Tekstboks: Første fødte i Slægten: AgersprisTekstboks:
Tekstboks:

Navn/fødested

født:

Gård/beskæftigelse

Tilhørsforhold:

1. Hans Jensen Plow

Horslunde

1630 -

Matrikel nr. 13

Margrethe

Hansen (5xtip)

2. Niels Hansen Plow

Horslunde

1660 - 1755

Gård i Horslunde

Margrethe

Hansen (4xtip)

3. Rasmus Nielsen Ploug

Horslunde

1700 - 1795

Agerspris

Margrethe

Hansen (3xtip)

4. Erik Hansen

Nakskov

1708 - 1766

Gård  i Nøbbet

Hans Knudsen

(1xtip)

5. Oluf Nielsen Hovmand

Hejringe

1710 - 1773

Sildebjerg gård

Hans Knudsen

(2xtip)

6. Hendrik Pedersen

Halsted

1711 - 1767

Gård i

Halsted

Hans Knudsen

(2xtip)

7. Gjertrud Mortensdatter

Halsted

1715 - 1802

Gård i

Halsted

Hans Knudsen

(2xtip)

8. Abelone Larsdatter

Nøbbet

1720 - 1796

Gård i

Nøbbet

Hans Knudsen

(2xtip)

9. Niels Clemmesen

Vedby

far til

Michel Nielsen

Solgården

Hans Knudsen

(2xtip)

10. Mette Jensdatter

Birket

1740 - 1796

Kringelborg

Hans Knudsen

(1xtip)

11. Bodil Hansdatter

Horslunde

1740 - 1780

Plougenborg

Margrethe

Hansen (1xtip)

12. Michel Nielsen

 

Vedby

1743 - 1835

Bønnekegård

Hans Knudsen

(1xtip)

13. Hans Rasmussen

Hjelmholt

1743 - 1818

Plougenborg

Margrethe

Hansen (1xtip)

14. Rasmus Olsen

Fejø

1746 -

Sømand/

matros

Margrethe

Hansen (1xtip)

15. Rasmus Olesen

Hovmand, Lindet

1747 - 1818

Kringelborg

Hans Knudsen

(1xtip)

16. Jørgen Jensen

Halsted, Sognefoged

1748 - 1787

Gård i

Hellinge

Hans Knudsen

(1xtip)

17. Johanne Henriksdatter

Halsted

1748 -

Gård i

 Hellinge

Hans Knudsen

(1xtip)

18. Lars Erichsen

Nøbbet

1755 - 1831

Agerspris

Hans Knudsen

(oldefar)

19. Rasmus Jørgensen

Møller, Birket

1761 - 1834

Ladegård

Hans Knudsen

(oldefar)

20. Maren Michelsdatter

Lindet

1772 -

Solgården

Hans Knudsen

(oldemor)

21. Peder Hansen Ploug

Hjelmholt

1774 - 1833

Husmand

Hjelmholt

Margrethe

Hansen (1xtip)

22. Knud Rasmussen

Hovmand, Lindet

1778 - 1836

Solgården

Hans Knudsen

(oldefar)

23. Birthe Sofie Frederiksdatter, Hjelmholt

1778 - 1852

Husmandssted i

Hjemholt

Margrethe

Hansen (1xtip)

24. Hans Jørgen Hansen

Fejø

1778 -

Sømand

Margrethe

Hansen (oldefar)

Navn/fødested

født:

Gård/beskæftigelse

Tilhørsforhold:

25. Erik Rasmussen Borre

Fejø

1785 - 1839

Prammand

Margrethe

Hansen (oldefar)

Anne Marie Frederiksdatter

26. Østofte

1785 - 1847

Gård i

Nøbbet

Hans Knudsen

(oldemor)

27. Ole Rasmussen Due

Horslunde

1876 -

Gård i

Nøbbet

Hans Knudsen

(oldefar)

28. Johanne Jørgensdatter

Halsted

1789 - 1854

Ladegård

Hans Knudsen

(oldemor)

Birthe Sofie Mortensdatter

29. Vesterborg

1792 - 1873

Agerspris

Hans Knudsen

(oldemor)

Rasmus Hovmand Knudsen

30. Lindet

1809 - 1867

Solgården

Hans Knudsen

(farfar)

31. Else Larsdatter

Torrig

1813 -

Agerspris

Hans Knudsen

(Mormor)

32. Bodil Olesdatter

Nøbbet

1819 - 1901

Solgården

Hans Knudsen

(farmor)

33. Rasmus Nielsen

Horslunde

1820 -

Fejø

Sømand

Margrethe

Hansen (morfar)

34. Hans Rasmussen Møller Ravnsby

1820 - 1889

Agerspris

 

Hans Knudsen

(morfar)

Karen Johanne Eriksdatter

35. Fejø

1828 -

 

Syerske

Margrethe

Hansen (farmor)

36. Bodil Christensdatter

Fejø

1832 -

Sømandskone

Margrethe Hansen

(mormor)

Oversigt

Ludvigshøj

Slægten

1-10 generation

slægtstræ

Sidste

Nyt

Røde Links

1-5 generation

Solgården

1764-1988

Oluf Nielsen

Hovmand

Rasmus

Hovmand Knudsen

Bodil

Olesdatter

Jens Frederik

Knudsen

Michel

Nielsen

Maren

Michelsdatter

Røde Links

1-5 generation

Agerspris

1735-1998

Inger

Hansen

Erichsen

Slægtens anetræ

Lars

Erichsen

Else

Larsdatter

Birthe Sofie

Mortensdatter

Skafte

Slægten

Hans

Rasmussen Møller

Ladegårds

Slægtens anetræ

Røde Links

1-5 generation

Rasmus Nielsen

Ploug

Peder

Hansen

Karen Emilie

Rasmussen

Albrechtsen

Slægten

Blå Links

6. generation

Hans

Knudsen

Hans Knudsens

Aner

Margrethe Hansen

Margrethe Hansens aner

Sofus

Knudsen

Ottense

Pedersen

Grønne Links

7. generation

Jens Otto

Knudsen

Kytte

Frederiksen

Asta

Knudsen

Edmund

Jørgensen

Ingemann

Knudsen

Knud Aage

Knudsen

Lise

Hansen

Lilla Links

8-10. Generation

Fætre &

Kusiner

Lars H.

Knudsen

Marianne

Møller

Claus H. Knudsen