæg - Harald Blåtands søn og Gorm den Gamles barnebarn.

Høvding på Rygen

Skalm Tokesen Hvide

f. 1034 i Fjenneslev

 

Begravet Fjennested Kirke i 1113

Ebbe

Skralmsen

Hvide

1075 - 1150

Sorø

 

Høvedsmand på Sjælland

 

Ebbe Skralmsen Hvide var gift to gange, første gang med Gyde/Gyda

 (Ukendte forældre)

Regnild NN

f. 1120 Bjernede

 

Gift 1145

 

Døde i 1852 i Knardrup

 

 

Børn:

Gyde Margrethe

Ebbesdatter Hvide,

 Toke Ebbesøn

Sune Ebbesen

 

Forældrene kendes ikke,  men nogen forbinder hende med Erik Ejegods datter Regnild.

Gunhild Haraldsdatter

965 - 13.11 1102

     Marianne Møllers aner

Tekstboks:

                                                        Lars Hovmand Knudsen             |    Marianne Møllers aner |       

Tekstboks:

                                                        Lars Hovmand Knudsen             |    Marianne Møllers aner |       

Oversigt

Ludvigshøj

Slægten

1-10 generation

slægtstræ

Sidste

Nyt

Røde Links

1-5 generation

Solgården

1764-1988

Oluf Nielsen

Hovmand

Rasmus

Hovmand Knudsen

Bodil

Olesdatter

Jens Frederik

Knudsen

Michel

Nielsen

Maren

Michelsdatter

Røde Links

1-5 generation

Agerspris

1735-1998

Inger

Hansen

Erichsen

Slægtens anetræ

Lars

Erichsen

Else

Larsdatter

Birthe Sofie

Mortensdatter

Skafte

Slægten

Hans

Rasmussen Møller

Ladegårds

Slægtens anetræ

Røde Links

1-5 generation

Rasmus Nielsen

Ploug

Peder

Hansen

Karen Emilie

Rasmussen

Albrechtsen

Slægten

Blå Links

6. generation

Hans

Knudsen

Hans Knudsens

Aner

Margrethe Hansen

Margrethe Hansens aner

Sofus

Knudsen

Ottense

Pedersen

Grønne Links

7. generation

Jens Otto

Knudsen

Kytte

Frederiksen

Asta

Knudsen

Edmund

Jørgensen

Ingemann

Knudsen

Knud Aage

Knudsen

Lise

Hansen

Marianne Møllers

aner    

Bedsteforældre

Elly Maries slægt

2xtipoldeforædre

Fibiger & Sibbern

6xtipoldeforældre

Riber/Trellund slægten

9xtipoldeforældre

Wandal Slægten

10xtipoldeforældre

Bager & Borchardsen slægten

11xtipoldeforældre

Bager Slægten fra Fyn

13xtipoldeforældre

Bang Slægten fra Fyn

14xtipoldeforældre

Galskyt slægten

24xtipoldeforældre

Greve von Gleichen

24xtipoldeforældre

Hvide Slægten

26xtipoldeforældre

Ebbe Skalmsen Hvide

32xtipoldeforældre

Gorm den Gamle

Kongerækken &

”Danemordet”

Tipoldeforældre

Poul Rasmus Larsens slægt