Tekstboks: Vibeke Vibolt KnudsenTekstboks:

Vibeke ”Vibber” Vibolt Knudsen er den yngste af Kütte Wibolt Frederiksen & Jens Otto Knudsens to piger. Vibeke var født den 17. marts 1949. Efter folkeskolen tog Vibeke til London, som ung pige i huset (1966-1967).

 

Vibeke tog HF fra 1967 til 1969 i København. Derefter begyndte Vibeke en uddannelse i kunsthistorie i 1969 med afsluttende eksamen i 1979 på Universitetet i København som Mag. Art. (Magister i kunsthistorie). I 1980 blev  Vibeke museumsinspektør på Statens Museum for Kunst ved Kobberstiksamlingen (KKS).

 

Dagens portræt i Politiken

den 14. august 1993:

 

"Hendes specielle handlede om den tidligt afdøde danske maler C. G. Kratzenstein Stub. Men den danske nyklassicisme har ikke været hendes primære arbejdsfelt. Det var ganske vist hende, der arrangerede udstillingerne om den svenske billedhugger og tegner J. T. Sergels rejse til København i 1796-97 og senere stod for den store Heinrich Füssli udstilling. Men en mindst lige så stor indsigt har Vibeke Knudsen erhvervet i sin egen tids eksperimenterende udtryk, i Eks-skolen (især Erik A. Fransen). De Nye Vilde og især billedkunstnere som Lene Adler Petersen, Ursula Reuter Christensen og senest tyskeren Rosemarie Trockel ".

 

I 1999 blev Vibeke Knudsen udnævnt til seniorforsker ved samme museum og for ikke så lang tid siden er Vibeke udnævnt til førsteinspektør. Vibeke er ugift og boede  på Østerbro.

f. 17.3 1949 - 5.4 2019

     Østerbro - Agerspris

Den 5. april 2019 blev Vibeke (Viber) fundet død i sin sofa med en kaffekop i hånden.

 

Vibeke Vibolt Knudsen blev bisat i Vallensbæk i  Hellig Tre  Kongers Kirke (Den nye)  tirsdag den 23. 4 kl.12.00. Vibeke stoppede på National Museet ved årsskiftet efter 45 år på museet,  knapt 3 måneder før sin 70 års fødselsdag. 

 

I Politikken stod der en artikel om,  da hun blev 70 år. I samme avis var der også en nekrolog:

 

 

 

 

 

 

              Bente Wibolt Knudsen      -  Kütte & Jens Otto Knudsen    -   Skotte-slægten

Tekstboks:
Tekstboks:

Politikken, Mandag 29. april 2019.

Mindeord:

• Direktør for Statens Museum for Kunst Mikkel Bogh skriver mindeord om fhv. overinspektør, seniorforsker

Vibeke Vibolt Knudsen, København. 70 år


Fhv. overinspektør og seniorforsker ved Statens Museum for Kunst
Vibeke Vibolt Knudsen er død. Hun blev 70 år.

Vibeke Knudsen afsluttede sin magisterkonferens i kunsthistorie i 1979 og havde da været tilknyttet Den Kgl. Kobberstiksamling på SMK som studentermedhjælper siden 1973.

Efter et halvt års vikariat i Kobberstiksamlingen blev hun i 1980 fastansat samme sted som museumsinspektør med særligt ansvar for det 20. århundredes grafik og tegnekunst. Hun viede resten af sin karriere til arbejdet som inspektør og sidenhen overinspektør på Kobberstiksamlingen, hvor hun erhvervede, forskede i og lavede udstillinger om moderne kunst og samtidskunst.

Hendes ansvarsområde omfattede dog også tegnekunsten fra det 18. og 19. århundrede, og blandt de udstillinger og forskningsprojekter, hun vil blive husket for, står således ’Sergels rejse til København’ (1982), ’Johann Heinrich Füssli: Tegninger’ (1988), ’Toulouse-Lautrec: Den menneskelige komedie’ (med Birgitte Anderberg) (2011) og ’William Hogarth: En skøges liv og andre historier’ (2016). Men frem for alt tilhørte hendes hjerte kunsten fra 1960 og frem til i dag, og udstillinger som ’Spredninger: Nogle tegninger af Lene Adler Petersen’ (1983), ’Offset i dansk billedkunst’ (1985), ’Penthesilea: Tegninger af Ursula Reuter Christiansen’ (1990), ’Erik A. Frandsen: Tegninger’ (1991), ’Fotografier’ (2010), ’Tacita Dean: Print Projects’ (2014) og ’Joachim Koester: Patterns, Shimmers, Scenes’ (2018) er blandt højdepunkterne i hendes arbejde med samtidskunsten.

Vibeke Knudsen, der fulgte kunstscenen nøje, sikrede igennem sit mangeårige engagement i nyerhvervelser til museet, at Kobberstiksamlingen på SMK i dag rummer en fornem samling af nyere kunst på papir, herunder en del fotografi, udvalgt med sans for, hvilke nye tendenser det kan give mening at have repræsenteret i samlingen på omkring 250.000 papirværker frembragt over 500 år.

Blandt kunstnere og museumsfolk var hun anerkendt som en eminent fortolker af tegninger og grafiske udtryk, der forenede et stort historisk overblik med nysgerrighed over for nye eksperimenter og ansatser udformet i nogle af de sarteste og flygtigste af kunstens medier.

Tekstboks:

Politikken,

Navne, Søndag den 17. marts 2019

Hun kan sin kunsthistorie:


70 I DAG.  At være ansat på Statens Museum for Kunst i 45 år – uden selv at blive en museumsgenstand – er noget af bedrift. Men så længe nåede Vibeke Vibolt Knudsen at arbejde i den imposante bygning i Sølvgade, før hun ved årsskiftet gik på pension.
I 1973 blev hun knyttet til kobber-stiksamlingen som studenter-medhjælper. I 1980 blev hun som færdig magister udnævnt til inspektør sammesteds, og de seneste mange år havde hun titel af overinspektør og seniorforsker. I den lange periode har den store institution undergået voldsomme forandringer, de fleste som følge af en kulturpolitisk cocktail rystet på skift af forskellige direktører
og ikke mindre forskellige områdeministre.

Det tilbage-vendende spørgsmål har været, om landets hovedmuseum skulle være eksponent for de højeste besøgstal eller den højeste kvalitet, hvilket sidste har været at foretrække.

Men fødselaren, der er stabiliteten selv, har også ændret sig – og fulgt med tiden. For der er et godt stykke vej fra guldaldermaleren C.G. Kratzenstein Stub (1783-1816), som Vibeke Vibolt Knudsen skrev speciale om i slutningen af 1970’erne, til Elke Krystufek, Jonathan Meese og Joakim Køster, som er nogle af de eksperimenterende samtids-kunstnere, som hun har lavet udstillinger med.

At hun også har været omkring klassiske navne som Hogarth, Goya og Füssli, fortæller meget om hendes faglige spændvidde. For Vibeke Vibolt Knudsen er magister i kunsthistorie efter den gamle studieordning, hvor man blev eksamineret i et pensum, der rakte fra pyramiderne over propylæerne til Picasso.

Kritisk sans, sund skepsis og en fast hånd har kendetegnets Vibeke Vibolt Knudsens indsats i det daglige museumsarbejde og desuden i perioder gjort hende til en respekteret tillidsrepræsentant for museets akademiske stab.

Peter Michael HornungPolitikken, Mandag 15 april 2019

Dødsfald: • Fhv. overinspektør, seniorforsker Vibeke Vibolt Knudsen , København, er død. Hun blev 70 år.

Vibeke Vibolt Knudsen var ansat på Statens Museum for Kunst i 45 år, indtil hun gik på pension ved årsskiftet. Hun blev i 1973 knyttet til kobberstiksamlingen som studentermedhjælper. I 1980 blev hun som færdig magister i kunsthistorie udnævnt til inspektør sammesteds, og de seneste mange år havde hun titel af overinspektør og seniorforsker.

Vibeke Vibolt Knudsen var vidt omkring i sit virke. Fra guldaldermaleren C. G. Kratzenstein Stub (1783-1816), som hun skrev speciale om i slutningen af 1970’erne, til Elke Krystufek, Jonathan Meese og Joakim Køster, som er nogle af de eksperimenterende samtidskunstnere, som hun har lavet udstillinger med.

Dertil kommer de klassiske navne, som hun også var optaget af: Hogarth, Goya og Füssli.
Som det hed her i avisen i forbindelse med Vibeke Vibolt Knudsens 70-års dag for få uger siden: »Kritisk sans, sund skepsis og en fast hånd har kendetegnets Vibeke Vibolt Knudsens indsats i det daglige museumsarbejde og desuden i perioder gjort hende til en respekteret tillidsrepræsentant for museets akademiske stab.

Avisartikler i Politikken

 

Oversigt

Ludvigshøj

Slægten

1-10 generation

slægtstræ

Sidste

Nyt

Røde Links

1-5 generation

Solgården

1764-1988

Oluf Nielsen

Hovmand

Rasmus

Hovmand Knudsen

Bodil

Olesdatter

Jens Frederik

Knudsen

Michel

Nielsen

Maren

Michelsdatter

Røde Links

1-5 generation

Agerspris

1735-1998

Inger

Hansen

Erichsen

Slægtens anetræ

Lars

Erichsen

Else

Larsdatter

Birthe Sofie

Mortensdatter

Skafte

Slægten

Hans

Rasmussen Møller

Ladegårds

Slægtens anetræ

Røde Links

1-5 generation

Rasmus Nielsen

Ploug

Peder

Hansen

Karen Emilie

Rasmussen

Albrechtsen

Slægten

VIBOLT

SLÆGTEN

 

Vibolt Slægten   

Skafte-slægten

Christian Hansen Skottes aner

Marie Jeppesens aner

Krag Slægten

Clausholm Slægten

Oversigt

Lilla Links

8-10. Generation

Fætre &

Kusiner

Lars H.

Knudsen

Marianne

Møller

Claus

H. Knudsen

(privat)

Per H.

Knudsen

Kim H.

Knudsen

Grønne Links

7. generation

Jens Otto

Knudsen

Kytte

Frederiksen

Asta

Knudsen

Edmund

Jørgensen

Ingemann

Knudsen

Knud Aage

Knudsen

Lise

Hansen

Blå Links

6. generation

Hans

Knudsen

Hans Knudsens

Aner

Margrethe Hansen

Margrethe Hansens aner

Sofus

Knudsen

Ottense

Pedersen